شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / یورو

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
بیت کوین / دلار 8073.6 8065.8 8073.6 8072.5 (0.1%) 8.3 ۰۰:۵۶:۴۰
دلار / یورو 0 0.8982 0.9037 0.8995 (0%) 0 ۲۵ مهر
بیت کوین / یورو 0 7223.27 7223.27 7223.27 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/EUR 0 0.2457 0.2457 0.2457 (0%) 0 ۲۵ مهر
AUD/EUR 0 0.6117 0.6117 0.6117 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/EUR 0 0.0156 0.0156 0.0156 (0%) 0 ۲۰ مهر
BHD/EUR 0 2.3923 2.3923 2.3923 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/EUR 0 0.2168 0.2168 0.2168 (0%) 0 ۲۴ مهر
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0 0.6862 0.6862 0.6862 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/EUR 0 0.9095 0.9095 0.9095 (0%) 0 ۲۵ مهر
CNY/EUR 0 0.1278 0.1278 0.1278 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/EUR 0 0.1339 0.1339 0.1339 (0%) 0 ۲۲ مهر
EGP/EUR 0 0.0556 0.0556 0.0556 (0%) 0 ۲۵ مهر
GBP/EUR 0 1.1559 1.1559 1.1559 (0%) 0 ۲۴ مهر
GHS/EUR 0 0.1658 0.1658 0.1658 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/EUR 0 0.57 0.57 0.57 (0%) 0 ۲۵ مهر
SGD/EUR 0 0.6589 0.6589 0.6589 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/EUR 0.1158 0.1153 0.1158 0.1153 (0.26%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/EUR 0 0.047 0.047 0.047 (0%) 0 ۲۳ مهر
NOK/EUR 0 0.0981 0.0981 0.0981 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/EUR 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۱۸ مهر
SAR/EUR 0 0.2404 0.2404 0.2404 (0%) 0 ۲۵ مهر
SEK/EUR 0 0.0925 0.0925 0.0925 (0%) 0 ۲۵ مهر
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0 0.0294 0.0294 0.0294 (0%) 0 ۲۵ مهر
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0 0.0606 0.0606 0.0606 (0%) 0 ۲۴ مهر
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0 0.0763 0.0763 0.0763 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 0 2.9648 2.9648 2.9648 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0 0.0064 0.0065 0.0064 (0%) 0 ۲ مهر
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
BTC/AUD 0 12152.77 12152.77 12152.77 (0%) 0 ۲۴ مهر
BBD/EUR 0 0.4494 0.4494 0.4494 (0%) 0 ۲۴ مهر
BMD/EUR 0 0.9076 0.9076 0.9076 (0%) 0 ۲۴ مهر
BWP/EUR 0 0.083 0.083 0.083 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTC/GBP 0 6424.08 6424.08 6424.08 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTC/CAD 0 10814.87 10814.87 10814.87 (0%) 0 ۲۴ مهر
KYD/EUR 0 1.0889 1.0889 1.0889 (0%) 0 ۲۴ مهر
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
HRK/EUR 0 0.1345 0.1345 0.1345 (0%) 0 ۲۳ مهر
BTC/CZK 0 191345 191345 191345 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/EUR 0 0.0388 0.0388 0.0388 (0%) 0 ۲۴ مهر
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 0 157.7994 157.7994 157.7994 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/EUR 0 1345.07 1345.07 1345.07 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
KES/EUR 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 (1.16%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
MUR/EUR 0 0.0239 0.0239 0.0239 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/MXN 0 154794.8 154794.8 154794.8 (0%) 0 ۲۵ مهر
MDL/EUR 0 0.0518 0.0518 0.0518 (0%) 0 ۲۳ مهر
BTC/NZD 0 12716.46 12716.46 12716.46 (0%) 0 ۲۵ مهر
PKR/EUR 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۵ شهریور
XPD/EUR 0 1596.6 1596.6 1596.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
PEN/EUR 0 0.2693 0.2693 0.2693 (0%) 0 ۲۵ مهر
XPT/EUR 0 797.71 797.71 797.71 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/PLN 0 31176.45 31176.45 31176.45 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/RUB 0 529370 529370 529370 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAG/EUR 0 15.75 15.75 15.75 (0%) 0 ۲۵ مهر
SZL/EUR 0 0.0605 0.0605 0.0605 (0%) 0 ۲۴ مهر
BTC/SEK 0 42000 42000 42000 (0%) 0 ۲۰ فروردین
THB/EUR 0 0.0297 0.0297 0.0297 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/TRY 0 47258.01 47258.01 47258.01 (0%) 0 ۲۵ مهر
UAH/EUR 0 0.0364 0.0364 0.0364 (0%) 0 ۲۵ مهر
UYU/EUR 0 0.0239 0.0239 0.0239 (0%) 0 ۲۵ مهر
VND/EUR 0 0.0039 0.0039 0.0039 (0%) 0 ۱ شهریور
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/EUR 0 0.2151 0.2151 0.2151 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/SGD 0 11176.33 11176.33 11176.33 (0%) 0 ۱۴ مهر
BTC/BRL 0 43306.05 43309.58 43306.05 (0%) 0 ۲ مهر
BTC/JPY 0 899776.1 899776.1 899776.1 (0%) 0 ۲۲ مهر
BTC/MYR 0 6720 6720 6720 (0%) 0 ۲۶ اردیبهشت
BTG/EUR 0 7.414 7.414 7.414 (0%) 0 ۲۵ مهر
ETC/EUR 0 4.007 4.007 4.007 (0%) 0 ۲۵ مهر
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن