کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR lakebtc

  • نرخ فعلی:7373.1
  • بالاترین قیمت روز:7506.3
  • پایین ترین قیمت روز:7147.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:60.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,471.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۵:۰۰
  • نرخ روز گذشته:7,476.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:103.7

نمودار کندل استیک BTC/EUR lakebtc در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR lakebtc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,373.1 ریال20:05:00
7,385 ریال20:01:24
7,370.4 ریال19:53:01
7,344.4 ریال19:41:10
7,349.8 ریال19:37:10
7,320.2 ریال19:33:06
7,322.5 ریال19:25:12
7,305.7 ریال19:17:03
7,316 ریال19:13:07
7,328.2 ریال18:49:08
7,308 ریال18:41:09
7,273.9 ریال18:33:01
7,299.4 ریال18:29:03
7,273.8 ریال18:05:08
7,279.6 ریال18:01:25
7,289.4 ریال17:57:02
7,303.3 ریال17:53:06
7,281.2 ریال17:44:59
7,242.8 ریال17:37:05
7,215.2 ریال17:21:05
7,182.7 ریال17:05:01
7,189.9 ریال17:01:34
7,198.4 ریال16:41:08
7,206.3 ریال16:37:05
7,236.3 ریال16:25:08
7,238.8 ریال16:21:18
7,247.1 ریال16:17:05
7,239.9 ریال16:09:01
7,231.8 ریال16:01:27
7,228.8 ریال15:49:07
7,232.4 ریال15:45:08
7,245 ریال15:41:18
7,249.5 ریال15:37:06
7,210.8 ریال15:13:08
7,220.4 ریال15:09:04
7,221.5 ریال15:05:08
7,210.7 ریال15:01:30
7,204.8 ریال14:57:05
7,216.7 ریال14:53:09
7,212.5 ریال14:49:08
7,185 ریال14:29:07
7,168.3 ریال14:17:07
7,166.4 ریال14:13:10
7,149.8 ریال13:57:05
7,156.8 ریال13:53:10
7,147.2 ریال13:45:13
7,186.6 ریال13:33:09
7,197 ریال13:25:19
7,198.3 ریال13:21:23
7,180.7 ریال13:13:19
7,182.8 ریال13:09:10
7,199.2 ریال13:01:40
7,200.6 ریال12:57:25
7,197.8 ریال12:49:18
7,198.1 ریال12:41:30
7,211.6 ریال12:37:19
7,208.3 ریال12:33:17
7,209.3 ریال12:25:22
7,225.9 ریال12:21:30
7,224.1 ریال12:13:22
7,239 ریال12:01:45
7,239.9 ریال11:53:16
7,248.4 ریال11:45:02
7,248.5 ریال11:37:06
7,243.1 ریال11:25:23
7,221.2 ریال11:13:15
7,208.7 ریال11:05:15
7,232.2 ریال11:01:36
7,234.2 ریال10:57:16
7,191.7 ریال10:49:12
7,225.4 ریال10:41:18
7,231.9 ریال10:33:06
7,218.7 ریال10:21:07
7,207.4 ریال10:13:01
7,233.8 ریال10:09:00
7,237.7 ریال9:57:05
7,257 ریال9:49:06
7,258.3 ریال9:44:58
7,259.6 ریال9:41:06
7,262.2 ریال9:33:00
7,257.8 ریال9:16:59
7,255.2 ریال9:01:21
7,280.1 ریال8:44:57
7,283.8 ریال8:28:56
7,236.5 ریال8:16:56
7,236.6 ریال8:08:55
7,250.6 ریال7:56:55
7,249.1 ریال7:48:56
7,247.2 ریال7:40:59
7,266.9 ریال7:28:54
7,268.6 ریال7:16:55
7,257 ریال7:08:53
7,226.8 ریال6:48:54
7,234.8 ریال6:44:56
7,224.8 ریال6:20:55
7,248.4 ریال6:13:38
7,252.3 ریال6:09:08
7,249.2 ریال6:06:44
7,249.4 ریال5:52:51
7,251.1 ریال5:48:51
7,265.7 ریال5:40:55
7,227.4 ریال5:28:53
7,236 ریال5:24:52
7,238.3 ریال5:20:54
7,220.6 ریال5:08:55
7,175.9 ریال5:04:51
7,206.4 ریال5:01:00
7,222.5 ریال4:52:51
7,224.4 ریال4:48:54
7,235.8 ریال4:44:52
7,218.6 ریال4:40:57
7,244.9 ریال4:28:56
7,253.3 ریال4:24:53
7,298.6 ریال4:20:55
7,279.7 ریال4:16:56
7,300.6 ریال4:04:53
7,304.2 ریال4:01:09
7,279.1 ریال3:48:57
7,280.1 ریال3:44:55
7,297 ریال3:40:58
7,306.5 ریال3:36:53
7,306.4 ریال3:32:53
7,318.3 ریال3:24:54
7,283.3 ریال3:12:57
7,304 ریال2:56:47
7,253.1 ریال2:48:54
7,210 ریال2:40:58
7,255.9 ریال2:36:53
7,259.9 ریال2:32:55
7,270.3 ریال2:28:54
7,293.3 ریال2:24:55
7,327.7 ریال2:20:57
7,331.7 ریال2:16:50
7,333.7 ریال2:08:52
7,361.8 ریال2:04:51
7,401.3 ریال1:52:53
7,384.3 ریال1:44:57
7,390.6 ریال1:41:00
7,416.1 ریال1:36:57
7,439.2 ریال1:16:56
7,398.9 ریال1:04:56
7,426.2 ریال0:52:56
7,486.6 ریال0:48:58
7,506.3 ریال0:44:56
7,499.5 ریال0:41:01
7,471.9 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات