کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR itbit

  • نرخ فعلی:6724.3
  • بالاترین قیمت روز:7103
  • پایین ترین قیمت روز:6724.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:86.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,089.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:7,083
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:358.7

نمودار کندل استیک BTC/EUR itbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR itbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,724.3 ریال13:49:15
6,754 ریال13:45:13
6,800 ریال13:41:17
6,799 ریال13:37:13
6,806 ریال13:33:09
6,806.3 ریال13:25:19
6,802.3 ریال13:09:11
6,857 ریال11:57:13
6,890.3 ریال4:16:56
6,901.3 ریال3:52:54
6,914 ریال3:40:58
6,924 ریال3:36:53
6,925 ریال3:28:52
6,933 ریال3:24:54
6,862 ریال2:48:55
6,808 ریال2:40:58
6,888 ریال2:28:54
6,924.5 ریال2:20:58
6,932.8 ریال2:08:53
7,019.3 ریال1:08:54
6,987 ریال1:04:56
7,027.3 ریال1:01:19
6,959 ریال0:56:56
7,033.8 ریال0:52:56
7,067.5 ریال0:48:58
7,103 ریال0:44:56
7,089.5 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات