بیت کوین / یورو

  • نرخ فعلی:7733
  • بالاترین قیمت روز:7766.6
  • پایین ترین قیمت روز:7688
  • بیشترین مقدار نوسان روز:23.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,688
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:7,669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:64

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,733 ریال0:55:05
7,747 ریال0:49:05
7,750 ریال0:43:04
7,766.6 ریال0:37:05
7,746.1 ریال0:31:30
7,740.9 ریال0:25:08
7,739 ریال0:19:04
7,717.9 ریال0:13:06
7,694 ریال0:07:03
7,688 ریال0:01:35
نظرات