کالایاب
شاخص یاب

BSV/THB bxthailand

  • نرخ فعلی:3280
  • بالاترین قیمت روز:3510
  • پایین ترین قیمت روز:3015.21
  • بیشترین مقدار نوسان روز:166.98
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,220
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:3,327
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:47

نمودار کندل استیک BSV/THB bxthailand در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/THB bxthailand در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,280 ریال19:01:34
3,283.98 ریال18:49:14
3,150 ریال18:37:17
3,120 ریال18:29:07
3,238 ریال18:01:31
3,239 ریال17:37:09
3,240 ریال17:21:12
3,198 ریال17:01:41
3,210 ریال16:53:11
3,198 ریال16:49:13
3,220 ریال16:41:13
3,202 ریال16:21:25
3,198 ریال15:17:15
3,196 ریال14:57:12
3,195 ریال14:53:15
3,196 ریال14:49:18
3,110 ریال14:45:16
3,160 ریال14:41:24
3,100.01 ریال14:21:16
3,100 ریال14:09:20
3,075 ریال14:05:15
3,100 ریال13:49:23
3,081 ریال13:09:20
3,080 ریال13:01:49
3,075 ریال12:57:31
3,141 ریال12:53:20
3,160 ریال12:41:35
3,200 ریال12:25:31
3,247.1 ریال11:53:21
3,131 ریال11:49:12
3,238.98 ریال11:45:08
3,072 ریال11:33:23
3,055 ریال11:13:22
3,118 ریال11:09:17
3,098 ریال11:05:21
3,017.01 ریال11:01:44
3,015.21 ریال10:57:23
3,098 ریال10:53:12
3,148 ریال10:49:18
3,046 ریال10:45:14
3,121 ریال10:29:10
3,122 ریال10:25:14
3,150 ریال10:21:11
3,200 ریال10:05:10
3,212 ریال10:01:20
3,211 ریال9:57:09
3,212 ریال9:53:10
3,210 ریال9:41:10
3,212 ریال9:33:02
3,211 ریال9:21:03
3,210 ریال9:09:00
3,250 ریال9:05:01
3,210 ریال9:01:25
3,230 ریال8:53:00
3,215 ریال8:44:59
3,220 ریال8:41:06
3,281 ریال8:37:05
3,282 ریال8:16:57
3,290 ریال7:52:59
3,250 ریال7:36:59
3,319 ریال7:12:59
3,271 ریال7:04:56
3,272 ریال6:52:58
3,271 ریال6:48:56
3,310 ریال6:24:56
3,414 ریال6:16:53
3,310 ریال6:13:40
3,310 ریال6:13:39
3,426 ریال6:13:38
3,387 ریال6:01:00
3,370 ریال5:56:57
3,399 ریال5:40:57
3,351 ریال5:20:56
3,371 ریال5:16:54
3,350 ریال5:12:56
3,250 ریال4:48:56
3,303 ریال4:40:59
3,350 ریال4:36:57
3,350.9 ریال4:24:55
3,371 ریال4:20:57
3,419 ریال4:16:58
3,450 ریال4:12:56
3,510 ریال4:08:55
3,499 ریال4:04:55
3,460 ریال4:01:11
3,450 ریال3:56:55
3,363.03 ریال3:48:59
3,450.02 ریال3:44:58
3,450 ریال3:41:00
3,345 ریال3:36:54
3,240 ریال3:04:56
3,250 ریال2:56:49
3,197 ریال2:04:53
3,200 ریال2:01:17
3,200.99 ریال1:44:58
3,205 ریال1:20:59
3,217 ریال1:16:58
3,218 ریال0:49:00
3,220 ریال0:36:57
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات