کالایاب
شاخص یاب

BSV/THB bxthailand

  • نرخ فعلی:4015
  • بالاترین قیمت روز:4150
  • پایین ترین قیمت روز:4010
  • بیشترین مقدار نوسان روز:127.95
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,018.29
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۸:۵۸
  • نرخ روز گذشته:4,114
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:99

نمودار کندل استیک BSV/THB bxthailand در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/THB bxthailand در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,015 ریال16:48:58
4,018.32 ریال15:48:58
4,025.01 ریال15:21:04
4,018.31 ریال12:33:04
4,025.01 ریال11:32:59
4,150 ریال11:08:56
4,022.05 ریال9:20:53
4,018.31 ریال9:04:56
4,018.3 ریال5:52:52
4,018.29 ریال5:20:53
4,010 ریال5:16:52
4,018.29 ریال2:52:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات