کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR exmo

  • نرخ فعلی:9417.7
  • بالاترین قیمت روز:9437.1
  • پایین ترین قیمت روز:9178.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:117.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.92%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,280.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۵۸
  • نرخ روز گذشته:9,258.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:159.6

نمودار کندل استیک BTC/EUR exmo در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR exmo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,417.7 ریال17:36:58
9,437.1 ریال17:32:54
9,434 ریال17:28:57
9,432.5 ریال17:24:56
9,356.8 ریال17:21:00
9,367.7 ریال17:16:52
9,310.5 ریال17:12:58
9,300.4 ریال17:08:54
9,291.3 ریال17:04:55
9,285.2 ریال17:01:19
9,298.6 ریال16:56:54
9,305.6 ریال16:52:56
9,299.5 ریال16:48:56
9,308.4 ریال16:44:56
9,282.9 ریال16:40:58
9,282 ریال16:37:00
9,268.3 ریال16:32:58
9,268.1 ریال16:28:55
9,269 ریال16:24:57
9,267.2 ریال16:20:59
9,295.6 ریال16:16:54
9,283.6 ریال16:12:57
9,305.8 ریال16:08:56
9,310.8 ریال16:04:57
9,300.4 ریال16:01:27
9,302.1 ریال15:56:57
9,308.6 ریال15:52:54
9,293.4 ریال15:48:56
9,288.4 ریال15:44:56
9,303.5 ریال15:41:03
9,297.2 ریال15:36:58
9,301.3 ریال15:32:58
9,299.2 ریال15:28:57
9,308.1 ریال15:24:59
9,310.7 ریال15:21:00
9,307.5 ریال15:16:58
9,304.2 ریال15:13:00
9,306.7 ریال15:08:56
9,303 ریال15:04:56
9,311.5 ریال15:01:21
9,316.2 ریال14:56:57
9,283.4 ریال14:44:56
9,283.1 ریال14:40:58
9,295.6 ریال14:36:59
9,300.2 ریال14:32:59
9,304.8 ریال14:28:58
9,288.5 ریال14:25:00
9,283.6 ریال14:21:01
9,290.6 ریال14:16:58
9,273.5 ریال14:13:00
9,272.6 ریال14:08:59
9,274.4 ریال14:05:00
9,274.2 ریال14:01:32
9,265.9 ریال13:57:04
9,254.4 ریال13:53:09
9,254.6 ریال13:49:02
9,258.5 ریال13:44:58
9,256.6 ریال13:41:04
9,259.5 ریال13:37:01
9,255.6 ریال13:33:02
9,255 ریال13:28:57
9,248.3 ریال13:25:01
9,245.1 ریال13:21:01
9,245.8 ریال13:16:58
9,253.1 ریال13:12:59
9,253.3 ریال13:08:58
9,256.9 ریال13:05:04
9,260.8 ریال13:01:25
9,268.2 ریال12:56:59
9,257.4 ریال12:52:58
9,241.5 ریال12:48:54
9,240.7 ریال12:44:58
9,260.7 ریال12:41:00
9,297.2 ریال12:36:59
9,299.9 ریال12:33:00
9,298.9 ریال12:28:55
9,292.7 ریال12:24:57
9,299.4 ریال12:21:00
9,285.3 ریال12:16:53
9,278.7 ریال12:12:59
9,286.3 ریال12:08:58
9,262 ریال12:04:56
9,267.1 ریال12:01:20
9,232 ریال11:56:57
9,232.8 ریال11:52:56
9,279.1 ریال11:48:53
9,245.1 ریال11:44:57
9,229.4 ریال11:41:00
9,230.3 ریال11:36:58
9,248.5 ریال11:32:57
9,264.2 ریال11:28:57
9,248.8 ریال11:24:58
9,211 ریال11:21:01
9,216.4 ریال11:16:59
9,210.5 ریال11:12:57
9,233 ریال11:08:54
9,241.5 ریال11:04:55
9,230.1 ریال11:01:19
9,227.7 ریال10:56:53
9,248.4 ریال10:52:55
9,239.4 ریال10:48:55
9,250.5 ریال10:44:58
9,254.4 ریال10:40:57
9,260.3 ریال10:36:55
9,257.9 ریال10:32:55
9,266 ریال10:28:54
9,262.2 ریال10:24:55
9,266.6 ریال10:20:55
9,271.3 ریال10:16:57
9,266.7 ریال10:12:56
9,264.4 ریال10:08:53
9,260.1 ریال10:04:52
9,239.2 ریال10:01:05
9,239.7 ریال9:56:52
9,240.8 ریال9:52:49
9,237 ریال9:48:49
9,209.1 ریال9:44:52
9,238.8 ریال9:40:53
9,236.3 ریال9:36:55
9,216.9 ریال9:32:51
9,230.5 ریال9:28:51
9,224.8 ریال9:24:54
9,237.5 ریال9:20:52
9,247.1 ریال9:16:59
9,257.2 ریال9:12:50
9,260.3 ریال9:08:48
9,259.9 ریال9:04:55
9,265.5 ریال9:01:04
9,259 ریال8:56:49
9,258.6 ریال8:52:48
9,264.1 ریال8:48:51
9,263.6 ریال8:44:49
9,285.1 ریال8:40:51
9,284.8 ریال8:36:50
9,287.8 ریال8:32:49
9,277 ریال8:28:50
9,281.2 ریال8:24:51
9,274.5 ریال8:20:50
9,278.6 ریال8:16:49
9,273.4 ریال8:12:49
9,283.8 ریال8:08:50
9,288.4 ریال8:04:49
9,290 ریال8:01:03
9,287.6 ریال7:56:52
9,283.2 ریال7:52:51
9,282 ریال7:48:50
9,273 ریال7:44:49
9,274.5 ریال7:40:53
9,293.6 ریال7:36:48
9,282.2 ریال7:32:49
9,293.6 ریال7:28:48
9,312.6 ریال7:24:52
9,313.8 ریال7:20:51
9,288.2 ریال7:16:46
9,285.9 ریال7:12:47
9,287.4 ریال7:08:50
9,274.1 ریال7:04:49
9,272.6 ریال7:01:00
9,259.1 ریال6:56:49
9,242.6 ریال6:52:50
9,237.1 ریال6:48:50
9,244 ریال6:44:47
9,237.6 ریال6:40:51
9,276.9 ریال6:36:51
9,249.5 ریال6:32:49
9,277.2 ریال6:28:48
9,233.4 ریال6:24:52
9,265.6 ریال6:20:47
9,251.7 ریال6:16:51
9,283.3 ریال6:12:57
9,279.7 ریال6:08:52
9,295.9 ریال6:04:50
9,283.9 ریال6:01:01
9,291.7 ریال5:56:51
9,304.1 ریال5:52:50
9,319.5 ریال5:48:50
9,311.3 ریال5:44:49
9,313.7 ریال5:40:58
9,320.7 ریال5:36:57
9,304.3 ریال5:32:49
9,311.9 ریال5:28:49
9,310.6 ریال5:24:52
9,301.5 ریال5:20:51
9,311.6 ریال5:16:50
9,342.8 ریال5:12:52
9,339.8 ریال5:08:49
9,332.9 ریال5:04:48
9,334.9 ریال5:01:01
9,335.7 ریال4:56:49
9,314.5 ریال4:52:50
9,306.8 ریال4:48:53
9,313.2 ریال4:44:52
9,306.9 ریال4:40:51
9,306.4 ریال4:36:50
9,309.3 ریال4:32:48
9,300.7 ریال4:28:47
9,300.4 ریال4:24:49
9,305 ریال4:20:51
9,310.4 ریال4:16:48
9,311.6 ریال4:12:49
9,300.9 ریال4:08:50
9,310.2 ریال4:04:50
9,300.7 ریال3:56:49
9,302 ریال3:52:49
9,311.1 ریال3:48:49
9,295.6 ریال3:44:49
9,334.1 ریال3:40:52
9,334.9 ریال3:36:49
9,336.2 ریال3:32:51
9,328.7 ریال3:28:50
9,332.1 ریال3:24:53
9,214.7 ریال3:20:51
9,199.7 ریال3:16:49
9,213 ریال3:12:54
9,201.4 ریال3:08:49
9,195.6 ریال3:04:51
9,178.7 ریال3:01:05
9,195.9 ریال2:56:49
9,197.9 ریال2:52:50
9,222.4 ریال2:48:52
9,207.3 ریال2:44:49
9,257.4 ریال2:40:51
9,278.8 ریال2:36:50
9,253.2 ریال2:32:51
9,255.9 ریال2:28:55
9,253.8 ریال2:24:53
9,252.3 ریال2:20:50
9,261 ریال2:16:48
9,255.6 ریال2:12:53
9,248.8 ریال2:08:49
9,238.4 ریال2:04:50
9,247.9 ریال2:01:06
9,242.5 ریال1:56:50
9,244.4 ریال1:52:47
9,234.2 ریال1:48:51
9,239.8 ریال1:44:49
9,246.1 ریال1:40:52
9,258.6 ریال1:36:49
9,269.8 ریال1:32:49
9,278.5 ریال1:28:48
9,272.9 ریال1:24:50
9,289.5 ریال1:20:52
9,302.6 ریال1:16:49
9,292.8 ریال1:12:50
9,284.7 ریال1:08:49
9,291.5 ریال1:04:46
9,301.3 ریال1:01:02
9,292.7 ریال0:56:50
9,305.2 ریال0:52:47
9,281.8 ریال0:48:50
9,272.6 ریال0:44:47
9,285.6 ریال0:40:51
9,288.1 ریال0:36:50
9,286.8 ریال0:32:49
9,286.2 ریال0:28:46
9,288.5 ریال0:24:51
9,290.9 ریال0:16:47
9,277.1 ریال0:12:53
9,288.6 ریال0:08:47
9,280.6 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات