کالایاب
شاخص یاب

BTC/BRL bitcointrade

  • نرخ فعلی:34299
  • بالاترین قیمت روز:35317.7
  • پایین ترین قیمت روز:32701
  • بیشترین مقدار نوسان روز:675.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:32,890
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:32,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,599

نمودار کندل استیک BTC/BRL bitcointrade در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/BRL bitcointrade در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
34,299 ریال9:41:12
33,844.6 ریال9:33:05
33,659 ریال9:13:05
33,501 ریال8:57:00
33,500.1 ریال8:53:03
33,500 ریال8:41:06
33,769 ریال8:37:04
33,766.7 ریال8:29:01
34,000 ریال8:21:04
34,337.8 ریال8:17:02
34,120 ریال8:13:03
34,100 ریال8:09:01
34,350 ریال8:05:00
34,400 ریال8:01:17
34,469 ریال7:53:01
34,400 ریال7:49:03
34,469 ریال7:41:07
34,470 ریال7:33:01
33,950 ریال7:21:05
34,000 ریال7:13:01
34,675.6 ریال7:08:59
34,870 ریال7:04:59
34,701 ریال7:01:16
34,852 ریال6:57:03
34,851.1 ریال6:48:59
34,800 ریال6:44:59
35,078 ریال6:41:07
35,317.7 ریال6:37:00
35,001 ریال6:32:59
35,077 ریال6:29:03
34,869 ریال6:25:00
34,868 ریال6:21:05
35,077.9 ریال6:17:12
34,749 ریال6:13:14
34,650 ریال6:05:01
34,600 ریال6:01:32
34,650 ریال5:53:09
34,697.9 ریال5:44:59
34,652.1 ریال5:41:09
34,700 ریال5:37:03
34,651 ریال5:33:01
34,749 ریال5:29:09
34,700 ریال5:13:05
34,736.6 ریال5:08:59
34,699 ریال5:05:00
34,562 ریال5:01:16
34,600 ریال4:53:00
34,500 ریال4:49:00
34,001 ریال4:45:01
34,115 ریال4:33:00
34,000 ریال4:29:01
34,113 ریال4:25:01
34,000 ریال4:21:04
34,035 ریال4:17:02
34,100 ریال4:13:04
34,090 ریال4:09:01
33,900 ریال4:05:01
34,000 ریال3:57:00
33,903 ریال3:53:03
34,000 ریال3:49:08
34,055 ریال3:44:59
33,900 ریال3:41:08
33,852 ریال3:37:04
34,000 ریال3:33:00
33,900 ریال3:25:08
34,000.3 ریال3:21:04
33,850 ریال3:13:06
34,000 ریال3:09:00
33,850 ریال3:01:20
33,849 ریال2:57:03
33,780 ریال2:53:01
33,640 ریال2:49:06
33,630 ریال2:37:05
33,603 ریال2:33:02
33,602 ریال2:29:01
33,750 ریال2:17:01
33,675 ریال2:08:58
33,700 ریال2:05:01
33,751.2 ریال2:01:22
33,750 ریال1:57:01
33,780 ریال1:53:01
33,791 ریال1:49:05
33,790 ریال1:45:00
33,700 ریال1:41:07
33,654.1 ریال1:37:07
33,850 ریال1:33:03
33,600 ریال1:29:03
33,602 ریال1:25:05
33,601 ریال1:21:07
33,652 ریال1:17:08
33,705.6 ریال1:13:05
33,702.1 ریال1:09:03
33,871 ریال1:05:09
33,850 ریال1:01:22
33,890 ریال0:57:05
33,900 ریال0:53:03
33,870 ریال0:49:03
33,550 ریال0:45:00
33,500 ریال0:41:09
33,300.1 ریال0:37:05
33,300 ریال0:33:05
33,000.1 ریال0:29:02
33,000 ریال0:25:06
33,000.6 ریال0:21:08
33,000 ریال0:17:01
32,701 ریال0:13:04
32,900 ریال0:08:59
32,890 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات