کالایاب
شاخص یاب

BTC/BRL negocie-coins

  • نرخ فعلی:42570.3
  • بالاترین قیمت روز:42900
  • پایین ترین قیمت روز:41622.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:350
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:41,925
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۵۵
  • نرخ روز گذشته:41,919.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:651.2

نمودار کندل استیک BTC/BRL negocie-coins در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/BRL negocie-coins در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42,570.3 ریال18:36:55
42,700 ریال18:32:57
42,570.3 ریال18:24:55
42,652.3 ریال18:16:54
42,670.5 ریال18:12:54
42,672.1 ریال18:08:50
42,671.6 ریال18:01:10
42,671.5 ریال17:56:55
42,652.3 ریال17:52:51
42,800.3 ریال17:36:58
42,891.2 ریال17:32:54
42,900 ریال17:28:57
42,650 ریال17:24:56
42,300 ریال17:21:00
42,279 ریال17:16:52
42,200.3 ریال16:56:54
42,200.4 ریال16:52:56
42,250 ریال16:48:56
42,094 ریال16:40:58
42,092.4 ریال16:36:59
42,092.3 ریال16:01:27
42,200 ریال15:56:57
42,110.7 ریال15:36:58
42,240.4 ریال15:13:00
42,175.3 ریال14:36:59
42,250 ریال14:32:59
42,175.3 ریال14:05:00
42,075.3 ریال14:01:32
42,026.7 ریال13:57:03
42,250 ریال13:53:09
42,200 ریال13:49:01
41,946 ریال13:44:57
41,980.6 ریال13:37:00
42,000 ریال13:16:58
42,042.9 ریال13:01:25
41,948.9 ریال12:44:58
42,005.3 ریال12:41:00
42,056.5 ریال12:36:58
42,005.7 ریال12:24:56
42,125.7 ریال12:12:58
41,974.4 ریال12:01:19
41,948.9 ریال11:56:57
41,972.3 ریال11:48:53
42,075.2 ریال11:44:57
41,935.3 ریال11:32:57
41,825.5 ریال11:12:57
41,871 ریال11:04:55
41,922.6 ریال11:01:19
41,825.5 ریال10:40:56
41,849.1 ریال10:36:55
41,857 ریال10:24:55
41,933.7 ریال10:16:56
41,992.2 ریال10:08:53
41,865 ریال9:52:49
41,845.7 ریال9:48:49
41,823.6 ریال9:44:52
42,100 ریال9:36:55
41,850.6 ریال9:28:51
41,915.7 ریال9:20:51
42,024.4 ریال9:16:59
42,034 ریال9:12:50
42,024.4 ریال9:08:48
42,010.3 ریال8:52:47
42,081 ریال8:48:51
42,054 ریال8:44:49
42,045.3 ریال8:40:51
42,131.4 ریال8:36:50
42,075.6 ریال8:28:50
42,041 ریال8:16:48
42,083.3 ریال8:08:50
42,068.6 ریال8:04:49
42,040 ریال8:01:02
41,953.4 ریال7:56:52
42,100 ریال7:48:50
42,115.6 ریال7:40:52
42,127 ریال7:32:49
42,170.3 ریال7:28:47
42,215 ریال7:24:51
42,200 ریال7:20:51
42,133.7 ریال7:16:46
42,100 ریال7:12:47
41,964 ریال7:08:50
41,962.3 ریال7:04:49
41,930.8 ریال7:00:59
41,930 ریال6:52:50
41,984.4 ریال6:44:47
41,975.7 ریال6:40:50
41,970 ریال6:36:51
42,000 ریال6:28:47
41,866.6 ریال6:24:52
41,931.2 ریال6:20:46
41,930 ریال6:16:51
41,992.4 ریال6:08:52
42,110.3 ریال6:01:01
42,190.3 ریال5:56:51
42,157 ریال5:48:49
42,210.6 ریال5:44:48
42,250 ریال5:36:56
42,156 ریال5:32:49
42,160.6 ریال5:28:49
42,155.6 ریال5:16:50
42,191.1 ریال5:12:51
42,222 ریال5:04:48
42,330.6 ریال5:01:01
42,267 ریال4:56:49
42,350 ریال4:52:49
42,275.6 ریال4:48:53
42,290 ریال4:44:52
42,196.4 ریال4:40:50
42,163.2 ریال4:28:47
42,234 ریال4:08:50
42,202 ریال4:04:49
42,212.2 ریال3:56:48
42,240 ریال3:52:48
42,298.3 ریال3:48:49
42,224.3 ریال3:40:52
42,299.7 ریال3:36:49
42,239.2 ریال3:32:50
42,262.6 ریال3:28:49
42,000 ریال3:24:53
41,810 ریال3:20:50
41,671.6 ریال3:16:49
41,661.6 ریال3:12:54
41,635.6 ریال3:01:04
41,622.7 ریال2:56:49
41,800 ریال2:48:52
41,810.9 ریال2:44:49
41,832.7 ریال2:40:51
41,950.3 ریال2:28:55
42,000 ریال2:24:52
41,944.9 ریال2:20:49
41,851.7 ریال2:12:53
41,855 ریال2:08:49
41,863.7 ریال2:01:06
41,840.6 ریال1:52:47
41,811 ریال1:48:51
41,852.3 ریال1:40:52
41,971 ریال1:36:49
41,980 ریال1:32:49
41,970.6 ریال1:24:49
42,010.6 ریال1:20:52
42,120.6 ریال1:16:49
42,134.6 ریال1:08:48
42,110.6 ریال1:04:46
42,199 ریال1:01:01
42,092.7 ریال0:56:50
42,061.5 ریال0:48:50
42,099.1 ریال0:40:51
41,979.1 ریال0:28:45
42,000.1 ریال0:24:51
42,001.8 ریال0:16:47
42,030.6 ریال0:12:53
42,000 ریال0:08:46
41,925 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات