شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSV/THB bitkub

  • نرخ فعلی:2852
  • بالاترین قیمت روز:3317.52
  • پایین ترین قیمت روز:2501
  • بیشترین مقدار نوسان روز:351
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,202.36
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۵۸
  • نرخ روز گذشته:3,225.91
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:13.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:373.91

نمودار کندل استیک BSV/THB bitkub در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/THB bitkub در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,852 ریال17:12:58
2,501 ریال17:01:45
2,800 ریال16:57:12
2,883.02 ریال16:33:09
2,880 ریال16:17:06
2,984.24 ریال16:09:00
3,050 ریال16:05:01
3,096.92 ریال16:01:41
3,050 ریال15:53:01
3,156.86 ریال13:20:54
3,050 ریال10:04:59
3,000 ریال9:44:49
2,951 ریال8:40:55
3,000 ریال8:04:45
3,101 ریال8:01:06
3,100.33 ریال7:56:44
3,171 ریال7:08:43
3,314.28 ریال6:48:43
3,317.52 ریال6:16:49
3,232 ریال6:08:57
3,250 ریال5:44:48
3,299.51 ریال4:44:49
3,202.36 ریال3:16:46
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات