کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR bitstamp

  • نرخ فعلی:7794.6
  • بالاترین قیمت روز:7950.2
  • پایین ترین قیمت روز:7450.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:173.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,477.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,290
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:504.6

نمودار کندل استیک BTC/EUR bitstamp در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR bitstamp در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,794.6 ریال9:25:07
7,803.6 ریال9:21:06
7,789.2 ریال9:17:04
7,786.6 ریال9:13:05
7,760.2 ریال9:09:00
7,771 ریال9:05:00
7,786.1 ریال9:01:18
7,789.9 ریال8:57:00
7,791 ریال8:53:03
7,805.6 ریال8:49:02
7,818.7 ریال8:45:01
7,823.1 ریال8:41:06
7,837.8 ریال8:37:04
7,822.6 ریال8:33:01
7,819.8 ریال8:29:01
7,812.5 ریال8:25:05
7,820 ریال8:21:04
7,824.3 ریال8:17:01
7,824.5 ریال8:13:03
7,817.7 ریال8:09:01
7,820.3 ریال8:01:17
7,815.7 ریال7:57:02
7,845.1 ریال7:53:00
7,860.5 ریال7:49:02
7,860.6 ریال7:45:00
7,854.1 ریال7:41:06
7,840 ریال7:37:01
7,827.7 ریال7:33:01
7,797.2 ریال7:29:02
7,809.7 ریال7:25:00
7,800.9 ریال7:21:05
7,821.4 ریال7:17:00
7,790.4 ریال7:13:01
7,770 ریال7:08:58
7,794 ریال7:04:58
7,827.9 ریال7:01:15
7,813.2 ریال6:57:02
7,862.7 ریال6:52:58
7,860.6 ریال6:48:59
7,847 ریال6:44:59
7,842.5 ریال6:41:07
7,879.6 ریال6:37:00
7,889.8 ریال6:32:59
7,861.2 ریال6:29:02
7,860.4 ریال6:25:00
7,872.6 ریال6:21:04
7,904 ریال6:17:07
7,890 ریال6:13:12
7,876.1 ریال6:09:10
7,887.7 ریال6:05:01
7,869.3 ریال6:01:31
7,894.6 ریال5:57:01
7,910.8 ریال5:53:09
7,938.8 ریال5:49:06
7,935.3 ریال5:44:59
7,941.2 ریال5:41:08
7,925.7 ریال5:37:03
7,950.2 ریال5:33:00
7,930 ریال5:29:09
7,906.9 ریال5:25:07
7,920.7 ریال5:21:05
7,922.9 ریال5:17:05
7,949 ریال5:13:05
7,914 ریال5:08:59
7,909 ریال5:05:00
7,944 ریال5:01:16
7,944.9 ریال4:57:00
7,920.3 ریال4:53:00
7,880.4 ریال4:48:59
7,852.1 ریال4:45:01
7,850.3 ریال4:41:09
7,835.7 ریال4:37:05
7,819.3 ریال4:33:00
7,808.5 ریال4:29:01
7,778.2 ریال4:25:01
7,755.1 ریال4:21:03
7,776.7 ریال4:17:02
7,800 ریال4:13:04
7,800.5 ریال4:09:00
7,793.4 ریال4:05:01
7,813.3 ریال4:01:19
7,772.1 ریال3:57:00
7,777.8 ریال3:53:03
7,775 ریال3:49:08
7,803.3 ریال3:44:59
7,775.2 ریال3:41:08
7,791.5 ریال3:37:03
7,750 ریال3:33:00
7,741.2 ریال3:29:03
7,737.7 ریال3:25:08
7,732.6 ریال3:21:04
7,733.4 ریال3:17:04
7,735.1 ریال3:13:06
7,743.5 ریال3:09:00
7,753.5 ریال3:05:01
7,749.8 ریال3:01:19
7,756.3 ریال2:57:03
7,793.2 ریال2:53:01
7,807.3 ریال2:49:06
7,774 ریال2:44:59
7,735 ریال2:41:10
7,736.4 ریال2:37:04
7,739.7 ریال2:33:01
7,709.9 ریال2:29:01
7,731.3 ریال2:25:05
7,712.2 ریال2:21:06
7,684.7 ریال2:17:01
7,712 ریال2:13:01
7,705.9 ریال2:08:58
7,691.4 ریال2:05:01
7,685.2 ریال1:57:01
7,678.8 ریال1:53:01
7,672.1 ریال1:49:05
7,707.5 ریال1:45:00
7,728.9 ریال1:41:07
7,634.4 ریال1:37:07
7,655.9 ریال1:33:03
7,680.3 ریال1:29:03
7,680 ریال1:25:05
7,736 ریال1:21:06
7,701 ریال1:17:08
7,700 ریال1:13:05
7,660 ریال1:09:03
7,746.8 ریال1:05:09
7,780 ریال1:01:22
7,740 ریال0:57:04
7,725 ریال0:53:03
7,720.5 ریال0:49:03
7,728.9 ریال0:45:00
7,749.9 ریال0:41:09
7,769.1 ریال0:37:05
7,725 ریال0:33:04
7,650 ریال0:29:01
7,595.1 ریال0:25:06
7,560 ریال0:21:08
7,548.8 ریال0:17:01
7,450.1 ریال0:13:04
7,623.5 ریال0:08:59
7,477.8 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات