کالایاب
شاخص یاب

BTC/GBP coinsbank

  • نرخ فعلی:6189.7
  • بالاترین قیمت روز:6195.9
  • پایین ترین قیمت روز:6183.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,191.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:6,191.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.1

نمودار کندل استیک BTC/GBP coinsbank در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/GBP coinsbank در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,189.7 ریال14:21:35
6,188.2 ریال14:17:22
6,185 ریال14:13:25
6,191.4 ریال14:09:21
6,183.9 ریال14:05:22
6,192.9 ریال14:01:44
6,184.2 ریال13:57:20
6,193.2 ریال13:53:28
6,184.8 ریال13:49:29
6,186.7 ریال13:45:29
6,189.5 ریال13:41:43
6,191.1 ریال13:37:41
6,189.8 ریال13:33:46
6,187.3 ریال13:29:25
6,188.2 ریال13:25:34
6,192.1 ریال13:17:38
6,187.1 ریال13:13:51
6,185.8 ریال13:09:53
6,193.8 ریال13:06:27
6,184.1 ریال13:03:20
6,189.2 ریال12:58:00
6,186.6 ریال12:53:42
6,195.8 ریال12:49:50
6,189.5 ریال12:45:48
6,188.3 ریال12:41:52
6,192.9 ریال12:37:46
6,188.5 ریال12:33:53
6,190.2 ریال12:29:48
6,184.8 ریال12:25:46
6,186.9 ریال12:21:48
6,190.9 ریال12:17:40
6,184.7 ریال12:13:45
6,191.2 ریال12:09:54
6,187 ریال12:06:00
6,195.7 ریال12:02:30
6,194.4 ریال11:57:31
6,187.8 ریال11:53:33
6,186.2 ریال11:49:26
6,186.3 ریال11:45:26
6,195 ریال11:41:33
6,193.5 ریال11:37:25
6,193 ریال11:33:35
6,192.7 ریال11:29:21
6,193.8 ریال11:25:24
6,188.3 ریال11:21:28
6,185.9 ریال11:17:25
6,188.9 ریال11:13:24
6,186.1 ریال11:09:19
6,195.2 ریال11:05:31
6,194.9 ریال11:01:52
6,195.5 ریال10:57:13
6,194.4 ریال10:53:12
6,194.6 ریال10:49:18
6,194.7 ریال10:45:08
6,194.9 ریال10:41:13
6,195.7 ریال10:37:11
6,194.3 ریال10:33:19
6,194.7 ریال10:25:12
6,195.9 ریال10:21:09
6,195 ریال10:17:04
6,195.5 ریال10:13:08
6,194.9 ریال10:09:04
6,194.7 ریال10:05:05
6,195 ریال10:01:26
6,194.3 ریال9:57:00
6,194.6 ریال9:53:06
6,195.7 ریال9:49:01
6,195.3 ریال9:44:59
6,195 ریال9:41:06
6,195.2 ریال9:37:03
6,194.8 ریال9:33:00
6,195.4 ریال9:29:00
6,195.1 ریال9:25:00
6,194.6 ریال9:20:59
6,194.7 ریال9:16:58
6,194.6 ریال9:13:02
6,195.8 ریال9:08:57
6,194.5 ریال9:04:59
6,194.6 ریال8:56:57
6,195.7 ریال8:52:56
6,194.7 ریال8:48:58
6,195.5 ریال8:44:54
6,194.8 ریال8:41:00
6,195.5 ریال8:36:58
6,194.7 ریال8:32:56
6,195.7 ریال8:28:59
6,195.1 ریال8:24:57
6,195.6 ریال8:16:56
6,194.4 ریال8:12:58
6,195.8 ریال8:08:55
6,195.6 ریال8:04:55
6,195 ریال8:01:07
6,195.3 ریال7:56:53
6,194.4 ریال7:48:58
6,194.5 ریال7:44:58
6,194.3 ریال7:41:06
6,195.3 ریال7:37:01
6,194.5 ریال7:33:01
6,195.3 ریال7:29:03
6,194.3 ریال7:25:01
6,195.4 ریال7:16:59
6,194.8 ریال7:13:03
6,195.8 ریال7:08:59
6,194.5 ریال7:05:04
6,195.5 ریال7:01:16
6,195 ریال6:57:03
6,195.5 ریال6:52:58
6,194.7 ریال6:48:59
6,194.4 ریال6:44:59
6,194.3 ریال6:41:05
6,195.2 ریال6:37:00
6,194.3 ریال6:32:58
6,195.4 ریال6:28:58
6,195.2 ریال6:24:59
6,194.5 ریال6:21:41
6,194.7 ریال6:17:21
6,195.1 ریال6:13:18
6,195.8 ریال6:05:41
6,195.4 ریال5:56:59
6,194.6 ریال5:53:00
6,195.9 ریال5:45:01
6,195.5 ریال5:40:59
6,195.9 ریال5:37:00
6,195.1 ریال5:32:58
6,194.4 ریال5:28:58
6,194.8 ریال5:25:00
6,194.6 ریال5:20:59
6,195.2 ریال5:16:59
6,194.9 ریال5:13:01
6,195.2 ریال5:08:58
6,194.6 ریال5:05:02
6,195.1 ریال5:01:14
6,194.5 ریال4:56:57
6,195.9 ریال4:52:59
6,195.6 ریال4:48:59
6,194.7 ریال4:41:07
6,195.2 ریال4:37:01
6,194.7 ریال4:32:59
6,195.9 ریال4:29:00
6,194.7 ریال4:25:01
6,194.4 ریال4:21:03
6,194.3 ریال4:16:59
6,195 ریال4:12:59
6,194.5 ریال4:08:59
6,194.4 ریال4:01:15
6,194.7 ریال3:57:03
6,194.4 ریال3:52:59
6,195 ریال3:48:57
6,195.4 ریال3:44:59
6,195.6 ریال3:41:01
6,194.5 ریال3:36:59
6,194.3 ریال3:32:58
6,195.3 ریال3:28:57
6,194.9 ریال3:25:00
6,195 ریال3:21:00
6,194.9 ریال3:13:00
6,195 ریال3:08:58
6,195.4 ریال3:04:58
6,194.9 ریال3:01:14
6,195.7 ریال2:56:59
6,195.4 ریال2:52:59
6,194.9 ریال2:48:57
6,195.8 ریال2:44:58
6,195.6 ریال2:41:01
6,195.2 ریال2:37:01
6,194.5 ریال2:32:59
6,195.4 ریال2:28:58
6,195.6 ریال2:24:59
6,194.3 ریال2:21:00
6,194.4 ریال2:17:03
6,194.7 ریال2:12:58
6,195.2 ریال2:08:54
6,195.6 ریال2:04:59
6,195.5 ریال2:01:17
6,194.5 ریال1:56:58
6,195.2 ریال1:52:58
6,194.5 ریال1:48:59
6,195.2 ریال1:44:56
6,195.4 ریال1:37:01
6,195.7 ریال1:32:59
6,194.6 ریال1:29:00
6,194.8 ریال1:25:00
6,194.4 ریال1:21:04
6,192.4 ریال1:17:00
6,191.3 ریال1:13:00
6,183.7 ریال1:08:58
6,194 ریال1:05:04
6,189.3 ریال1:01:13
6,187.3 ریال0:57:00
6,192.2 ریال0:53:00
6,189.8 ریال0:49:06
6,195.6 ریال0:45:00
6,191.2 ریال0:41:05
6,187.7 ریال0:36:59
6,186.9 ریال0:33:05
6,191.7 ریال0:28:58
6,193.4 ریال0:25:01
6,191 ریال0:21:01
6,185.8 ریال0:17:07
6,191.5 ریال0:13:04
6,188.5 ریال0:08:59
6,191.4 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات