کالایاب
شاخص یاب

BTC/GBP coinsbank

  • نرخ فعلی:8333.1
  • بالاترین قیمت روز:8346.5
  • پایین ترین قیمت روز:8329.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,341.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:8,332.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار کندل استیک BTC/GBP coinsbank در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/GBP coinsbank در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,333.1 ریال22:16:52
8,342.7 ریال22:12:53
8,330.6 ریال22:08:54
8,341.2 ریال22:04:53
8,335 ریال22:01:08
8,338.1 ریال21:56:55
8,344.8 ریال21:52:49
8,343.3 ریال21:48:52
8,338.8 ریال21:44:51
8,338.1 ریال21:40:52
8,339.7 ریال21:36:53
8,331.2 ریال21:32:51
8,334.2 ریال21:28:51
8,342.3 ریال21:24:54
8,334.9 ریال21:20:54
8,335 ریال21:16:51
8,338 ریال21:12:53
8,338.2 ریال21:08:50
8,344.7 ریال21:04:53
8,333.1 ریال21:01:09
8,339.5 ریال20:56:52
8,331 ریال20:52:50
8,340.8 ریال20:48:51
8,340.5 ریال20:44:52
8,341.6 ریال20:40:56
8,330.6 ریال20:36:52
8,338.9 ریال20:32:53
8,333.6 ریال20:28:48
8,332.9 ریال20:24:52
8,330 ریال20:20:53
8,334.2 ریال20:16:52
8,340.8 ریال20:12:58
8,335.8 ریال20:08:52
8,344.2 ریال20:04:51
8,330.9 ریال20:01:13
8,341.8 ریال19:56:54
8,331.8 ریال19:52:53
8,340.4 ریال19:48:54
8,331.5 ریال19:44:53
8,331.4 ریال19:40:54
8,335.7 ریال19:36:52
8,345.5 ریال19:32:52
8,344.8 ریال19:28:54
8,333.9 ریال19:24:51
8,345.6 ریال19:20:54
8,334.7 ریال19:16:48
8,337.1 ریال19:12:49
8,341.5 ریال19:08:52
8,345.6 ریال19:04:51
8,341.9 ریال19:01:09
8,339.4 ریال18:57:00
8,336.4 ریال18:52:53
8,343.1 ریال18:48:52
8,332.3 ریال18:44:53
8,342.7 ریال18:36:55
8,336.7 ریال18:32:53
8,343.7 ریال18:28:54
8,335.2 ریال18:24:56
8,346.1 ریال18:20:55
8,335.3 ریال18:16:53
8,330.6 ریال18:12:52
8,340.7 ریال18:08:51
8,344.1 ریال18:04:53
8,333.1 ریال18:01:12
8,330.7 ریال17:56:52
8,338.3 ریال17:52:53
8,334.6 ریال17:48:56
8,344.1 ریال17:44:53
8,339.4 ریال17:40:57
8,330.8 ریال17:36:58
8,331.2 ریال17:32:56
8,334.9 ریال17:28:56
8,334.3 ریال17:24:57
8,341.7 ریال17:20:55
8,343.5 ریال17:16:55
8,343 ریال17:12:55
8,336.7 ریال17:08:54
8,339.4 ریال17:04:54
8,346.1 ریال17:01:16
8,340.9 ریال16:56:55
8,346.5 ریال16:52:57
8,343.1 ریال16:48:55
8,336.5 ریال16:44:54
8,344.4 ریال16:40:59
8,335.1 ریال16:36:55
8,346.1 ریال16:32:56
8,334.2 ریال16:28:53
8,345.5 ریال16:24:58
8,334.3 ریال16:20:57
8,344.3 ریال16:16:54
8,342.2 ریال16:12:59
8,335.6 ریال16:08:54
8,344.6 ریال16:05:00
8,343.7 ریال16:01:15
8,339.3 ریال15:56:58
8,342.4 ریال15:52:56
8,335 ریال15:48:59
8,343 ریال15:44:55
8,344.6 ریال15:41:00
8,329.9 ریال15:36:58
8,337.8 ریال15:32:56
8,336.3 ریال15:28:57
8,329.9 ریال15:25:01
8,338.3 ریال15:20:57
8,336.7 ریال15:16:55
8,337.8 ریال15:12:59
8,333.6 ریال15:08:58
8,342.1 ریال15:04:56
8,337 ریال15:01:18
8,330.5 ریال14:57:03
8,343.6 ریال14:53:00
8,331.3 ریال14:48:58
8,345.2 ریال14:44:56
8,332 ریال14:40:58
8,343.2 ریال14:36:47
8,343.4 ریال14:32:53
8,330.4 ریال14:24:59
8,335.4 ریال14:20:57
8,336.9 ریال14:16:53
8,337.6 ریال14:12:59
8,337.1 ریال14:09:22
8,342.8 ریال14:05:02
8,336.1 ریال13:32:57
8,333.4 ریال13:24:57
8,346.3 ریال13:21:00
8,343.8 ریال13:08:50
8,339.6 ریال12:57:02
8,330.9 ریال12:52:59
8,345.3 ریال12:41:03
8,343.8 ریال12:32:55
8,344.3 ریال11:56:59
8,335.3 ریال11:52:50
8,343.7 ریال11:44:50
8,344.3 ریال11:40:58
8,345.7 ریال11:32:59
8,346.4 ریال11:29:01
8,343.5 ریال11:25:00
8,345.1 ریال11:21:00
8,337.1 ریال11:16:57
8,344.6 ریال11:13:00
8,334.8 ریال11:08:56
8,343.8 ریال11:04:57
8,334.4 ریال11:01:22
8,330.8 ریال10:56:52
8,335.3 ریال10:52:56
8,344.4 ریال10:49:01
8,336.9 ریال10:44:57
8,337.6 ریال10:40:59
8,341.2 ریال10:32:54
8,343.8 ریال10:28:58
8,340.3 ریال10:24:58
8,341.7 ریال10:20:54
8,342.2 ریال10:16:53
8,343.4 ریال10:12:55
8,333.9 ریال10:04:52
8,341.2 ریال10:01:10
8,339.9 ریال9:56:53
8,342.1 ریال9:52:52
8,339.5 ریال9:48:53
8,331.4 ریال9:44:59
8,342.3 ریال9:40:56
8,345.1 ریال9:36:56
8,332.9 ریال9:32:52
8,334 ریال9:28:54
8,339 ریال9:24:55
8,345.5 ریال9:20:57
8,337.3 ریال9:16:51
8,346.2 ریال9:12:54
8,336.7 ریال9:08:53
8,344.6 ریال9:04:51
8,335.5 ریال9:01:08
8,343 ریال8:56:55
8,332.3 ریال8:52:53
8,344.6 ریال8:48:55
8,332 ریال8:44:53
8,344.9 ریال8:40:52
8,342.4 ریال8:36:53
8,339.8 ریال8:32:53
8,330.9 ریال8:28:52
8,331.6 ریال8:24:55
8,332.6 ریال8:20:53
8,343.8 ریال8:16:49
8,340.1 ریال8:12:52
8,345 ریال8:08:50
8,345.7 ریال8:04:50
8,344.4 ریال8:01:08
8,346.1 ریال7:56:51
8,346.3 ریال7:52:50
8,339.8 ریال7:48:51
8,330.1 ریال7:44:50
8,330.6 ریال7:40:54
8,330.5 ریال7:36:54
8,342.6 ریال7:32:52
8,340 ریال7:28:52
8,340.2 ریال7:24:50
8,341 ریال7:20:51
8,336.1 ریال7:16:51
8,345.1 ریال7:12:52
8,334.5 ریال7:08:49
8,346.2 ریال7:04:52
8,337.9 ریال7:01:01
8,337.8 ریال6:56:50
8,344.4 ریال6:52:52
8,341.4 ریال6:48:52
8,335.8 ریال6:44:52
8,335.6 ریال6:40:53
8,334.4 ریال6:36:50
8,338.7 ریال6:32:48
8,340.9 ریال6:28:49
8,338.2 ریال6:24:50
8,332.9 ریال6:20:50
8,338.1 ریال6:17:20
8,337.6 ریال6:12:52
8,336 ریال6:08:50
8,342.6 ریال6:04:54
8,331.5 ریال6:01:08
8,332.9 ریال5:56:53
8,338.1 ریال5:52:53
8,336.3 ریال5:48:53
8,331.1 ریال5:44:51
8,342.9 ریال5:40:58
8,343.8 ریال5:36:54
8,334.5 ریال5:32:53
8,337.7 ریال5:28:49
8,330.9 ریال5:24:53
8,338.8 ریال5:20:52
8,342.6 ریال5:16:50
8,334.5 ریال5:12:55
8,331.3 ریال5:08:51
8,344.5 ریال5:04:48
8,338 ریال5:01:01
8,342.4 ریال4:56:47
8,334.6 ریال4:52:48
8,336 ریال4:48:49
8,338.8 ریال4:44:48
8,346.5 ریال4:40:52
8,341.7 ریال4:36:50
8,342.3 ریال4:32:51
8,345.8 ریال4:28:51
8,338.9 ریال4:24:49
8,338.3 ریال4:20:50
8,331.5 ریال4:16:47
8,342.5 ریال4:12:51
8,330.5 ریال4:08:50
8,334 ریال4:04:49
8,338.4 ریال4:01:00
8,340.8 ریال3:56:47
8,341 ریال3:52:56
8,341.6 ریال3:48:49
8,332.2 ریال3:44:48
8,344.6 ریال3:40:50
8,337 ریال3:36:48
8,340.4 ریال3:32:52
8,336.9 ریال3:28:52
8,337.9 ریال3:24:51
8,344.2 ریال3:20:50
8,334.7 ریال3:16:48
8,337.6 ریال3:12:51
8,345.4 ریال3:08:50
8,343.1 ریال3:04:49
8,343 ریال3:01:01
8,334.4 ریال2:56:51
8,340.9 ریال2:52:45
8,340.3 ریال2:48:50
8,331.4 ریال2:44:49
8,343.7 ریال2:40:48
8,338.5 ریال2:36:51
8,330 ریال2:32:50
8,332 ریال2:28:50
8,339.2 ریال2:24:50
8,336.1 ریال2:20:47
8,345 ریال2:16:49
8,334.9 ریال2:12:51
8,336.5 ریال2:08:50
8,334.3 ریال2:04:50
8,332.7 ریال2:01:10
8,340.6 ریال1:56:49
8,342.8 ریال1:52:49
8,339.6 ریال1:48:53
8,334.8 ریال1:44:49
8,345.3 ریال1:40:53
8,338.2 ریال1:36:51
8,331.3 ریال1:32:53
8,345.1 ریال1:28:49
8,341.8 ریال1:24:50
8,341.9 ریال1:20:52
8,332.1 ریال1:16:49
8,338.3 ریال1:12:49
8,333.2 ریال1:08:50
8,333.3 ریال1:04:50
8,335.9 ریال1:01:02
8,331 ریال0:56:52
8,337.7 ریال0:52:49
8,334.6 ریال0:48:49
8,334.4 ریال0:44:50
8,336.8 ریال0:40:51
8,342.9 ریال0:36:51
8,346.3 ریال0:32:51
8,340.6 ریال0:28:49
8,343.5 ریال0:24:52
8,341 ریال0:20:54
8,334 ریال0:16:53
8,345.1 ریال0:12:51
8,339.7 ریال0:08:52
8,341.8 ریال0:05:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات