کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR gdax

  • نرخ فعلی:9200.4
  • بالاترین قیمت روز:9266.6
  • پایین ترین قیمت روز:8991.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,089.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۶:۵۴
  • نرخ روز گذشته:9,084.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:116.2

نمودار کندل استیک BTC/EUR gdax در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR gdax در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,200.4 ریال18:16:54
9,203.5 ریال18:12:55
9,220.6 ریال18:08:51
9,225.8 ریال18:04:57
9,226.9 ریال18:01:10
9,226 ریال17:56:55
9,230 ریال17:52:51
9,232.2 ریال17:48:57
9,248 ریال17:44:53
9,240.2 ریال17:40:55
9,257.4 ریال17:36:58
9,266.3 ریال17:32:54
9,255.4 ریال17:28:57
9,266.6 ریال17:24:56
9,195.3 ریال17:21:00
9,174.2 ریال17:16:52
9,129 ریال17:12:58
9,118 ریال17:08:54
9,121.5 ریال17:04:55
9,122.9 ریال17:01:19
9,117 ریال16:56:54
9,116.9 ریال16:52:56
9,113.7 ریال16:48:56
9,105.3 ریال16:44:56
9,099.5 ریال16:40:58
9,100 ریال16:37:00
9,090.3 ریال16:32:58
9,094.1 ریال16:28:55
9,094.2 ریال16:24:57
9,090.7 ریال16:20:59
9,097.8 ریال16:16:54
9,095.5 ریال16:12:57
9,106.6 ریال16:08:56
9,108.2 ریال16:04:57
9,111.7 ریال16:01:27
9,111.8 ریال15:56:57
9,111 ریال15:52:54
9,106.9 ریال15:48:56
9,102 ریال15:41:02
9,100 ریال15:36:58
9,114.6 ریال15:32:58
9,117.2 ریال15:28:56
9,118.7 ریال15:24:59
9,118.8 ریال15:21:00
9,114.3 ریال15:16:58
9,121.1 ریال15:13:00
9,136.7 ریال15:08:56
9,137.4 ریال15:04:56
9,114.7 ریال15:01:21
9,119.8 ریال14:56:57
9,109.1 ریال14:48:58
9,106.4 ریال14:44:56
9,115.8 ریال14:40:58
9,103 ریال14:36:59
9,114.6 ریال14:32:59
9,124.6 ریال14:28:58
9,098 ریال14:21:01
9,100 ریال14:16:58
9,096.5 ریال14:13:00
9,101.9 ریال14:08:59
9,098.9 ریال14:05:00
9,103.9 ریال14:01:32
9,090 ریال13:57:04
9,080 ریال13:53:09
9,077.3 ریال13:49:02
9,064 ریال13:44:57
9,069.2 ریال13:41:04
9,073 ریال13:37:01
9,078 ریال13:33:01
9,072.5 ریال13:28:57
9,041.4 ریال13:25:01
9,055.9 ریال13:21:01
9,062 ریال13:16:58
9,068.9 ریال13:12:59
9,075.5 ریال13:08:58
9,079.9 ریال13:05:03
9,075.4 ریال13:01:25
9,089.2 ریال12:56:59
9,073.9 ریال12:52:58
9,071.1 ریال12:48:54
9,070.6 ریال12:44:58
9,069.8 ریال12:41:00
9,080 ریال12:36:59
9,099.8 ریال12:33:00
9,101.1 ریال12:28:55
9,090.3 ریال12:24:57
9,085.3 ریال12:21:00
9,091.5 ریال12:16:53
9,105.5 ریال12:12:59
9,116 ریال12:08:57
9,083.2 ریال12:04:56
9,078.1 ریال12:01:19
9,080 ریال11:56:57
9,055.7 ریال11:52:56
9,066.7 ریال11:48:53
9,083.8 ریال11:44:57
9,060.4 ریال11:41:00
9,068.4 ریال11:36:57
9,072.1 ریال11:32:57
9,061.9 ریال11:28:57
9,058 ریال11:24:58
9,035 ریال11:21:01
9,039.2 ریال11:16:58
9,049.5 ریال11:12:57
9,050.8 ریال11:08:54
9,057 ریال11:04:55
9,056.8 ریال11:01:19
9,057 ریال10:56:53
9,058 ریال10:52:55
9,052.7 ریال10:48:55
9,047.3 ریال10:44:58
9,057.9 ریال10:40:57
9,049.8 ریال10:36:55
9,054 ریال10:32:55
9,060 ریال10:28:54
9,046.9 ریال10:24:55
9,064.4 ریال10:20:55
9,073.6 ریال10:16:56
9,067.3 ریال10:12:55
9,080 ریال10:08:53
9,082.6 ریال10:04:52
9,061.7 ریال10:01:05
9,057.5 ریال9:56:51
9,052.6 ریال9:52:49
9,053.2 ریال9:48:49
9,057.5 ریال9:44:52
9,043.3 ریال9:40:53
9,044 ریال9:36:55
9,046.5 ریال9:32:51
9,044.6 ریال9:28:51
9,050 ریال9:24:53
9,067.1 ریال9:16:59
9,087.4 ریال9:12:50
9,087.7 ریال9:08:48
9,090 ریال9:04:55
9,075 ریال8:56:49
9,084.8 ریال8:52:47
9,084.1 ریال8:48:51
9,078.6 ریال8:40:51
9,089.4 ریال8:36:50
9,108.1 ریال8:32:49
9,096 ریال8:24:50
9,086.7 ریال8:16:48
9,079 ریال8:12:49
9,075 ریال8:08:50
9,099.4 ریال8:04:49
9,090.2 ریال8:01:03
9,091.7 ریال7:56:52
9,067.1 ریال7:52:51
9,068.3 ریال7:48:50
9,071 ریال7:44:49
9,074.7 ریال7:40:53
9,093.6 ریال7:36:48
9,104.8 ریال7:32:49
9,108.2 ریال7:28:47
9,118.6 ریال7:24:51
9,138.9 ریال7:20:51
9,100.5 ریال7:12:47
9,076.5 ریال7:08:50
9,054.3 ریال7:04:49
9,054.2 ریال7:01:00
9,051.1 ریال6:56:49
9,069.7 ریال6:52:50
9,054.6 ریال6:48:50
9,064.8 ریال6:44:47
9,062.7 ریال6:40:51
9,072 ریال6:36:51
9,069.4 ریال6:32:49
9,059.7 ریال6:28:47
9,035.4 ریال6:24:52
9,058.7 ریال6:20:47
9,064.8 ریال6:16:51
9,058.1 ریال6:12:57
9,063.1 ریال6:08:52
9,100 ریال6:04:50
9,103.1 ریال5:56:51
9,113.6 ریال5:52:50
9,117.8 ریال5:40:58
9,114.5 ریال5:36:57
9,109.4 ریال5:32:49
9,121.9 ریال5:28:49
9,121.5 ریال5:24:52
9,111.9 ریال5:20:51
9,118 ریال5:16:50
9,118.5 ریال5:12:52
9,121.9 ریال5:08:48
9,129.8 ریال5:04:48
9,122.1 ریال5:01:01
9,130.8 ریال4:56:49
9,138.3 ریال4:52:50
9,130 ریال4:44:52
9,129.6 ریال4:40:51
9,115 ریال4:32:48
9,100 ریال4:28:47
9,110 ریال4:12:49
9,115.2 ریال4:08:50
9,129.5 ریال4:04:50
9,111.5 ریال4:01:03
9,111.1 ریال3:56:49
9,119.8 ریال3:52:49
9,115 ریال3:48:49
9,112 ریال3:44:49
9,101.5 ریال3:40:52
9,118.1 ریال3:36:49
9,150 ریال3:32:51
9,138.6 ریال3:28:50
9,120 ریال3:24:53
9,020 ریال3:20:50
9,000.3 ریال3:16:49
9,000 ریال3:08:49
8,998.6 ریال3:04:51
8,991.2 ریال3:01:04
9,000 ریال2:56:49
8,998.5 ریال2:52:50
9,019 ریال2:48:52
9,003.4 ریال2:44:49
9,020 ریال2:40:51
9,057.4 ریال2:36:50
9,062.2 ریال2:32:51
9,055.1 ریال2:28:55
9,052.7 ریال2:24:52
9,067.4 ریال2:20:50
9,078.3 ریال2:16:48
9,050 ریال2:12:53
9,049.6 ریال2:08:49
9,044.3 ریال2:04:50
9,050 ریال2:01:06
9,064.2 ریال1:56:50
9,050 ریال1:52:47
9,062.2 ریال1:48:51
9,057.9 ریال1:44:49
9,057 ریال1:40:52
9,080 ریال1:36:49
9,087 ریال1:32:49
9,090.5 ریال1:28:47
9,092.8 ریال1:24:49
9,084.4 ریال1:20:52
9,124.5 ریال1:16:49
9,125.7 ریال1:12:50
9,121 ریال1:08:49
9,120 ریال1:04:46
9,122.6 ریال1:01:02
9,109.5 ریال0:56:50
9,110 ریال0:48:50
9,110.8 ریال0:44:47
9,122 ریال0:40:51
9,109.4 ریال0:36:50
9,091 ریال0:32:49
9,094 ریال0:24:51
9,097.8 ریال0:20:51
9,088.3 ریال0:16:47
9,102 ریال0:12:53
9,101.7 ریال0:08:47
9,089.4 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات