کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR cex-io

  • نرخ فعلی:6940.2
  • بالاترین قیمت روز:7399.9
  • پایین ترین قیمت روز:6873
  • بیشترین مقدار نوسان روز:85.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,205
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:7,136
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:195.8

نمودار کندل استیک BTC/EUR cex-io در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR cex-io در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,940.2 ریال19:13:09
6,950 ریال19:05:13
6,964 ریال18:57:10
6,963.5 ریال18:49:15
6,968 ریال18:45:18
6,929.6 ریال18:21:19
6,931.2 ریال18:17:18
6,910.9 ریال18:13:19
6,896.5 ریال18:09:14
6,945.1 ریال17:57:17
6,873 ریال17:49:18
6,900 ریال17:41:21
6,920.2 ریال17:37:14
6,949.7 ریال17:33:20
6,958 ریال17:29:15
6,963.5 ریال17:25:23
7,000 ریال17:21:21
7,060.6 ریال17:17:21
7,032.1 ریال17:13:21
7,020 ریال17:09:16
7,051.9 ریال17:05:19
7,055 ریال17:01:55
7,055.1 ریال16:57:22
7,075.5 ریال16:53:28
7,076.7 ریال16:49:35
7,077.7 ریال16:29:29
7,086.6 ریال16:21:32
7,077.7 ریال16:17:30
7,051.3 ریال15:53:32
7,132.1 ریال15:37:42
7,077.2 ریال15:25:42
7,069 ریال15:21:44
7,140.3 ریال15:13:37
7,115.6 ریال15:05:39
7,127.5 ریال15:02:12
7,125 ریال14:53:43
7,106 ریال14:45:46
7,081.7 ریال14:30:10
7,088.4 ریال14:25:52
7,101.4 ریال14:22:11
7,054.2 ریال14:13:54
7,070.2 ریال14:09:53
7,046.6 ریال13:53:34
7,024.6 ریال13:49:23
7,085.9 ریال13:37:34
7,100 ریال13:33:52
7,047.5 ریال13:29:41
7,001.4 ریال13:25:38
7,050 ریال13:22:00
7,079.8 ریال13:17:59
7,052.5 ریال13:13:58
7,084.4 ریال13:06:25
7,106.3 ریال12:49:51
7,057.2 ریال12:42:13
7,061.9 ریال12:37:56
7,102 ریال12:34:13
7,050.2 ریال12:30:02
7,109.9 ریال12:26:04
7,110.5 ریال12:22:00
7,128.2 ریال12:17:58
7,142.1 ریال12:09:40
7,140 ریال12:05:43
7,149.9 ریال12:02:13
7,111.9 ریال11:53:34
7,121.4 ریال11:49:35
7,088.7 ریال11:45:42
7,099.4 ریال11:41:50
7,085.9 ریال11:29:44
7,050.9 ریال11:25:45
7,126.3 ریال11:09:37
7,176.8 ریال10:53:17
7,167.4 ریال10:45:10
7,132 ریال10:17:09
7,176.1 ریال9:25:08
7,230 ریال9:08:58
7,242.6 ریال8:49:00
7,324.9 ریال8:44:55
7,270 ریال8:41:00
7,193.5 ریال8:28:59
7,164.5 ریال8:12:57
7,092 ریال7:08:51
7,120 ریال6:40:52
7,106.4 ریال6:27:25
7,106.3 ریال6:20:57
7,112 ریال6:12:55
7,140 ریال5:48:52
7,140.4 ریال5:44:53
7,084.1 ریال5:28:55
7,078.3 ریال5:20:55
7,040.3 ریال5:16:52
7,126.1 ریال5:12:52
7,176.4 ریال5:01:07
7,244 ریال4:56:50
7,222 ریال4:44:52
7,205.5 ریال4:40:54
7,230 ریال4:36:52
7,306.8 ریال4:32:51
7,334.3 ریال4:20:55
7,333.3 ریال4:16:52
7,321.3 ریال4:12:53
7,359.1 ریال4:08:53
7,372.2 ریال4:04:52
7,385.2 ریال4:01:07
7,399.9 ریال3:48:54
7,380 ریال3:44:53
7,361.5 ریال3:40:54
7,343.3 ریال3:36:56
7,368 ریال3:32:52
7,337.5 ریال3:24:51
7,349.8 ریال3:20:55
7,296.6 ریال3:16:51
7,295.5 ریال3:12:53
7,263.9 ریال3:08:54
7,225 ریال3:04:54
7,204.5 ریال3:01:07
7,204.4 ریال2:52:54
7,176.4 ریال2:40:57
7,225 ریال2:24:53
7,224.9 ریال2:01:16
7,225 ریال1:52:54
7,224.9 ریال1:48:56
7,189.9 ریال1:44:53
7,178.6 ریال1:40:57
7,187.9 ریال1:28:55
7,159.6 ریال1:24:54
7,151.4 ریال1:20:57
7,180.1 ریال1:16:52
7,179.6 ریال1:09:00
7,149.8 ریال0:48:54
7,076.6 ریال0:44:52
7,130.7 ریال0:40:57
7,150.2 ریال0:32:52
7,131.1 ریال0:24:59
7,130.8 ریال0:20:59
7,179.8 ریال0:16:56
7,187 ریال0:12:56
7,205 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات