کالایاب
شاخص یاب

BTC/CHF bitci-com

  • نرخ فعلی:9995.5569
  • بالاترین قیمت روز:9999.9926
  • پایین ترین قیمت روز:10001.7578
  • بیشترین مقدار نوسان روز:259.71
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,905.6545
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:9,888.4072
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:107.1497

نمودار کندل استیک BTC/CHF bitci-com در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/CHF bitci-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,995.5569 ریال13:08:50
10,039.2323 ریال12:57:01
9,888.8767 ریال12:52:59
10,063.1252 ریال12:41:02
9,821.5546 ریال12:32:55
9,840.4746 ریال11:56:59
9,917.8176 ریال11:52:50
9,993.6483 ریال11:44:50
9,993.5992 ریال11:40:58
10,068.5037 ریال11:32:59
10,069.4856 ریال11:29:01
10,099.0224 ریال11:25:00
9,946.8576 ریال11:21:00
9,813.6751 ریال11:16:57
9,974.6749 ریال11:13:00
9,914.2226 ریال11:08:56
9,879.929 ریال11:04:57
10,087.5644 ریال11:01:21
9,924.5034 ریال10:56:52
9,987.7747 ریال10:52:56
10,063.3295 ریال10:49:01
9,823.9479 ریال10:44:56
10,045.7632 ریال10:40:59
9,914.161 ریال10:32:54
9,797.5753 ریال10:28:58
9,805.0272 ریال10:24:57
9,958.0378 ریال10:20:54
10,037.4434 ریال10:16:53
9,922.0113 ریال10:12:55
9,817.2982 ریال10:08:52
9,904.9528 ریال10:04:52
9,798.5991 ریال10:01:10
9,840.4669 ریال9:56:53
9,963.5789 ریال9:52:52
9,904.9226 ریال9:48:53
9,885.799 ریال9:44:59
10,048.3919 ریال9:40:56
9,792.9462 ریال9:36:56
9,976.1294 ریال9:32:52
10,022.5353 ریال9:28:54
9,933.1905 ریال9:24:55
9,967.9708 ریال9:20:57
9,899.8493 ریال9:16:51
9,784.6037 ریال9:12:54
9,881.4179 ریال9:08:53
9,889.9253 ریال9:04:50
9,972.081 ریال9:01:08
9,839.0203 ریال8:56:55
9,909.0739 ریال8:52:53
9,943.5891 ریال8:48:55
9,867.9299 ریال8:44:53
9,926.0519 ریال8:40:52
9,889.9667 ریال8:36:53
10,018.2815 ریال8:32:53
9,946.8608 ریال8:28:52
9,967.4645 ریال8:24:55
9,931.7133 ریال8:20:53
9,791.5681 ریال8:16:49
9,782.8608 ریال8:12:52
9,781.1423 ریال8:08:50
9,963.4629 ریال8:04:50
9,878.7799 ریال8:01:08
10,062.5803 ریال7:56:51
10,064.2703 ریال7:52:49
10,079.1924 ریال7:48:51
10,075.7242 ریال7:44:50
10,089.3324 ریال7:40:54
9,835.3953 ریال7:36:54
9,878.8016 ریال7:32:52
9,863.9294 ریال7:28:52
10,042.5874 ریال7:24:50
10,096.2621 ریال7:20:51
10,011.3462 ریال7:16:51
9,979.7305 ریال7:12:52
10,049.9813 ریال7:08:49
10,010.7375 ریال7:04:52
10,053.868 ریال7:01:01
9,888.911 ریال6:56:50
9,889.6206 ریال6:52:52
9,896.6747 ریال6:48:52
9,923.0473 ریال6:44:52
9,873.8406 ریال6:40:52
9,888.5908 ریال6:36:50
9,928.8212 ریال6:32:48
10,002.6494 ریال6:28:48
10,041.8656 ریال6:24:50
9,824.4613 ریال6:20:50
10,006.4129 ریال6:17:10
9,934.0732 ریال6:12:52
10,055.3868 ریال6:08:50
10,078.5678 ریال6:04:54
9,843.418 ریال6:01:08
10,042.408 ریال5:56:53
9,914.5918 ریال5:52:53
10,114.9954 ریال5:48:53
9,878.2533 ریال5:44:51
10,015.0527 ریال5:40:58
9,881.952 ریال5:36:54
10,007.7633 ریال5:32:53
9,953.7968 ریال5:28:49
9,899.2368 ریال5:24:53
9,952.5636 ریال5:20:52
9,876.275 ریال5:16:50
10,123.4038 ریال5:12:55
10,028.6443 ریال5:08:51
9,936.2304 ریال5:04:48
9,963.7699 ریال5:01:01
9,888.0914 ریال4:56:47
10,147.7976 ریال4:52:48
10,072.9886 ریال4:48:49
9,994.148 ریال4:44:48
10,051.6273 ریال4:40:52
9,884.4278 ریال4:36:50
10,142.468 ریال4:32:51
9,913.0874 ریال4:28:51
9,864.5821 ریال4:24:49
10,059.9945 ریال4:20:50
9,938.9414 ریال4:16:47
9,982.4489 ریال4:12:51
9,978.8623 ریال4:08:50
9,880.6005 ریال4:04:49
10,035.2494 ریال4:01:00
9,964.5557 ریال3:56:47
10,017.3094 ریال3:52:56
10,058.1044 ریال3:48:49
9,871.5833 ریال3:44:48
9,999.9926 ریال3:40:50
9,871.3687 ریال3:36:48
9,921.839 ریال3:32:52
10,092.2743 ریال3:28:52
9,949.132 ریال3:24:51
9,831.3923 ریال3:20:50
10,001.7578 ریال3:16:48
10,023.3057 ریال3:12:51
10,016.5234 ریال3:08:50
10,089.3877 ریال3:04:49
9,944.6367 ریال3:01:01
10,009.8094 ریال2:56:51
9,794.4179 ریال2:52:45
10,029.5052 ریال2:48:50
9,947.177 ریال2:44:49
9,979.6772 ریال2:40:48
9,989.0511 ریال2:36:51
10,037.5329 ریال2:32:49
9,987.6267 ریال2:28:50
9,986.5796 ریال2:24:50
9,946.6274 ریال2:20:47
10,033.4227 ریال2:16:49
9,812.6685 ریال2:12:50
9,878.3816 ریال2:08:50
9,978.0038 ریال2:04:50
9,925.1079 ریال2:01:10
9,894.6965 ریال1:56:49
9,860.1274 ریال1:52:49
9,861.9554 ریال1:48:53
9,917.762 ریال1:44:49
9,931.1772 ریال1:40:53
9,960.2166 ریال1:36:51
9,775.1022 ریال1:32:53
9,882.3731 ریال1:28:49
10,031.0745 ریال1:24:50
9,810.5761 ریال1:20:52
9,884.9021 ریال1:16:49
9,921.1738 ریال1:12:49
9,899.1725 ریال1:08:50
10,020.0689 ریال1:04:50
9,910.9974 ریال1:01:02
9,839.4477 ریال0:56:52
10,063.9987 ریال0:52:49
9,956.2558 ریال0:48:49
9,865.1939 ریال0:44:50
9,951.8728 ریال0:40:51
10,107.3543 ریال0:36:51
9,952.5965 ریال0:32:51
10,089.4762 ریال0:28:49
9,882.4631 ریال0:24:52
9,972.7591 ریال0:20:54
9,904.3366 ریال0:16:53
10,005.2221 ریال0:12:51
9,868.4239 ریال0:08:52
9,905.6545 ریال0:05:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات