کالایاب
شاخص یاب

BTC/CHF bitci-com

  • نرخ فعلی:7896.4817
  • بالاترین قیمت روز:8477.0623
  • پایین ترین قیمت روز:7694.1989
  • بیشترین مقدار نوسان روز:245.97
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,194.9427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۱:۳۷
  • نرخ روز گذشته:8,125.4517
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:228.97

نمودار کندل استیک BTC/CHF bitci-com در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/CHF bitci-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,896.4817 ریال19:01:37
7,736.9473 ریال18:57:10
7,938.4599 ریال18:53:12
7,802.9705 ریال18:49:15
7,890.0469 ریال18:45:18
7,832.729 ریال18:41:19
7,932.237 ریال18:37:17
7,871.6247 ریال18:33:13
7,741.8578 ریال18:29:12
7,746.3863 ریال18:25:18
7,901.0247 ریال18:21:19
7,818.5342 ریال18:17:18
7,831.3195 ریال18:13:19
7,823.5969 ریال18:09:14
7,804.0973 ریال18:05:21
7,738.4984 ریال18:01:34
7,746.8316 ریال17:57:17
7,872.9539 ریال17:53:14
7,701.3095 ریال17:49:18
7,694.1989 ریال17:45:10
7,762.8939 ریال17:41:21
7,811.4995 ریال17:37:15
7,817.5894 ریال17:33:20
7,858.4597 ریال17:29:15
7,847.6156 ریال17:25:23
7,937.2468 ریال17:21:21
7,959.8791 ریال17:17:21
8,004.2372 ریال17:13:21
8,017.6439 ریال17:09:17
7,927.6315 ریال17:05:19
8,007.4353 ریال17:01:55
7,895.8266 ریال16:57:22
7,961.5753 ریال16:53:28
7,905.6545 ریال16:49:35
7,851.0715 ریال16:45:40
8,008.044 ریال16:41:48
7,933.9259 ریال16:37:44
7,924.0186 ریال16:33:41
7,823.511 ریال16:29:29
8,036.1844 ریال16:25:39
8,056.4792 ریال16:21:32
7,840.7192 ریال16:17:30
7,875.6413 ریال16:13:25
8,020.5281 ریال16:09:21
7,935.5713 ریال16:05:27
7,851.6287 ریال16:02:06
7,865.6586 ریال15:57:27
7,888.8666 ریال15:53:32
7,978.6836 ریال15:49:38
7,996.0194 ریال15:45:41
7,905.8168 ریال15:41:50
7,888.187 ریال15:37:42
8,085.7156 ریال15:33:54
7,973.9346 ریال15:29:36
8,004.053 ریال15:25:43
7,997.5258 ریال15:21:45
7,863.3491 ریال15:17:41
7,962.3748 ریال15:13:37
8,053.2241 ریال15:09:24
8,015.5832 ریال15:05:39
8,073.5584 ریال15:02:12
8,129.421 ریال14:57:39
8,117.6701 ریال14:53:43
8,019.2497 ریال14:49:42
8,096.1725 ریال14:45:46
7,981.5634 ریال14:41:56
7,998.7182 ریال14:37:50
7,994.5771 ریال14:34:00
8,029.8616 ریال14:30:11
7,998.0959 ریال14:25:52
7,865.0081 ریال14:22:12
8,051.4393 ریال14:17:56
8,066.2003 ریال14:13:54
7,820.23 ریال14:09:53
8,037.3252 ریال14:06:07
7,899.7412 ریال14:02:16
7,979.7877 ریال13:57:53
7,954.1695 ریال13:53:35
7,950.7358 ریال13:49:23
8,040.6885 ریال13:45:16
7,871.6342 ریال13:42:08
8,026.4289 ریال13:37:34
7,923.3718 ریال13:33:52
7,999.3876 ریال13:29:42
7,775.493 ریال13:25:38
7,988.2417 ریال13:22:00
8,061.3801 ریال13:17:59
7,903.2012 ریال13:13:58
7,879.1646 ریال13:10:02
7,926.9239 ریال13:06:25
8,048.7927 ریال13:02:43
7,930.8338 ریال12:58:01
8,090.2772 ریال12:53:53
8,061.7463 ریال12:49:51
7,947.1882 ریال12:46:06
8,016.2821 ریال12:42:14
7,919.0128 ریال12:37:56
8,001.9637 ریال12:34:13
7,860.6536 ریال12:30:02
8,009.0219 ریال12:26:04
8,021.6681 ریال12:22:00
7,978.6148 ریال12:17:58
8,048.5936 ریال12:09:40
7,983.3032 ریال12:05:43
7,987.1453 ریال12:02:14
7,970.4087 ریال11:57:31
8,052.861 ریال11:53:35
8,126.3676 ریال11:49:35
7,919.3143 ریال11:45:42
7,951.1717 ریال11:41:50
8,100.115 ریال11:37:46
7,969.2888 ریال11:33:50
8,090.976 ریال11:29:44
8,007.1236 ریال11:25:45
7,998.3324 ریال11:21:46
7,929.3922 ریال11:17:42
7,975.876 ریال11:13:46
8,144.681 ریال11:09:37
7,946.7802 ریال11:05:32
7,964.6885 ریال11:01:58
7,987.2936 ریال10:57:19
8,060.3548 ریال10:53:17
7,977.5963 ریال10:49:15
8,113.5701 ریال10:45:10
8,195.8046 ریال10:41:20
8,107.6337 ریال10:37:11
8,092.8866 ریال10:33:12
8,029.1113 ریال10:29:06
8,066.4673 ریال10:25:09
7,954.6078 ریال10:21:09
8,143.1982 ریال10:17:09
8,078.5057 ریال10:13:10
8,109.452 ریال10:09:02
8,063.4011 ریال10:05:08
8,039.7443 ریال10:01:34
8,156.453 ریال9:57:03
8,172.8362 ریال9:53:05
8,004.3285 ریال9:49:04
8,127.3878 ریال9:45:04
8,171.9881 ریال9:41:07
8,221.3554 ریال9:37:04
8,171.3527 ریال9:32:59
8,085.2454 ریال9:29:06
8,202.6605 ریال9:25:08
8,122.9053 ریال9:21:07
8,048.5871 ریال9:17:01
8,087.6839 ریال9:13:01
8,216.4947 ریال9:08:58
8,241.8622 ریال9:05:02
8,167.8475 ریال9:01:21
8,186.2438 ریال8:56:58
8,099.2248 ریال8:53:01
8,291.0423 ریال8:49:00
8,116.5369 ریال8:44:56
8,189.5401 ریال8:41:00
8,203.0912 ریال8:37:00
8,193.5209 ریال8:32:57
8,261.2464 ریال8:29:00
8,242.1169 ریال8:24:59
8,135.5594 ریال8:20:58
8,044.7629 ریال8:16:59
8,143.6157 ریال8:12:57
7,996.9326 ریال8:08:58
8,181.8275 ریال8:04:51
7,960.0508 ریال8:01:16
8,010.9118 ریال7:56:54
8,091.5449 ریال7:52:55
8,066.1271 ریال7:48:55
7,940.7361 ریال7:44:53
8,161.4069 ریال7:40:57
7,959.0434 ریال7:36:56
7,915.9376 ریال7:32:56
7,917.7517 ریال7:28:53
8,091.6896 ریال7:24:54
8,095.3079 ریال7:20:55
8,014.3549 ریال7:16:51
8,052.0078 ریال7:12:55
8,058.6515 ریال7:08:51
7,907.4153 ریال7:04:51
8,014.3502 ریال7:01:07
8,034.1196 ریال6:56:51
7,961.7188 ریال6:52:50
8,004.8534 ریال6:48:55
8,078.5649 ریال6:44:52
7,961.7261 ریال6:40:52
8,145.4465 ریال6:36:53
8,153.2118 ریال6:33:54
8,016.0531 ریال6:29:52
8,109.3183 ریال6:27:43
7,983.1808 ریال6:20:57
8,006.7377 ریال6:17:10
7,946.7138 ریال6:12:55
8,111.0729 ریال6:08:53
8,065.07 ریال6:04:53
7,958.5799 ریال6:01:07
7,915.5946 ریال5:56:52
7,967.357 ریال5:52:52
8,109.4378 ریال5:48:52
7,988.2257 ریال5:44:53
8,065.4809 ریال5:40:57
7,966.7975 ریال5:36:55
8,002.1742 ریال5:32:54
8,122.1435 ریال5:28:55
7,919.2175 ریال5:24:54
7,951.7091 ریال5:20:55
7,889.2259 ریال5:16:52
8,105.7083 ریال5:12:52
8,241.7155 ریال5:08:51
8,116.7334 ریال5:04:53
8,238.8066 ریال5:01:08
8,210.9644 ریال4:56:50
8,150.6249 ریال4:52:53
8,135.2237 ریال4:48:53
8,297.6801 ریال4:44:52
8,210.9502 ریال4:40:54
8,278.8279 ریال4:36:53
8,292.6545 ریال4:32:51
8,207.9321 ریال4:28:52
8,387.8939 ریال4:24:56
8,268.3817 ریال4:20:55
8,368.7788 ریال4:16:52
8,169.7045 ریال4:12:53
8,355.3882 ریال4:08:53
8,206.8017 ریال4:04:53
8,345.2023 ریال4:01:07
8,296.826 ریال3:56:52
8,368.2216 ریال3:52:52
8,297.2197 ریال3:48:55
8,477.0623 ریال3:44:53
8,262.9627 ریال3:40:54
8,365.999 ریال3:36:56
8,199.4801 ریال3:32:52
8,185.0952 ریال3:28:53
8,351.9121 ریال3:24:52
8,267.8182 ریال3:20:55
8,340.7224 ریال3:16:51
8,241.0509 ریال3:12:53
8,292.6774 ریال3:08:55
8,167.6487 ریال3:04:54
8,040.5785 ریال3:01:07
8,250.3699 ریال2:56:53
8,040.3706 ریال2:52:54
8,189.5128 ریال2:48:53
8,129.9793 ریال2:44:54
8,135.3253 ریال2:40:57
8,094.8272 ریال2:36:56
8,168.5185 ریال2:32:55
8,224.6307 ریال2:28:54
8,136.7639 ریال2:24:53
8,210.1229 ریال2:20:57
8,190.3332 ریال2:16:56
8,219.2962 ریال2:12:58
8,157.0691 ریال2:08:55
8,116.7877 ریال2:04:56
8,037.3847 ریال2:01:16
8,111.4223 ریال1:56:53
8,094.4282 ریال1:52:54
8,097.1568 ریال1:48:56
8,029.6813 ریال1:44:53
8,129.9817 ریال1:40:57
7,994.3973 ریال1:36:54
8,109.277 ریال1:32:52
8,158.1386 ریال1:28:55
8,011.7094 ریال1:24:54
8,013.2898 ریال1:20:57
8,019.0977 ریال1:16:52
7,973.365 ریال1:12:57
8,040.096 ریال1:09:00
8,016.5471 ریال1:04:53
8,069.4411 ریال1:01:13
7,976.1685 ریال0:56:52
7,991.0123 ریال0:52:54
8,022.5876 ریال0:48:54
8,092.6229 ریال0:44:52
8,055.6052 ریال0:40:57
8,113.2531 ریال0:36:54
7,981.4569 ریال0:32:52
8,158.1189 ریال0:28:54
8,177.4273 ریال0:24:59
8,183.5564 ریال0:20:59
8,062.8591 ریال0:16:56
8,034.7505 ریال0:12:56
8,081.4015 ریال0:08:54
8,194.9427 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات