کالایاب
شاخص یاب

BTC/AUD btc-markets

  • نرخ فعلی:15256.3
  • بالاترین قیمت روز:15319.3
  • پایین ترین قیمت روز:14894.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:140.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,064
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۲:۵۱
  • نرخ روز گذشته:15,021.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:234.9

نمودار کندل استیک BTC/AUD btc-markets در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/AUD btc-markets در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15,256.3 ریال17:52:51
15,311.5 ریال17:40:55
15,313.8 ریال17:36:58
15,319.3 ریال17:32:54
15,299.7 ریال17:28:57
15,302.1 ریال17:24:56
15,190 ریال17:21:00
15,158 ریال17:16:52
15,104.1 ریال17:08:54
15,066 ریال17:04:55
15,062.4 ریال17:01:19
15,101 ریال16:56:54
15,077.4 ریال16:52:56
15,062.4 ریال16:48:56
15,080 ریال16:44:56
15,034.5 ریال16:40:58
15,065 ریال16:37:00
15,073.7 ریال16:32:58
15,092.7 ریال16:28:55
15,097.5 ریال16:24:57
15,031.7 ریال16:20:59
15,091.6 ریال16:12:57
15,101.7 ریال16:04:57
15,074.5 ریال15:52:54
15,075 ریال15:48:56
15,048.4 ریال15:41:03
15,114.7 ریال15:36:58
15,135 ریال15:16:58
15,105.3 ریال15:13:00
15,143.9 ریال15:04:56
15,138.9 ریال15:01:21
15,139 ریال14:56:57
15,122.8 ریال14:44:56
15,122.4 ریال14:40:58
15,112.7 ریال14:36:59
15,125 ریال14:32:59
15,087.8 ریال14:08:59
15,056.4 ریال14:01:33
15,025.4 ریال13:53:09
15,001.2 ریال13:41:04
15,056.5 ریال13:33:02
15,040.6 ریال13:21:01
15,056.5 ریال12:56:59
14,998.1 ریال12:44:58
15,029.5 ریال12:41:00
14,996.7 ریال12:36:59
15,079.5 ریال12:28:55
15,075 ریال12:21:00
15,106.9 ریال12:12:59
15,040.7 ریال12:08:58
15,060.6 ریال12:04:56
15,069.2 ریال12:01:20
15,044.2 ریال11:56:57
15,040.2 ریال11:52:56
15,045 ریال11:48:53
14,983.4 ریال11:41:00
15,037.8 ریال11:32:57
15,037.9 ریال11:28:57
15,004.6 ریال11:24:58
14,983.2 ریال11:16:59
14,992.2 ریال11:12:57
15,001.1 ریال11:04:55
14,957.3 ریال11:01:19
14,973 ریال10:56:53
14,961.3 ریال10:48:55
15,000.4 ریال10:44:58
14,962.8 ریال10:40:57
15,000.2 ریال10:36:55
15,002.5 ریال10:20:55
15,007.1 ریال10:16:57
15,009.3 ریال10:12:56
14,977 ریال10:04:52
14,977.8 ریال9:52:49
14,929.9 ریال9:44:52
14,969.5 ریال9:36:55
14,949.6 ریال9:32:51
14,985.7 ریال9:24:53
15,003.9 ریال9:20:52
14,961 ریال9:16:59
15,000 ریال9:04:55
15,004.6 ریال9:01:04
15,036.3 ریال8:52:48
15,087.1 ریال8:32:49
15,007.9 ریال8:28:50
15,066.9 ریال8:24:51
15,049.8 ریال8:16:49
15,011.7 ریال8:08:50
15,069.6 ریال8:04:49
15,015 ریال8:01:03
14,988.1 ریال7:52:51
15,019.6 ریال7:48:50
14,985.5 ریال7:44:49
15,065.2 ریال7:32:49
15,089.1 ریال7:28:48
15,052.1 ریال7:24:52
15,108 ریال7:20:51
14,973 ریال6:56:49
14,980.8 ریال6:52:50
15,000 ریال6:48:50
15,015.1 ریال6:44:47
15,024.4 ریال6:40:51
15,016.7 ریال6:36:51
15,029.6 ریال6:32:49
14,990.2 ریال6:28:48
15,018.3 ریال6:16:51
14,973.4 ریال6:12:57
15,030 ریال6:04:50
15,061 ریال5:52:50
15,087.1 ریال5:40:58
15,063.9 ریال5:36:57
15,095.4 ریال5:32:49
15,102.1 ریال5:28:49
15,105.3 ریال5:24:52
15,059.6 ریال5:20:51
15,070.5 ریال5:12:52
15,066.5 ریال5:04:48
15,107.8 ریال5:01:01
15,137.2 ریال4:44:52
15,073.1 ریال4:40:51
15,105.8 ریال4:36:50
15,124.9 ریال4:32:48
15,065 ریال4:28:47
15,126.8 ریال4:24:49
15,105.8 ریال4:16:48
15,086.1 ریال3:52:49
15,086.7 ریال3:40:52
15,155 ریال3:32:51
15,150 ریال3:28:50
15,101.2 ریال3:24:53
14,960.4 ریال3:20:51
14,956.9 ریال3:16:49
14,961.7 ریال3:12:54
14,903.8 ریال3:08:49
14,909.2 ریال3:04:51
14,894.8 ریال3:01:05
14,900 ریال2:52:50
14,924.7 ریال2:44:49
14,950.1 ریال2:36:50
14,962.3 ریال2:32:51
14,972.4 ریال2:20:50
15,009.4 ریال2:16:48
15,009.3 ریال2:04:50
15,109.4 ریال1:16:49
15,123.2 ریال1:12:50
15,035.7 ریال0:28:46
15,065.7 ریال0:24:51
15,064 ریال0:08:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات