کالایاب
شاخص یاب

BTC/COP bitinka

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
28,970.20 28,970.20 28,970.20 28,970.20 2019/01/07 1397/10/17 1397-10-17

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/COP bitinka