شاخص یاب

بیت کوین / یورو

  • نرخ فعلی:5437.86
  • بالاترین قیمت روز:5804.44
  • پایین ترین قیمت روز:5437.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:130.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,785.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۳:۰۱
  • نرخ روز گذشته:5,776.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:338.59

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,437.86 ریال17:33:01
5,446.36 ریال17:05:55
5,463.12 ریال16:35:52
5,459.17 ریال16:11:35
5,470.56 ریال15:41:34
5,452.59 ریال15:11:32
5,446.28 ریال14:44:45
5,487.52 ریال14:17:38
5,484.22 ریال13:47:30
5,476.04 ریال13:20:47
5,590.89 ریال12:53:41
5,583.01 ریال12:26:57
5,590.23 ریال12:03:34
5,720.96 ریال11:23:46
5,738.65 ریال10:56:36
5,733.08 ریال10:29:30
5,745.12 ریال10:05:55
5,743.12 ریال9:32:51
5,736.96 ریال9:02:58
5,750.94 ریال8:35:47
5,752.39 ریال8:08:35
5,758.12 ریال7:38:29
5,740.58 ریال7:11:37
5,735.08 ریال6:44:26
5,781.73 ریال6:14:22
5,793.54 ریال5:47:22
5,794.22 ریال5:20:24
5,794.56 ریال4:53:25
5,798.13 ریال4:23:25
5,798.24 ریال4:03:04
5,802.77 ریال3:26:19
5,787.91 ریال2:56:21
5,791.15 ریال2:29:25
5,794.93 ریال2:05:45
5,793.47 ریال1:32:50
5,804.44 ریال1:05:41
5,788.48 ریال0:36:25
5,785.26 ریال0:11:41
نظرات