بیت کوین / یورو

  • نرخ فعلی:7183.1
  • بالاترین قیمت روز:7216.8
  • پایین ترین قیمت روز:7129.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:36
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,183
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۷:۵۱
  • نرخ روز گذشته:7,182.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,183.1 ریال9:07:51
7,191.2 ریال8:55:54
7,203.4 ریال8:44:00
7,207 ریال8:38:02
7,216.8 ریال8:08:15
7,214.5 ریال7:49:57
7,208.5 ریال7:32:18
7,208.3 ریال7:25:46
7,212 ریال7:20:16
7,208.6 ریال7:07:42
7,184.4 ریال7:01:47
7,185.5 ریال6:56:15
7,176 ریال6:31:53
7,179.7 ریال6:25:44
7,172.8 ریال6:14:25
7,170.5 ریال6:07:59
7,163 ریال6:01:42
7,163.3 ریال5:55:43
7,162.5 ریال5:50:31
7,166.7 ریال5:43:51
7,180 ریال5:32:26
7,190 ریال5:13:41
7,189.6 ریال4:55:46
7,207.2 ریال4:49:39
7,216 ریال4:37:44
7,180 ریال4:19:40
7,179 ریال4:07:48
7,153.3 ریال3:38:20
7,160 ریال3:32:02
7,150 ریال3:14:22
7,154 ریال2:55:48
7,149.3 ریال2:44:22
7,148 ریال2:31:37
7,147.3 ریال2:20:09
7,153.2 ریال2:14:11
7,165.3 ریال2:07:51
7,140 ریال1:50:20
7,129.5 ریال1:43:48
7,142.3 ریال1:32:08
7,141.5 ریال1:26:05
7,140.8 ریال1:07:51
7,143.4 ریال1:01:50
7,148.9 ریال0:55:49
7,161.2 ریال0:44:06
7,160.9 ریال0:37:50
7,170.2 ریال0:25:58
7,185.8 ریال0:14:20
7,183 ریال0:07:49
نظرات