کالایاب
شاخص یاب

BTC/CHF panxora

  • نرخ فعلی:8759.8313
  • بالاترین قیمت روز:8950.6632
  • پایین ترین قیمت روز:8018.5445
  • بیشترین مقدار نوسان روز:647.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,018.5445
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:8,016.9416
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:742.8897

نمودار کندل استیک BTC/CHF panxora در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/CHF panxora در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,759.8313 ریال9:37:05
8,758.1673 ریال9:33:05
8,764.228 ریال9:29:05
8,768.686 ریال9:25:07
8,770.648 ریال9:21:06
8,770.5337 ریال9:17:04
8,753.4097 ریال9:13:05
8,750.2894 ریال9:09:01
8,741.6325 ریال9:05:00
8,761.2313 ریال9:01:18
8,764.2239 ریال8:57:00
8,775.951 ریال8:53:03
8,800.0367 ریال8:45:01
8,813.8619 ریال8:41:06
8,800.1042 ریال8:37:04
8,794.123 ریال8:33:01
8,783.7878 ریال8:29:01
8,788.6236 ریال8:25:05
8,795.819 ریال8:21:04
8,808.0277 ریال8:17:02
8,822.3237 ریال8:13:03
8,804.8242 ریال8:09:01
8,802.0356 ریال8:05:00
8,811.4015 ریال8:01:17
8,809.6979 ریال7:57:03
8,811.12 ریال7:53:01
8,833.4182 ریال7:49:03
8,840.174 ریال7:45:00
8,830.5509 ریال7:41:07
8,834.728 ریال7:37:01
8,810.1345 ریال7:33:01
8,783.1918 ریال7:29:02
8,795.9611 ریال7:25:01
8,793.092 ریال7:21:05
8,803.6609 ریال7:17:00
8,771.2001 ریال7:13:01
8,777.7837 ریال7:08:59
8,786.5327 ریال7:04:59
8,803.0176 ریال7:01:16
8,806.3894 ریال6:57:02
8,840.7929 ریال6:52:58
8,865.7211 ریال6:48:59
8,833.4611 ریال6:44:59
8,847.9011 ریال6:41:07
8,847.5722 ریال6:37:00
8,865.1075 ریال6:32:59
8,852.795 ریال6:29:03
8,852.8638 ریال6:25:00
8,871.1987 ریال6:21:05
8,886.1053 ریال6:17:11
8,873.4548 ریال6:13:14
8,868.5909 ریال6:05:01
8,868.3332 ریال6:01:32
8,874.9944 ریال5:57:01
8,902.3239 ریال5:53:09
8,912.5896 ریال5:49:07
8,914.4302 ریال5:44:59
8,914.1544 ریال5:41:09
8,950.6632 ریال5:37:03
8,939.3699 ریال5:33:01
8,898.8817 ریال5:29:09
8,839.3003 ریال5:25:07
8,838.0262 ریال5:21:05
8,854.6649 ریال5:17:05
8,858.848 ریال5:13:05
8,848.9743 ریال5:08:59
8,840.6203 ریال5:05:00
8,847.0658 ریال5:01:16
8,884.1948 ریال4:57:01
8,877.4407 ریال4:53:00
8,819.3656 ریال4:49:00
8,821.5518 ریال4:45:01
8,857.8724 ریال4:41:09
8,789.2972 ریال4:37:05
8,773.8909 ریال4:33:00
8,758.4777 ریال4:29:01
8,719.2591 ریال4:25:01
8,684.9814 ریال4:21:04
8,720.6168 ریال4:17:02
8,748.6593 ریال4:13:04
8,769.4871 ریال4:09:00
8,766.1013 ریال4:05:01
8,747.5197 ریال4:01:19
8,725.0316 ریال3:57:00
8,734.8234 ریال3:53:03
8,729.5555 ریال3:49:08
8,758.4244 ریال3:44:59
8,722.6832 ریال3:41:08
8,727.9022 ریال3:37:04
8,705.8752 ریال3:33:00
8,700.6136 ریال3:29:03
8,697.8526 ریال3:25:08
8,674.8691 ریال3:21:04
8,682.8903 ریال3:17:04
8,702.6253 ریال3:13:06
8,704.0302 ریال3:09:00
8,725.6942 ریال3:05:02
8,711.8048 ریال3:01:20
8,734.792 ریال2:57:03
8,786.7807 ریال2:53:01
8,822.6495 ریال2:49:06
8,761.0574 ریال2:44:59
8,717.48 ریال2:41:10
8,705.7142 ریال2:37:05
8,708.3808 ریال2:33:02
8,697.5165 ریال2:29:01
8,730.9017 ریال2:25:06
8,674.8714 ریال2:21:06
8,671.772 ریال2:17:01
8,701.541 ریال2:13:02
8,693.5888 ریال2:08:58
8,650.4203 ریال2:05:01
8,665.6961 ریال2:01:22
8,018.5445 ریال1:53:01
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات