کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR cex-io

  • نرخ فعلی:9153.8
  • بالاترین قیمت روز:9267.6
  • پایین ترین قیمت روز:9087.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:81.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.71%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,210.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۱:۰۰
  • نرخ روز گذشته:9,161.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.7

نمودار کندل استیک BTC/EUR cex-io در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR cex-io در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,153.8 ریال13:21:00
9,182.9 ریال13:08:50
9,191.8 ریال12:57:01
9,189.2 ریال12:52:59
9,179.6 ریال12:41:02
9,165.3 ریال12:32:54
9,184.4 ریال11:40:58
9,187.4 ریال11:13:00
9,212.9 ریال10:49:01
9,192.2 ریال10:44:56
9,153.6 ریال10:24:57
9,186.4 ریال10:20:54
9,158.9 ریال10:16:53
9,160.7 ریال9:52:52
9,170.4 ریال9:24:55
9,183.4 ریال8:16:49
9,198 ریال7:28:52
9,198.9 ریال6:20:50
9,229.9 ریال5:48:53
9,228.9 ریال5:40:58
9,238.4 ریال5:36:54
9,249.4 ریال5:32:53
9,232.2 ریال5:20:52
9,252.6 ریال5:16:50
9,267.6 ریال5:01:01
9,255.6 ریال4:36:50
9,250.9 ریال3:52:56
9,265 ریال3:36:48
9,242.5 ریال3:28:52
9,207.3 ریال3:08:50
9,151 ریال2:24:50
9,143.4 ریال2:20:47
9,153.4 ریال1:52:49
9,153.6 ریال1:44:49
9,119.5 ریال1:32:53
9,087.9 ریال1:24:50
9,089.1 ریال1:20:52
9,170.8 ریال1:04:50
9,177 ریال0:52:49
9,205.7 ریال0:40:51
9,177 ریال0:32:51
9,193.3 ریال0:16:53
9,200.7 ریال0:08:52
9,210.6 ریال0:05:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات