کالایاب
شاخص یاب

BTC/BITCNY cointiger

  • نرخ فعلی:73470
  • بالاترین قیمت روز:73798
  • پایین ترین قیمت روز:71236
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,024
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:72,077
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:71,976
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,494

نمودار کندل استیک BTC/BITCNY cointiger در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/BITCNY cointiger در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
73,470 ریال23:01:07
73,497 ریال22:56:51
73,474 ریال22:52:52
73,466 ریال22:48:53
73,549 ریال22:44:50
73,548 ریال22:40:54
73,586 ریال22:36:54
73,548 ریال22:32:53
73,540 ریال22:28:53
73,598 ریال22:24:54
73,586 ریال22:20:55
73,657 ریال22:16:52
73,610 ریال22:12:56
73,653 ریال22:08:52
73,578 ریال22:04:51
73,547 ریال22:01:06
73,527 ریال21:56:54
73,581 ریال21:52:52
73,414 ریال21:48:56
73,529 ریال21:44:57
73,505 ریال21:40:59
73,383 ریال21:36:55
73,354 ریال21:32:54
73,416 ریال21:28:53
73,477 ریال21:24:56
73,469 ریال21:20:54
73,555 ریال21:16:56
73,609 ریال21:12:54
73,634 ریال21:08:53
73,577 ریال21:04:54
73,466 ریال21:01:07
73,551 ریال20:56:55
73,572 ریال20:52:52
73,466 ریال20:48:56
73,356 ریال20:44:55
73,429 ریال20:40:54
73,462 ریال20:36:58
73,602 ریال20:32:57
73,461 ریال20:28:57
73,494 ریال20:25:01
73,532 ریال20:20:57
73,579 ریال20:17:00
73,480 ریال20:12:59
73,511 ریال20:08:57
73,631 ریال20:04:55
73,608 ریال20:01:12
73,637 ریال19:56:57
73,683 ریال19:52:53
73,696 ریال19:48:55
73,702 ریال19:44:54
73,525 ریال19:40:57
73,649 ریال19:36:56
73,672 ریال19:32:52
73,798 ریال19:28:50
73,615 ریال19:24:55
73,659 ریال19:20:55
73,508 ریال19:16:57
73,459 ریال19:12:53
73,492 ریال19:08:51
73,532 ریال19:04:51
73,653 ریال19:01:06
73,579 ریال18:56:53
73,692 ریال18:52:51
73,610 ریال18:48:56
73,545 ریال18:44:53
73,457 ریال18:40:57
73,606 ریال18:36:57
73,457 ریال18:32:54
73,243 ریال18:28:56
73,345 ریال18:24:57
73,430 ریال18:20:58
73,613 ریال18:16:54
73,396 ریال18:12:54
72,372 ریال18:08:51
72,332 ریال18:04:59
72,147 ریال18:01:05
72,141 ریال17:56:52
72,047 ریال17:52:52
72,022 ریال17:48:55
72,113 ریال17:44:51
72,127 ریال17:40:57
72,092 ریال17:36:56
72,161 ریال17:32:52
72,283 ریال17:28:52
72,094 ریال17:24:54
72,124 ریال17:20:55
72,221 ریال17:16:53
72,150 ریال17:12:53
72,183 ریال17:08:51
72,093 ریال17:04:57
71,966 ریال17:01:11
72,059 ریال16:56:55
72,100 ریال16:52:55
71,877 ریال16:48:51
71,798 ریال16:44:52
71,752 ریال16:40:53
71,797 ریال16:36:57
71,595 ریال16:32:54
71,819 ریال16:28:51
71,813 ریال16:24:55
71,810 ریال16:20:58
71,775 ریال16:16:51
71,836 ریال16:12:53
71,839 ریال16:08:51
71,808 ریال16:04:52
71,710 ریال16:01:09
71,761 ریال15:56:51
71,696 ریال15:52:56
71,479 ریال15:48:54
71,544 ریال15:44:53
71,586 ریال15:40:55
71,584 ریال15:36:56
71,567 ریال15:32:58
71,714 ریال15:28:52
71,675 ریال15:24:53
71,668 ریال15:20:55
71,736 ریال15:16:53
71,761 ریال15:12:57
71,723 ریال15:08:51
71,562 ریال15:04:51
71,737 ریال15:01:06
71,782 ریال14:56:52
71,832 ریال14:52:53
71,884 ریال14:48:47
71,707 ریال14:44:49
71,503 ریال14:40:55
71,709 ریال14:36:56
71,430 ریال14:32:52
71,731 ریال14:28:55
71,977 ریال14:24:53
71,941 ریال14:20:58
71,953 ریال14:16:55
71,914 ریال14:12:57
71,915 ریال14:08:52
71,932 ریال14:04:55
71,993 ریال14:01:12
71,984 ریال13:56:53
71,945 ریال13:52:56
71,907 ریال13:48:51
71,799 ریال13:44:53
71,930 ریال13:40:54
71,908 ریال13:36:58
71,957 ریال13:32:54
72,012 ریال13:28:55
72,108 ریال13:24:54
71,945 ریال13:20:55
71,893 ریال13:16:55
72,000 ریال13:12:54
72,105 ریال13:08:51
72,057 ریال13:04:54
71,982 ریال13:01:12
72,054 ریال12:56:58
71,978 ریال12:52:54
72,071 ریال12:48:55
72,145 ریال12:44:54
72,178 ریال12:40:59
72,179 ریال12:36:55
72,174 ریال12:32:59
72,241 ریال12:28:57
72,165 ریال12:24:54
72,104 ریال12:20:55
72,069 ریال12:16:57
72,166 ریال12:12:55
72,214 ریال12:08:51
71,999 ریال12:04:54
72,032 ریال12:01:07
72,075 ریال11:56:55
71,969 ریال11:52:53
71,939 ریال11:48:56
72,273 ریال11:44:54
72,350 ریال11:40:56
72,412 ریال11:36:54
72,236 ریال11:32:52
72,219 ریال11:28:50
72,187 ریال11:24:57
72,133 ریال11:20:54
72,269 ریال11:16:52
72,316 ریال11:12:55
72,301 ریال11:08:50
71,779 ریال11:04:50
71,777 ریال11:01:09
71,591 ریال10:56:50
71,563 ریال10:52:52
71,521 ریال10:48:52
71,534 ریال10:44:49
71,671 ریال10:40:53
71,633 ریال10:36:52
71,703 ریال10:32:58
71,767 ریال10:28:51
71,779 ریال10:24:51
71,726 ریال10:20:53
71,619 ریال10:16:50
71,702 ریال10:12:51
71,710 ریال10:08:48
71,815 ریال10:04:47
71,828 ریال10:01:06
71,770 ریال9:56:49
71,843 ریال9:52:50
71,890 ریال9:48:50
71,873 ریال9:44:50
71,805 ریال9:40:54
71,880 ریال9:36:56
72,111 ریال9:32:49
72,046 ریال9:28:48
72,059 ریال9:24:51
72,183 ریال9:20:52
72,129 ریال9:16:51
72,021 ریال9:12:49
72,026 ریال9:08:48
72,145 ریال9:04:54
72,064 ریال9:01:01
71,891 ریال8:56:49
71,839 ریال8:52:49
71,807 ریال8:48:51
71,851 ریال8:44:47
71,822 ریال8:40:50
71,903 ریال8:36:51
71,920 ریال8:32:48
71,897 ریال8:28:48
71,875 ریال8:24:52
71,823 ریال8:20:54
71,965 ریال8:16:49
71,897 ریال8:12:49
71,699 ریال8:08:51
71,623 ریال8:04:49
71,617 ریال8:01:05
71,644 ریال7:56:47
71,604 ریال7:52:49
71,653 ریال7:48:50
71,594 ریال7:44:49
71,629 ریال7:40:49
71,539 ریال7:36:52
71,502 ریال7:32:50
71,524 ریال7:28:47
71,403 ریال7:24:49
71,546 ریال7:20:54
71,472 ریال7:16:50
71,374 ریال7:12:50
71,345 ریال7:08:49
71,400 ریال7:04:50
71,408 ریال7:00:59
71,364 ریال6:56:49
71,486 ریال6:52:48
71,639 ریال6:48:50
71,613 ریال6:44:48
71,641 ریال6:40:50
71,672 ریال6:36:49
71,570 ریال6:32:53
71,475 ریال6:28:47
71,507 ریال6:24:52
71,549 ریال6:20:53
71,607 ریال6:16:51
71,464 ریال6:12:51
71,475 ریال6:08:52
71,513 ریال6:04:51
71,582 ریال6:01:04
71,444 ریال5:56:54
71,491 ریال5:52:49
71,395 ریال5:48:54
71,463 ریال5:44:55
71,577 ریال5:40:57
71,584 ریال5:36:56
71,622 ریال5:32:50
71,744 ریال5:28:53
71,737 ریال5:24:55
71,567 ریال5:20:53
71,502 ریال5:16:55
71,454 ریال5:12:54
71,379 ریال5:08:49
71,321 ریال5:04:48
71,236 ریال5:01:01
71,283 ریال4:56:49
71,309 ریال4:52:51
71,395 ریال4:48:50
71,277 ریال4:44:50
71,239 ریال4:40:52
71,323 ریال4:36:50
71,449 ریال4:32:49
71,642 ریال4:28:48
71,726 ریال4:24:50
71,686 ریال4:20:51
71,608 ریال4:16:48
71,530 ریال4:12:49
71,772 ریال4:08:47
71,775 ریال4:04:47
71,568 ریال4:01:00
71,561 ریال3:56:50
71,767 ریال3:52:47
71,787 ریال3:48:48
71,730 ریال3:44:48
71,777 ریال3:40:49
71,824 ریال3:36:48
72,054 ریال3:32:48
72,015 ریال3:28:43
72,093 ریال3:24:49
72,005 ریال3:20:48
71,993 ریال3:16:49
72,017 ریال3:12:48
72,067 ریال3:08:47
72,177 ریال3:04:46
72,066 ریال3:01:01
72,129 ریال2:56:50
72,143 ریال2:52:48
72,233 ریال2:48:52
72,143 ریال2:44:50
72,058 ریال2:40:49
72,070 ریال2:36:53
71,963 ریال2:32:44
71,788 ریال2:28:45
71,698 ریال2:24:49
71,675 ریال2:20:45
71,715 ریال2:16:50
71,559 ریال2:12:51
71,754 ریال2:08:48
71,904 ریال2:04:50
71,914 ریال2:01:08
71,847 ریال1:56:52
71,923 ریال1:52:48
71,937 ریال1:48:50
71,808 ریال1:44:44
71,900 ریال1:40:53
71,970 ریال1:36:50
72,119 ریال1:32:52
72,122 ریال1:28:52
72,331 ریال1:24:51
72,355 ریال1:20:49
72,272 ریال1:16:46
72,317 ریال1:12:47
72,229 ریال1:08:48
72,147 ریال1:04:50
72,269 ریال1:00:57
72,292 ریال0:56:53
72,290 ریال0:52:52
72,236 ریال0:48:51
72,209 ریال0:44:49
72,155 ریال0:40:51
72,127 ریال0:36:49
72,080 ریال0:32:47
72,127 ریال0:28:50
72,224 ریال0:24:46
72,191 ریال0:20:50
72,053 ریال0:16:52
72,221 ریال0:12:48
72,185 ریال0:08:47
72,077 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات