کالایاب
شاخص یاب

BTC/HKD tidebit

  • نرخ فعلی:81700
  • بالاترین قیمت روز:83500
  • پایین ترین قیمت روز:79157
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,700
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:79,884
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۰:۵۵
  • نرخ روز گذشته:81,140
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:560

نمودار کندل استیک BTC/HKD tidebit در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/HKD tidebit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
81,700 ریال22:20:55
83,400 ریال20:56:55
82,100 ریال20:32:57
82,200 ریال20:20:57
82,500 ریال20:04:55
83,500 ریال19:44:54
83,000 ریال19:40:58
83,500 ریال19:36:56
83,333 ریال19:32:52
82,572 ریال19:16:57
81,600 ریال19:08:52
81,883 ریال18:56:53
81,800 ریال18:52:51
81,700 ریال18:36:57
81,279 ریال18:24:57
80,695 ریال18:12:55
79,813 ریال17:36:56
79,501 ریال14:44:49
80,888 ریال14:32:52
80,500 ریال14:08:52
79,456 ریال13:48:51
80,000 ریال13:40:54
80,800 ریال12:36:56
80,952 ریال12:01:07
80,000 ریال11:12:55
79,210 ریال10:48:53
80,000 ریال10:36:53
79,297 ریال10:32:58
80,000 ریال9:48:51
79,293 ریال8:12:50
79,157 ریال8:08:51
79,239 ریال8:04:50
79,600 ریال8:01:05
80,000 ریال5:32:51
79,999 ریال5:12:54
79,884 ریال5:01:01
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات