کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR kraken

  • نرخ فعلی:7184.5
  • بالاترین قیمت روز:7227.2
  • پایین ترین قیمت روز:7169.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,169.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۶:۵۳
  • نرخ روز گذشته:7,187.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.7

نمودار کندل استیک BTC/EUR kraken در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR kraken در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,184.5 ریال7:56:53
7,182.7 ریال7:52:53
7,184.7 ریال7:48:58
7,193.7 ریال7:44:57
7,186.1 ریال7:41:06
7,180.7 ریال7:37:01
7,174.8 ریال7:33:01
7,172 ریال7:29:03
7,186 ریال7:25:01
7,187.6 ریال7:21:09
7,203.8 ریال7:16:59
7,197.5 ریال7:13:03
7,202.4 ریال7:08:59
7,207.9 ریال7:05:04
7,206.4 ریال7:01:16
7,204.5 ریال6:57:03
7,211.2 ریال6:52:57
7,211.6 ریال6:48:59
7,199.8 ریال6:44:59
7,202.2 ریال6:41:05
7,199.3 ریال6:37:00
7,194.5 ریال6:32:58
7,194.6 ریال6:28:58
7,193.6 ریال6:24:59
7,193.8 ریال6:21:36
7,191.7 ریال6:13:16
7,189 ریال6:08:57
7,190.2 ریال6:05:41
7,198 ریال6:01:17
7,198.7 ریال5:45:01
7,202.2 ریال5:40:59
7,204.9 ریال5:36:59
7,209.2 ریال5:32:58
7,205.4 ریال5:25:00
7,218 ریال5:20:59
7,220.5 ریال5:16:59
7,217.7 ریال5:13:00
7,210.6 ریال5:08:58
7,206.8 ریال5:05:01
7,203.6 ریال5:01:14
7,203.1 ریال4:56:57
7,211 ریال4:52:59
7,215 ریال4:48:59
7,216.6 ریال4:44:57
7,216.1 ریال4:41:07
7,218.6 ریال4:37:01
7,215.9 ریال4:32:59
7,214.5 ریال4:29:00
7,213.4 ریال4:25:00
7,196.7 ریال4:16:59
7,198.5 ریال4:12:59
7,191.2 ریال4:08:58
7,190.7 ریال4:04:59
7,212.6 ریال4:01:15
7,213 ریال3:57:03
7,214.5 ریال3:52:58
7,213 ریال3:48:57
7,221 ریال3:44:59
7,220.8 ریال3:41:00
7,226.3 ریال3:36:59
7,227.2 ریال3:32:58
7,222.3 ریال3:28:57
7,221 ریال3:25:00
7,215.5 ریال3:16:57
7,217.2 ریال3:13:00
7,215.1 ریال3:08:58
7,206.7 ریال3:04:58
7,207.4 ریال3:01:13
7,208 ریال2:56:58
7,209.6 ریال2:52:59
7,211 ریال2:41:00
7,210.3 ریال2:37:01
7,203.5 ریال2:32:59
7,214.7 ریال2:28:58
7,213.9 ریال2:24:58
7,217.5 ریال2:21:00
7,217.6 ریال2:17:03
7,214.5 ریال2:12:58
7,217.2 ریال2:08:54
7,217.8 ریال2:04:58
7,217.3 ریال2:01:16
7,217.8 ریال1:56:58
7,213.6 ریال1:52:58
7,208 ریال1:48:59
7,200 ریال1:44:56
7,198.9 ریال1:41:01
7,195.9 ریال1:37:01
7,193.8 ریال1:32:59
7,189.4 ریال1:29:00
7,187 ریال1:24:59
7,185.3 ریال1:21:04
7,198.1 ریال1:17:00
7,193.8 ریال1:13:00
7,192.3 ریال1:08:58
7,190.9 ریال1:05:02
7,196 ریال1:01:13
7,204.8 ریال0:57:00
7,203.4 ریال0:53:00
7,202.1 ریال0:49:06
7,207.6 ریال0:44:59
7,196.9 ریال0:41:05
7,193.8 ریال0:36:59
7,186.5 ریال0:33:04
7,173 ریال0:28:58
7,173.2 ریال0:25:00
7,169.9 ریال0:21:01
7,182.6 ریال0:17:06
7,173.2 ریال0:13:03
7,179.1 ریال0:08:59
7,169.1 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات