کالایاب
شاخص یاب

BTC/CHF anx

  • نرخ فعلی:6410.5
  • بالاترین قیمت روز:6427.5
  • پایین ترین قیمت روز:5793.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:619.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,387.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:6,385.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.1

نمودار کندل استیک BTC/CHF anx در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/CHF anx در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,410.5 ریال19:29:03
6,408.7 ریال19:21:09
6,408.5 ریال19:09:08
6,403.8 ریال19:01:29
6,412.3 ریال18:49:09
6,414.9 ریال18:41:09
6,418.7 ریال18:29:03
6,425.3 ریال18:21:10
6,425.9 ریال18:09:04
6,427.5 ریال18:01:25
6,423.9 ریال17:49:10
6,421.9 ریال17:41:10
6,417 ریال17:29:01
6,413.6 ریال17:21:05
6,413 ریال17:09:01
5,793.2 ریال17:05:02
5,794.1 ریال16:53:07
5,793.1 ریال16:44:59
5,795.2 ریال16:33:00
5,796.4 ریال16:25:08
5,797.1 ریال16:13:07
5,797.7 ریال15:53:06
5,799.2 ریال15:45:08
5,798.3 ریال15:33:05
5,798.8 ریال15:25:10
5,799.9 ریال15:13:09
5,800.5 ریال15:05:08
5,799.4 ریال14:53:10
5,801.2 ریال14:45:07
5,801.7 ریال14:33:08
5,803.9 ریال14:25:14
5,801.1 ریال14:13:10
5,801.8 ریال14:05:09
5,800.9 ریال13:53:10
5,804.1 ریال13:45:13
5,802.2 ریال13:33:09
5,800.6 ریال13:25:19
5,802.5 ریال13:13:19
5,803.4 ریال13:05:36
5,801.6 ریال12:53:12
5,801.5 ریال12:45:13
5,801.8 ریال12:33:17
5,801.9 ریال12:25:23
5,802.6 ریال12:13:22
5,802.7 ریال12:05:19
5,804.1 ریال11:53:16
5,805.5 ریال11:45:02
5,803.2 ریال11:33:15
5,799.4 ریال11:13:15
5,798.5 ریال11:05:15
5,798.4 ریال10:53:07
5,796.9 ریال10:45:07
5,798.4 ریال10:33:06
5,798.7 ریال10:25:09
5,799 ریال10:13:01
5,799.3 ریال10:05:05
5,799.7 ریال9:53:07
5,799 ریال9:44:58
5,799.3 ریال9:33:00
5,799 ریال9:25:00
5,798.8 ریال9:12:59
5,798.9 ریال9:04:59
5,798.7 ریال8:52:58
6,384.5 ریال8:48:58
6,384.6 ریال8:37:01
6,384 ریال8:28:56
6,383 ریال8:16:56
6,383.1 ریال8:08:55
6,382.4 ریال7:56:55
6,383.1 ریال7:48:56
6,381.9 ریال7:36:57
6,382.4 ریال7:28:54
6,381.9 ریال7:16:55
6,382 ریال7:08:53
6,383 ریال6:56:52
6,384 ریال6:48:54
6,385.3 ریال6:36:54
6,386.9 ریال6:28:55
6,387.7 ریال6:16:51
6,386.3 ریال6:10:45
6,386.6 ریال5:56:56
6,387.2 ریال5:48:51
6,388.5 ریال5:36:53
6,388 ریال5:28:53
6,389.1 ریال5:16:51
6,389.2 ریال5:08:55
6,389.4 ریال4:56:52
6,388.5 ریال4:48:54
6,387.2 ریال4:36:54
6,386.3 ریال4:28:56
6,387.6 ریال4:16:56
6,387.7 ریال4:08:53
6,387.2 ریال3:56:53
6,387.7 ریال3:48:58
6,386.4 ریال3:36:53
6,387.8 ریال3:28:52
6,388.3 ریال3:16:55
6,388.7 ریال3:08:55
6,388.3 ریال2:56:47
6,388.2 ریال2:48:55
6,388.7 ریال2:36:53
6,389.4 ریال2:28:54
6,389.7 ریال2:16:50
6,390.3 ریال2:08:53
6,389.9 ریال1:56:52
6,390.9 ریال1:36:57
6,391.2 ریال1:28:59
6,390.8 ریال1:16:56
6,390.5 ریال1:08:54
6,389.9 ریال0:56:56
6,390.6 ریال0:48:58
6,390.2 ریال0:36:55
6,388 ریال0:28:53
6,385.8 ریال0:16:56
6,387.2 ریال0:08:56
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات