کالایاب
شاخص یاب

BTC/GBP panxora

  • نرخ فعلی:6103.7876
  • بالاترین قیمت روز:6272.6164
  • پایین ترین قیمت روز:5935.2844
  • بیشترین مقدار نوسان روز:95.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,242.6716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:6,240.7251
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:136.9375

نمودار کندل استیک BTC/GBP panxora در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/GBP panxora در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,103.7876 ریال19:25:11
6,091.0813 ریال19:21:09
6,092.4968 ریال19:17:03
6,103.9241 ریال19:13:07
6,112.218 ریال19:09:07
6,100.5108 ریال19:05:08
6,102.1719 ریال19:01:29
6,106.1271 ریال18:57:00
6,114.8102 ریال18:53:05
6,113.5707 ریال18:49:08
6,109.9241 ریال18:45:07
6,106.4389 ریال18:41:09
6,094.0732 ریال18:37:08
6,068.7256 ریال18:29:02
6,074.7004 ریال18:25:09
6,064.3337 ریال18:16:59
6,056.9562 ریال18:13:07
6,058.5472 ریال18:09:03
6,059.7336 ریال18:05:08
6,063.1139 ریال18:01:25
6,065.3377 ریال17:57:01
6,062.9556 ریال17:53:06
6,071.7172 ریال17:49:09
6,068.7347 ریال17:44:58
6,046.5717 ریال17:41:10
6,036.953 ریال17:37:05
6,035.0092 ریال17:33:05
6,015.6658 ریال17:25:08
6,012.7689 ریال17:17:06
6,011.8673 ریال17:13:10
5,998.2562 ریال17:09:01
5,987.7313 ریال17:01:33
5,990.4496 ریال16:57:03
5,998.9914 ریال16:53:06
5,998.8892 ریال16:49:07
5,994.8026 ریال16:44:58
5,990.3789 ریال16:41:08
6,001.1051 ریال16:37:05
6,014.177 ریال16:29:05
6,021.6449 ریال16:25:07
6,018.1509 ریال16:21:17
6,018.3699 ریال16:17:05
6,033.194 ریال16:13:06
6,032.872 ریال16:09:01
6,022.3233 ریال16:01:26
6,022.3922 ریال15:57:06
6,014.9801 ریال15:53:06
6,013.7347 ریال15:49:06
6,027.4643 ریال15:45:08
6,026.7447 ریال15:41:18
6,041.008 ریال15:37:05
6,045.146 ریال15:33:04
6,036.5574 ریال15:29:05
6,020.6801 ریال15:25:09
6,014.2414 ریال15:21:07
6,011.3925 ریال15:17:07
6,003.5088 ریال15:13:08
6,003.2417 ریال15:09:03
6,011.4845 ریال15:05:08
6,002.846 ریال15:01:28
6,008.6229 ریال14:57:05
6,009.3558 ریال14:53:09
6,012.7449 ریال14:49:08
5,994.4578 ریال14:45:07
5,995.8574 ریال14:41:18
6,005.4289 ریال14:37:11
6,006.3279 ریال14:33:08
5,998.3887 ریال14:29:06
5,996.7813 ریال14:25:13
5,990.6079 ریال14:21:08
5,975.228 ریال14:17:07
5,961.8237 ریال14:09:09
5,946.0253 ریال14:05:08
5,942.5413 ریال14:01:34
5,935.2844 ریال13:57:04
5,951.981 ریال13:53:09
5,945.0506 ریال13:49:14
5,944.3937 ریال13:45:12
5,968.9623 ریال13:41:16
5,969.095 ریال13:37:12
5,991.9022 ریال13:29:14
5,993.4289 ریال13:17:12
5,994.7742 ریال13:13:18
5,978.156 ریال13:09:10
5,984.6759 ریال13:05:35
5,985.5739 ریال13:01:40
5,982.0139 ریال12:57:23
5,984.1501 ریال12:53:11
5,985.1505 ریال12:49:17
5,993.0614 ریال12:45:12
5,994.9578 ریال12:37:17
6,000.5733 ریال12:29:20
6,001.4737 ریال12:25:22
6,001.0478 ریال12:21:30
6,009.7307 ریال12:17:16
6,005.4875 ریال12:09:10
6,004.686 ریال12:05:18
6,017.6898 ریال12:01:43
6,028.1746 ریال11:45:01
6,030.6552 ریال11:41:11
6,031.8119 ریال11:37:05
6,038.3775 ریال11:33:15
6,028.4857 ریال11:29:18
6,027.1719 ریال11:25:23
6,022.9789 ریال11:21:22
6,011.2652 ریال11:17:14
6,011.7571 ریال11:13:15
6,010.6803 ریال11:09:10
6,006.5936 ریال11:05:15
6,020.6045 ریال11:01:36
6,016.1407 ریال10:57:15
6,021.7885 ریال10:53:06
5,975.9234 ریال10:49:12
5,993.2178 ریال10:45:06
5,999.8614 ریال10:41:17
6,015.7605 ریال10:37:08
6,027.4195 ریال10:33:05
6,024.1661 ریال10:29:05
6,016.9637 ریال10:25:08
6,015.0642 ریال10:21:06
6,008.7325 ریال10:17:06
5,991.3714 ریال10:13:00
6,001.4424 ریال10:09:00
6,022.7166 ریال10:05:03
6,029.4677 ریال10:01:16
6,018.8434 ریال9:57:05
6,032.9568 ریال9:53:06
6,036.0826 ریال9:49:05
6,043.7938 ریال9:44:58
6,047.7117 ریال9:41:06
6,050.7593 ریال9:25:00
6,046.4043 ریال9:21:00
6,048.9771 ریال9:16:59
6,048.9024 ریال9:12:59
6,043.363 ریال9:08:58
6,040.198 ریال9:04:59
6,043.2825 ریال9:01:21
6,053.6877 ریال8:56:57
6,050.7549 ریال8:52:58
6,057.7951 ریال8:48:58
6,073.0075 ریال8:41:01
6,078.3199 ریال8:37:00
6,077.4432 ریال8:32:58
6,057.0533 ریال8:28:56
6,049.2981 ریال8:24:58
6,040.5933 ریال8:21:01
6,038.8104 ریال8:16:55
6,038.6161 ریال8:12:57
6,036.6351 ریال8:08:55
6,038.5708 ریال8:04:55
6,033.906 ریال8:01:12
6,047.6363 ریال7:56:54
6,053.0175 ریال7:52:57
6,048.3485 ریال7:44:54
6,041.4638 ریال7:40:59
6,043.6004 ریال7:36:57
6,058.3795 ریال7:32:53
6,063.44 ریال7:28:54
6,070.9515 ریال7:24:54
6,065.0057 ریال7:20:56
6,075.9473 ریال7:16:55
6,050.8385 ریال7:12:57
6,051.2765 ریال7:04:53
6,046.4063 ریال7:01:13
6,043.2428 ریال6:56:52
6,023.058 ریال6:52:56
6,020.9792 ریال6:44:55
6,024.5594 ریال6:40:57
6,016.6327 ریال6:32:52
6,008.5437 ریال6:28:55
6,016.8988 ریال6:24:53
6,023.8257 ریال6:16:51
6,041.9745 ریال6:12:51
6,050.7549 ریال6:08:58
6,051.2765 ریال6:00:59
6,040.989 ریال5:56:55
6,037.9819 ریال5:52:50
6,048.8119 ریال5:48:51
6,058.0325 ریال5:40:55
6,056.3055 ریال5:36:52
6,033.3471 ریال5:32:50
6,030.4141 ریال5:28:52
6,032.7607 ریال5:24:52
6,037.07 ریال5:20:54
6,038.1401 ریال5:16:51
6,023.1045 ریال5:12:52
6,012.5952 ریال5:08:55
6,011.076 ریال5:04:51
5,988.3007 ریال5:01:00
6,000.666 ریال4:56:52
5,993.9804 ریال4:52:50
6,017.6107 ریال4:48:54
6,030.9388 ریال4:40:57
6,017.3455 ریال4:36:54
6,011.0924 ریال4:32:53
6,046.4462 ریال4:28:55
6,041.3846 ریال4:24:53
6,050.7593 ریال4:20:55
6,060.6035 ریال4:16:56
6,087.4774 ریال4:12:54
6,081.9016 ریال4:08:53
6,102.081 ریال4:01:08
6,106.0829 ریال3:56:53
6,095.8171 ریال3:52:54
6,074.039 ریال3:48:57
6,077.5492 ریال3:44:55
6,073.1049 ریال3:40:58
6,101.1758 ریال3:36:52
6,103.8059 ریال3:32:53
6,111.8547 ریال3:28:52
6,102.7932 ریال3:24:54
6,115.3031 ریال3:20:55
6,106.4785 ریال3:16:54
6,082.4307 ریال3:12:57
6,077.7075 ریال3:08:55
6,061.6996 ریال3:04:54
6,090.8224 ریال3:01:11
6,086.7658 ریال2:56:47
6,072.9306 ریال2:52:54
6,051.4669 ریال2:48:54
6,052.1407 ریال2:44:54
6,041.3846 ریال2:40:57
5,964.2066 ریال2:36:53
6,060.1682 ریال2:32:54
6,041.3239 ریال2:28:54
6,090.8602 ریال2:24:55
6,074.8474 ریال2:20:57
6,111.9893 ریال2:16:50
6,111.8018 ریال2:12:52
6,133.3675 ریال2:08:52
6,139.1411 ریال2:04:51
6,155.7247 ریال2:01:13
6,138.1664 ریال1:56:52
6,165.7594 ریال1:52:53
6,170.4613 ریال1:49:00
6,167.4968 ریال1:44:56
6,157.4753 ریال1:41:00
6,174.1728 ریال1:36:57
6,187.4659 ریال1:32:54
6,199.4688 ریال1:24:57
6,189.9997 ریال1:20:57
6,204.3485 ریال1:16:56
6,179.1392 ریال1:12:56
6,175.753 ریال1:08:53
6,168.169 ریال1:04:56
6,188.0551 ریال1:01:18
6,127.3655 ریال0:56:56
6,159.8407 ریال0:52:56
6,230.2226 ریال0:48:58
6,264.279 ریال0:44:56
6,272.6164 ریال0:41:01
6,268.264 ریال0:32:55
6,251.6457 ریال0:16:56
6,240.7113 ریال0:12:58
6,242.6716 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات