کالایاب
شاخص یاب

BTC/JPY lakebtc

  • نرخ فعلی:1008533
  • بالاترین قیمت روز:998957
  • پایین ترین قیمت روز:1000374
  • بیشترین مقدار نوسان روز:29,402
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:976,733
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:936,146
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:72,387

نمودار کندل استیک BTC/JPY lakebtc در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/JPY lakebtc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,008,533 ریال9:17:05
1,006,456 ریال9:13:05
1,006,366 ریال9:09:01
1,007,153 ریال9:01:18
1,010,831 ریال8:57:01
1,012,074 ریال8:49:03
1,013,454 ریال8:45:02
1,012,597 ریال8:29:01
1,014,138 ریال8:17:02
1,013,668 ریال8:05:00
1,014,621 ریال7:57:03
1,015,037 ریال7:41:07
1,015,499 ریال7:37:01
1,010,949 ریال7:29:02
1,011,804 ریال7:21:05
1,008,996 ریال7:08:59
1,012,673 ریال7:04:59
1,016,154 ریال6:57:03
1,017,851 ریال6:48:59
1,017,045 ریال6:44:59
1,018,744 ریال6:41:07
1,020,114 ریال6:37:00
1,018,007 ریال6:29:03
1,020,443 ریال6:21:05
1,020,248 ریال6:09:20
1,019,940 ریال6:01:32
1,022,667 ریال5:57:01
1,025,680 ریال5:53:09
1,025,386 ریال5:49:07
1,025,670 ریال5:44:59
1,028,525 ریال5:41:09
1,028,692 ریال5:37:03
1,023,128 ریال5:29:09
1,023,547 ریال5:25:07
1,024,691 ریال5:21:06
1,027,258 ریال5:17:05
1,023,817 ریال5:13:05
1,022,944 ریال5:08:59
1,024,728 ریال5:05:00
1,027,165 ریال5:01:16
1,017,568 ریال4:49:00
1,015,512 ریال4:45:02
1,012,756 ریال4:37:06
1,010,784 ریال4:33:00
1,007,071 ریال4:21:04
1,008,738 ریال4:17:03
1,009,927 ریال4:13:04
1,006,398 ریال3:53:03
1,008,219 ریال3:49:08
1,002,900 ریال3:29:03
997,966 ریال3:21:04
1,000,374 ریال3:13:06
1,002,291 ریال3:09:00
1,002,225 ریال3:05:02
1,003,026 ریال3:01:20
1,004,283 ریال2:57:03
1,009,605 ریال2:53:02
998,957 ریال2:37:05
997,407 ریال2:33:03
997,356 ریال2:29:01
997,323 ریال2:25:06
995,403 ریال2:21:06
996,401 ریال2:17:01
997,771 ریال2:13:02
993,629 ریال2:05:01
994,778 ریال1:57:01
990,869 ریال1:53:01
994,601 ریال1:49:05
996,172 ریال1:45:00
990,115 ریال1:37:07
994,503 ریال1:33:03
995,973 ریال1:25:05
994,871 ریال1:17:08
994,297 ریال1:13:05
996,305 ریال1:09:03
1,001,213 ریال1:05:09
998,701 ریال0:57:05
1,002,008 ریال0:49:03
1,006,135 ریال0:45:00
976,733 ریال0:21:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات