کالایاب
شاخص یاب

BTC/BTS cryptobridge

  • نرخ فعلی:121807
  • بالاترین قیمت روز:123364
  • پایین ترین قیمت روز:119332
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,814
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:120,482
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:121,036
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:771

نمودار کندل استیک BTC/BTS cryptobridge در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/BTS cryptobridge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
121,807 ریال19:17:11
122,802 ریال18:17:15
121,670 ریال18:05:15
122,249 ریال17:53:11
122,802 ریال17:49:16
119,988 ریال17:29:13
122,100 ریال17:25:16
123,364 ریال17:21:15
122,700 ریال17:01:42
123,204 ریال16:29:13
121,803 ریال16:21:20
122,946 ریال16:13:15
122,100 ریال15:49:17
121,803 ریال14:17:21
123,284 ریال13:57:19
121,655 ریال13:49:27
121,074 ریال12:49:49
122,252 ریال12:13:42
122,706 ریال11:41:31
121,359 ریال11:37:23
121,066 ریال11:29:20
121,983 ریال11:05:30
120,641 ریال9:49:00
120,788 ریال9:41:05
120,781 ریال9:37:01
120,919 ریال9:20:59
120,773 ریال8:48:57
121,776 ریال8:36:57
121,655 ریال8:20:59
121,546 ریال8:16:55
120,778 ریال8:01:07
121,533 ریال7:52:53
120,193 ریال7:48:57
120,192 ریال7:37:00
120,966 ریال6:12:58
120,018 ریال5:45:00
120,015 ریال5:36:59
120,915 ریال5:32:58
120,585 ریال5:13:00
120,966 ریال5:05:01
121,016 ریال4:52:58
120,835 ریال4:48:59
121,717 ریال4:37:01
120,337 ریال3:36:59
119,332 ریال2:48:57
120,098 ریال2:44:57
120,387 ریال2:12:58
120,097 ریال2:04:58
121,731 ریال1:56:58
119,848 ریال1:41:01
120,383 ریال1:32:59
120,482 ریال0:53:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات