کالایاب
شاخص یاب

BTC/JPY xbtce

  • نرخ فعلی:1094075
  • بالاترین قیمت روز:1105161
  • پایین ترین قیمت روز:1069577
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,786
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,077,988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:1,078,751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:15,324

نمودار کندل استیک BTC/JPY xbtce در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/JPY xbtce در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,094,075 ریال22:44:50
1,094,108 ریال22:32:53
1,093,744 ریال22:01:06
1,094,851 ریال21:48:56
1,094,443 ریال21:36:55
1,095,696 ریال21:28:54
1,096,573 ریال20:52:53
1,093,767 ریال20:20:57
1,105,161 ریال18:56:53
1,104,551 ریال18:32:54
1,083,765 ریال17:20:56
1,081,778 ریال17:04:58
1,074,434 ریال16:44:53
1,071,739 ریال16:04:52
1,069,577 ریال15:44:53
1,071,916 ریال15:32:58
1,076,649 ریال15:08:51
1,079,080 ریال15:04:51
1,082,007 ریال14:24:54
1,083,055 ریال14:16:56
1,084,694 ریال13:24:55
1,087,764 ریال13:16:56
1,086,566 ریال13:04:54
1,087,715 ریال12:56:58
1,088,009 ریال12:01:07
1,086,960 ریال11:48:56
1,088,682 ریال11:28:50
1,090,174 ریال11:16:52
1,079,956 ریال10:48:53
1,081,633 ریال10:12:52
1,081,992 ریال9:04:54
1,082,480 ریال9:01:01
1,078,906 ریال8:32:48
1,077,302 ریال8:20:54
1,077,274 ریال8:08:51
1,075,468 ریال7:44:50
1,074,549 ریال6:24:52
1,074,284 ریال6:16:51
1,075,949 ریال5:40:57
1,076,586 ریال5:36:56
1,071,547 ریال4:56:49
1,074,090 ریال4:32:50
1,075,681 ریال3:44:48
1,074,053 ریال3:24:49
1,075,781 ریال3:12:49
1,075,909 ریال2:52:48
1,076,380 ریال2:48:52
1,072,305 ریال2:32:44
1,074,037 ریال2:08:49
1,074,252 ریال1:44:44
1,080,869 ریال1:20:49
1,080,418 ریال1:00:57
1,081,541 ریال0:40:52
1,077,988 ریال0:16:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات