شاخص یاب

بیت کوین / یورو

  • نرخ فعلی:5578.82
  • بالاترین قیمت روز:5766.99
  • پایین ترین قیمت روز:5578.82
  • بیشترین مقدار نوسان روز:108.47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,684.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۱:۲۱
  • نرخ روز گذشته:5,694.31
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:115.49

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,578.82 ریال17:51:21
5,687.29 ریال17:18:20
5,692.49 ریال16:45:22
5,699.3 ریال16:18:20
5,699.56 ریال15:39:19
5,696.15 ریال15:06:20
5,687.12 ریال14:33:20
5,696 ریال14:00:25
5,683.93 ریال13:27:18
5,668.77 ریال12:54:18
5,665.91 ریال12:21:19
5,660.45 ریال11:45:20
5,687.12 ریال11:15:19
5,700.61 ریال10:42:14
5,697.04 ریال10:09:14
5,704.97 ریال9:36:14
5,709.32 ریال9:03:15
5,703.65 ریال8:30:16
5,691.55 ریال7:57:13
5,722.73 ریال7:24:14
5,672.47 ریال6:51:14
5,724.92 ریال6:24:14
5,766.99 ریال5:42:19
5,754.71 ریال5:12:16
5,740.11 ریال4:36:14
5,730.06 ریال4:03:14
5,734.3 ریال3:30:16
5,699.37 ریال2:57:14
5,706.84 ریال2:24:15
5,693.36 ریال1:51:14
5,662.92 ریال1:18:16
5,684.25 ریال0:45:15
نظرات