کالایاب
شاخص یاب

BTC/MYR synthetic

  • نرخ فعلی:32701.2
  • بالاترین قیمت روز:33190.5
  • پایین ترین قیمت روز:31447.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:325.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:33,038.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:33,044
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:342.8

نمودار کندل استیک BTC/MYR synthetic در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/MYR synthetic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32,701.2 ریال19:49:10
32,487 ریال19:45:01
32,440 ریال19:41:11
32,437.5 ریال19:37:10
32,377.9 ریال19:33:07
32,336.9 ریال19:29:04
32,357.4 ریال19:25:12
32,298.3 ریال19:21:10
32,277.3 ریال19:17:04
32,323.9 ریال19:13:07
32,365 ریال19:09:08
32,376.3 ریال19:05:08
32,318.2 ریال19:01:29
32,348.2 ریال18:57:00
32,414.4 ریال18:53:06
32,378.6 ریال18:49:09
32,390.5 ریال18:45:08
32,380.9 ریال18:41:10
32,303.7 ریال18:37:09
32,163.9 ریال18:33:01
32,166.2 ریال18:29:03
32,210.7 ریال18:25:09
32,147.4 ریال18:21:10
32,127.7 ریال18:17:00
32,102.1 ریال18:13:07
32,103.3 ریال18:09:05
32,095.6 ریال18:05:08
32,140.9 ریال18:01:26
32,111.3 ریال17:57:03
32,143.2 ریال17:53:07
32,180.1 ریال17:49:10
32,137.7 ریال17:44:59
32,068.1 ریال17:41:11
31,996.4 ریال17:37:05
31,991.4 ریال17:33:06
31,904.6 ریال17:29:01
31,883.2 ریال17:25:08
31,877 ریال17:21:05
31,874.9 ریال17:17:06
31,866.5 ریال17:13:11
31,787.2 ریال17:09:01
31,723.9 ریال17:05:02
31,736.5 ریال17:01:34
31,744.5 ریال16:57:04
31,775.5 ریال16:53:07
31,799.6 ریال16:49:07
31,780.9 ریال16:44:59
31,724.8 ریال16:41:08
31,804 ریال16:37:05
31,827.5 ریال16:33:00
31,862.7 ریال16:29:06
31,897.5 ریال16:25:08
31,914.7 ریال16:21:18
31,904.6 ریال16:17:05
31,950.5 ریال16:13:07
31,983.9 ریال16:09:01
31,895.8 ریال16:05:08
31,901.3 ریال16:01:28
31,926.4 ریال15:57:06
31,913.8 ریال15:53:07
31,850.1 ریال15:49:08
31,920.6 ریال15:45:08
31,946.8 ریال15:41:19
31,975.5 ریال15:37:06
31,996.6 ریال15:33:05
31,979.7 ریال15:29:06
31,929.4 ریال15:25:10
31,883.2 ریال15:21:07
31,879 ریال15:17:08
31,830.8 ریال15:13:09
31,804.4 ریال15:09:04
31,856 ریال15:05:08
31,823.9 ریال15:01:31
31,841.1 ریال14:57:06
31,799.8 ریال14:53:10
31,937.3 ریال14:49:09
31,797.7 ریال14:45:07
31,765.4 ریال14:41:19
31,821.2 ریال14:37:12
31,832.9 ریال14:33:08
31,761.7 ریال14:29:07
31,778.8 ریال14:25:14
31,751.2 ریال14:21:09
31,655.6 ریال14:17:07
31,661.5 ریال14:13:10
31,660.8 ریال14:09:10
31,564.2 ریال14:05:09
31,470 ریال14:01:34
31,447.2 ریال13:57:05
31,518.5 ریال13:53:10
31,543.8 ریال13:49:15
31,517.2 ریال13:45:13
31,641.5 ریال13:41:17
31,621.2 ریال13:37:13
31,701.3 ریال13:33:09
31,769.9 ریال13:29:14
31,774.5 ریال13:25:20
31,786.9 ریال13:21:23
31,786.4 ریال13:17:13
31,777.2 ریال13:13:19
31,690.4 ریال13:09:11
31,713.5 ریال13:05:36
31,739.5 ریال13:01:41
31,700.9 ریال12:57:25
31,749.3 ریال12:53:12
31,739.1 ریال12:49:18
31,773.2 ریال12:45:13
31,757.1 ریال12:41:30
31,770.1 ریال12:37:19
31,799.5 ریال12:33:17
31,814.1 ریال12:29:20
31,823.8 ریال12:21:31
31,874.1 ریال12:17:17
31,878.3 ریال12:13:22
31,877.9 ریال12:09:11
31,835.3 ریال12:05:19
31,855.2 ریال12:01:45
31,958.4 ریال11:57:13
31,951.3 ریال11:45:02
31,995.8 ریال11:41:11
31,974.8 ریال11:37:06
32,025.3 ریال11:33:15
31,969.5 ریال11:29:19
31,959.9 ریال11:25:23
31,957 ریال11:21:23
31,877.9 ریال11:17:14
31,859 ریال11:13:15
31,878.3 ریال11:09:11
31,823.8 ریال11:05:16
31,939.6 ریال11:01:36
31,899.7 ریال10:57:16
31,898.5 ریال10:53:07
31,684.5 ریال10:49:12
31,755.4 ریال10:45:07
31,786.5 ریال10:41:18
31,862 ریال10:37:08
31,941.2 ریال10:33:06
31,963 ریال10:29:05
31,920.2 ریال10:25:09
31,883.7 ریال10:21:07
31,872.4 ریال10:17:06
31,765.9 ریال10:13:01
31,845.6 ریال10:09:00
31,954.6 ریال10:05:05
31,945.4 ریال10:01:17
31,921 ریال9:57:05
31,958.8 ریال9:53:07
32,027.1 ریال9:49:06
32,009.1 ریال9:44:58
32,084.6 ریال9:41:06
32,107.6 ریال9:37:00
32,103.9 ریال9:33:00
32,084.6 ریال9:29:00
32,072.4 ریال9:25:00
32,046.8 ریال9:21:00
32,072.4 ریال9:16:59
32,064.5 ریال9:12:59
32,039.3 ریال9:08:58
32,003.6 ریال9:04:59
32,017.1 ریال9:01:21
32,093.1 ریال8:56:57
32,073 ریال8:52:58
32,084.5 ریال8:48:58
32,143 ریال8:44:57
32,204.2 ریال8:37:01
32,164.8 ریال8:32:59
32,112.4 ریال8:28:56
32,055 ریال8:24:58
32,033.4 ریال8:21:01
31,999.2 ریال8:16:56
32,013.5 ریال8:12:58
31,995 ریال8:08:55
32,011.4 ریال8:04:55
31,991.7 ریال8:01:13
32,062.1 ریال7:56:55
32,087.3 ریال7:52:57
32,067.7 ریال7:48:56
32,059.7 ریال7:44:55
32,006.5 ریال7:40:59
32,017.8 ریال7:36:57
32,122.6 ریال7:32:53
32,120.1 ریال7:28:54
32,149.5 ریال7:24:55
32,145.9 ریال7:20:56
32,178.8 ریال7:16:55
32,055.4 ریال7:12:57
32,058.3 ریال7:08:53
32,068.6 ریال7:04:54
32,039.9 ریال7:01:13
32,039.5 ریال6:56:52
31,935.1 ریال6:52:56
31,871.7 ریال6:48:54
31,928.3 ریال6:44:56
31,938 ریال6:40:57
31,891.9 ریال6:36:54
31,893.1 ریال6:32:52
31,857.1 ریال6:28:55
31,869.6 ریال6:24:54
31,916 ریال6:20:55
31,913.2 ریال6:16:51
32,020.3 ریال6:13:38
32,037.1 ریال6:10:51
32,065.6 ریال6:06:48
32,064.8 ریال6:00:59
32,010.9 ریال5:56:56
31,994.8 ریال5:52:51
32,025.4 ریال5:48:51
32,065.2 ریال5:44:52
32,098.1 ریال5:40:55
32,120.5 ریال5:36:53
31,981.3 ریال5:32:50
31,951.2 ریال5:28:53
31,935.2 ریال5:24:52
31,981.3 ریال5:20:54
31,970 ریال5:16:51
31,905.9 ریال5:12:52
31,858.9 ریال5:08:55
31,808 ریال5:04:51
31,664.2 ریال5:01:00
31,844.5 ریال4:56:52
31,792.5 ریال4:52:51
31,895.2 ریال4:48:54
31,917.2 ریال4:44:52
31,901.7 ریال4:40:57
31,804.8 ریال4:36:54
31,782.8 ریال4:32:54
31,963.6 ریال4:28:56
31,959 ریال4:24:53
32,034.8 ریال4:20:56
32,180 ریال4:16:56
32,187.2 ریال4:12:54
32,189.7 ریال4:08:53
32,294.3 ریال4:04:53
32,280.7 ریال4:01:09
32,293.9 ریال3:56:53
32,251.2 ریال3:52:54
32,116 ریال3:48:58
32,139.9 ریال3:44:56
32,158.7 ریال3:40:58
32,275.9 ریال3:36:53
32,311.1 ریال3:32:54
32,347.5 ریال3:28:52
32,281.3 ریال3:24:54
32,337.8 ریال3:20:55
32,301.8 ریال3:16:55
32,214.8 ریال3:12:57
32,168.3 ریال3:08:55
32,053.2 ریال3:04:54
32,244.1 ریال3:01:11
32,223.2 ریال2:56:47
32,106.4 ریال2:52:54
32,026.4 ریال2:48:55
31,962.4 ریال2:44:54
31,943.5 ریال2:40:58
31,821.7 ریال2:36:54
32,052.4 ریال2:32:55
31,960.5 ریال2:28:54
32,216.5 ریال2:24:56
32,195.1 ریال2:20:58
32,324 ریال2:16:50
32,327.8 ریال2:12:52
32,369.7 ریال2:08:53
32,461.3 ریال2:04:51
32,574.8 ریال2:01:13
32,480.2 ریال1:56:52
32,626.5 ریال1:52:54
32,687.8 ریال1:49:00
32,625.8 ریال1:44:57
32,598.4 ریال1:41:00
32,675.4 ریال1:36:57
32,756 ریال1:32:54
32,775.7 ریال1:28:59
32,796.2 ریال1:24:57
32,784.1 ریال1:20:58
32,840 ریال1:16:56
32,792.4 ریال1:12:56
32,589.6 ریال1:08:54
32,595.9 ریال1:04:56
32,779.9 ریال1:01:19
32,468 ریال0:56:56
32,627.5 ریال0:52:56
32,817.1 ریال0:48:58
33,142.2 ریال0:44:56
33,190.5 ریال0:41:02
33,160.8 ریال0:36:55
33,177.5 ریال0:32:55
33,139.9 ریال0:28:53
33,123.1 ریال0:24:57
33,102.2 ریال0:16:56
33,024.8 ریال0:12:58
33,016 ریال0:08:56
33,038.6 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات