شاخص یاب

بیت کوین / یورو

  • نرخ فعلی:5585.68
  • بالاترین قیمت روز:5623.18
  • پایین ترین قیمت روز:5575.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,623.18
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۰:۲۵
  • نرخ روز گذشته:5,609.23
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:23.55

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,585.68 ریال15:30:25
5,575.99 ریال14:54:19
5,575.06 ریال14:24:21
5,586.43 ریال13:48:20
5,593.22 ریال13:18:19
5,601.78 ریال12:42:20
5,595.86 ریال12:21:18
5,598.5 ریال11:36:19
5,602.49 ریال11:15:20
5,602.19 ریال10:33:20
5,612.47 ریال9:57:21
5,611.05 ریال9:24:16
5,611.54 ریال8:51:17
5,604.04 ریال8:24:14
5,602.18 ریال7:45:16
5,608.59 ریال7:15:16
5,611.47 ریال6:39:15
5,607.34 ریال5:33:16
5,609.14 ریال5:00:21
5,610.76 ریال4:33:13
5,601.25 ریال3:54:12
5,600.93 ریال3:21:11
5,605.18 ریال2:48:10
5,605.77 ریال2:21:11
5,604.06 ریال1:42:10
5,616.23 ریال1:12:10
5,623.18 ریال0:36:10
نظرات