کالایاب
شاخص یاب

BTC/KRW cpdax

  • نرخ فعلی:9345000
  • بالاترین قیمت روز:9759000
  • پایین ترین قیمت روز:9300000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:240,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,450,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:9,406,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:61,000

نمودار کندل استیک BTC/KRW cpdax در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/KRW cpdax در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,345,000 ریال18:45:17
9,344,000 ریال18:41:19
9,345,000 ریال18:17:16
9,300,000 ریال17:41:20
9,356,000 ریال17:25:19
9,420,000 ریال17:17:20
9,450,500 ریال17:09:13
9,420,500 ریال16:25:36
9,420,000 ریال16:02:01
9,500,000 ریال15:25:42
9,444,500 ریال15:09:22
9,500,000 ریال15:05:36
9,464,000 ریال14:57:37
9,425,500 ریال14:49:40
9,464,000 ریال14:41:55
9,366,500 ریال14:37:47
9,453,000 ریال14:22:06
9,469,000 ریال14:13:52
9,373,500 ریال14:09:51
9,458,000 ریال13:37:31
9,459,500 ریال13:29:40
9,469,500 ریال13:25:36
9,599,500 ریال13:13:56
9,600,000 ریال13:09:59
9,469,500 ریال12:26:01
9,530,000 ریال12:09:37
9,563,500 ریال11:57:29
9,457,500 ریال11:45:41
9,460,000 ریال11:37:43
9,461,500 ریال11:13:44
9,555,000 ریال10:57:16
9,495,000 ریال10:33:11
9,578,500 ریال10:29:05
9,496,500 ریال10:25:07
9,636,000 ریال10:21:08
9,509,500 ریال10:17:08
9,472,000 ریال10:13:09
9,569,000 ریال10:09:01
9,551,500 ریال10:05:07
9,549,000 ریال10:01:34
9,568,500 ریال9:57:02
9,585,000 ریال9:53:05
9,607,500 ریال9:49:02
9,628,000 ریال9:45:01
9,671,000 ریال9:41:06
9,613,500 ریال9:37:02
9,600,000 ریال9:32:58
9,650,000 ریال9:29:04
9,611,000 ریال9:25:06
9,667,500 ریال9:21:06
9,671,500 ریال9:17:00
9,708,000 ریال9:13:01
9,693,000 ریال9:08:57
9,635,500 ریال9:05:01
9,617,500 ریال9:01:19
9,636,500 ریال8:56:58
9,669,000 ریال8:53:01
9,735,500 ریال8:49:00
9,604,500 ریال8:44:55
9,743,000 ریال8:41:00
9,656,000 ریال8:37:00
9,600,000 ریال8:32:56
9,671,000 ریال8:28:59
9,595,500 ریال8:24:58
9,615,000 ریال8:20:58
9,609,000 ریال8:16:58
9,700,000 ریال8:12:57
9,485,500 ریال8:08:57
9,726,000 ریال8:04:51
9,628,000 ریال8:01:16
9,531,500 ریال7:56:54
9,599,000 ریال7:52:54
9,489,000 ریال7:48:55
9,543,000 ریال7:44:52
9,488,500 ریال7:40:57
9,573,000 ریال7:36:55
9,528,000 ریال7:32:55
9,541,500 ریال7:28:53
9,476,500 ریال7:24:53
9,541,000 ریال7:20:54
9,473,500 ریال7:16:51
9,405,500 ریال7:12:54
9,628,500 ریال7:08:50
9,462,000 ریال7:04:50
9,509,500 ریال7:01:06
9,586,500 ریال6:56:51
9,598,000 ریال6:52:50
9,567,500 ریال6:48:54
9,466,500 ریال6:44:52
9,473,000 ریال6:40:52
9,542,000 ریال6:36:53
9,500,500 ریال6:33:11
9,658,500 ریال6:29:33
9,547,000 ریال6:25:35
9,551,000 ریال6:20:56
9,519,500 ریال6:17:10
9,672,000 ریال6:12:55
9,657,500 ریال6:08:53
9,610,500 ریال6:04:52
9,472,000 ریال6:01:06
9,494,000 ریال5:56:51
9,568,500 ریال5:52:51
9,496,500 ریال5:48:51
9,546,500 ریال5:44:52
9,589,500 ریال5:40:56
9,467,000 ریال5:36:55
9,410,000 ریال5:32:53
9,650,000 ریال4:52:52
9,759,000 ریال3:36:56
9,700,000 ریال3:20:55
9,600,000 ریال3:12:53
9,598,500 ریال2:08:54
9,450,000 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات