کالایاب
شاخص یاب

BTC/BRL mercadobitcoin

  • نرخ فعلی:32562
  • بالاترین قیمت روز:32620.2
  • پایین ترین قیمت روز:32400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:194.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:32,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۲:۲۸
  • نرخ روز گذشته:32,629
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:67

نمودار کندل استیک BTC/BRL mercadobitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/BRL mercadobitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32,562 ریال12:02:28
32,402 ریال11:57:30
32,562 ریال11:53:33
32,402 ریال11:41:32
32,406 ریال11:21:27
32,566 ریال10:41:13
32,567.9 ریال10:21:09
32,403 ریال10:13:08
32,410 ریال10:01:25
32,580 ریال9:44:58
32,410 ریال9:29:00
32,417.1 ریال9:25:00
32,580 ریال9:16:58
32,558 ریال9:04:59
32,410 ریال8:32:55
32,570 ریال8:28:59
32,410 ریال8:20:59
32,579.8 ریال8:16:56
32,410 ریال8:12:58
32,579.9 ریال8:08:54
32,403 ریال8:04:55
32,580 ریال7:56:53
32,450 ریال7:48:58
32,403 ریال7:37:01
32,580 ریال7:25:01
32,450 ریال7:16:59
32,402.1 ریال7:13:03
32,580 ریال7:05:04
32,402 ریال6:52:57
32,401 ریال6:44:59
32,580 ریال6:41:05
32,591 ریال6:37:00
32,401 ریال6:32:58
32,591 ریال6:28:58
32,400.5 ریال6:24:59
32,591 ریال6:17:18
32,400 ریال6:13:15
32,594.4 ریال6:08:57
32,420 ریال6:01:17
32,400 ریال5:56:59
32,500 ریال5:53:00
32,598 ریال5:49:04
32,500 ریال5:36:59
32,597 ریال5:28:58
32,500.9 ریال5:20:59
32,403 ریال5:16:59
32,483.1 ریال5:13:00
32,597 ریال5:08:58
32,482.9 ریال5:01:14
32,597 ریال4:56:57
32,499 ریال4:52:59
32,598 ریال4:44:57
32,499 ریال4:41:06
32,598 ریال4:32:59
32,499 ریال4:29:00
32,598 ریال4:21:02
32,599.8 ریال4:16:59
32,405 ریال4:12:59
32,599.8 ریال4:08:59
32,600 ریال4:04:59
32,466 ریال4:01:15
32,589.8 ریال3:57:03
32,461 ریال3:52:59
32,590 ریال3:44:59
32,487.3 ریال3:41:01
32,560 ریال3:32:58
32,590 ریال3:25:00
32,460 ریال3:20:59
32,462 ریال3:16:58
32,461.2 ریال3:13:00
32,590 ریال3:08:58
32,460 ریال3:04:58
32,590 ریال2:48:57
32,460 ریال2:44:57
32,590 ریال2:41:01
32,500 ریال2:37:01
32,460 ریال2:32:59
32,560 ریال2:28:58
32,580 ریال2:24:58
32,463.2 ریال2:21:00
32,600 ریال2:08:54
32,469 ریال2:01:17
32,463 ریال1:56:58
32,600 ریال1:52:58
32,458 ریال1:48:59
32,470 ریال1:44:56
32,497.7 ریال1:41:01
32,500 ریال1:37:01
32,600 ریال1:32:59
32,500 ریال1:29:00
32,600 ریال1:24:59
32,620.2 ریال1:21:04
32,600 ریال1:05:04
32,500 ریال1:01:13
32,560 ریال0:57:00
32,550 ریال0:49:06
32,600 ریال0:41:05
32,500 ریال0:36:59
32,600 ریال0:33:04
32,500 ریال0:28:58
32,600 ریال0:25:00
32,500 ریال0:21:01
32,600 ریال0:17:07
32,500 ریال0:13:04
32,600 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات