کالایاب
شاخص یاب

BSV/KRW upbit

  • نرخ فعلی:109450
  • بالاترین قیمت روز:112500
  • پایین ترین قیمت روز:108150
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,800
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:109,050
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:108,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:950

نمودار کندل استیک BSV/KRW upbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/KRW upbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109,450 ریال7:21:13
110,000 ریال7:17:01
110,050 ریال7:13:07
110,000 ریال7:09:03
110,200 ریال7:05:08
110,000 ریال7:01:19
109,900 ریال6:57:06
110,000 ریال6:52:59
109,950 ریال6:45:01
109,100 ریال6:41:08
109,000 ریال6:37:04
109,350 ریال6:33:00
109,400 ریال6:29:00
109,150 ریال6:25:04
108,950 ریال6:23:26
108,750 ریال6:22:48
108,700 ریال6:15:40
108,750 ریال6:08:59
108,900 ریال6:05:45
109,100 ریال6:01:25
108,900 ریال5:57:01
109,100 ریال5:53:04
109,450 ریال5:45:07
109,000 ریال5:41:01
109,150 ریال5:37:02
109,050 ریال5:33:01
109,400 ریال5:29:00
108,800 ریال5:25:07
109,850 ریال5:21:01
109,400 ریال5:17:01
109,450 ریال5:13:04
109,600 ریال5:05:07
109,750 ریال5:01:18
109,850 ریال4:56:59
108,150 ریال4:53:01
109,500 ریال4:49:02
108,600 ریال4:44:59
109,600 ریال4:41:10
110,000 ریال4:37:06
110,750 ریال4:33:01
109,900 ریال4:29:04
111,700 ریال4:21:06
110,850 ریال4:17:01
111,250 ریال4:13:02
111,600 ریال4:09:01
111,900 ریال4:05:05
111,950 ریال4:01:18
111,600 ریال3:57:06
111,300 ریال3:53:01
110,450 ریال3:48:59
111,050 ریال3:45:02
111,950 ریال3:41:04
112,350 ریال3:37:02
112,500 ریال3:33:01
111,800 ریال3:28:59
112,350 ریال3:25:05
112,400 ریال3:21:03
111,750 ریال3:13:04
112,300 ریال3:05:00
111,950 ریال3:01:16
111,850 ریال2:53:01
111,350 ریال2:44:59
112,300 ریال2:41:04
111,700 ریال2:29:00
112,300 ریال2:25:00
111,900 ریال2:21:04
112,100 ریال2:17:06
112,250 ریال2:13:00
112,050 ریال2:08:56
112,200 ریال2:05:00
111,650 ریال2:01:20
111,500 ریال1:57:00
111,650 ریال1:53:00
111,150 ریال1:49:01
111,650 ریال1:44:58
111,500 ریال1:41:05
110,700 ریال1:37:05
110,000 ریال1:33:02
111,450 ریال1:29:03
110,500 ریال1:25:04
110,350 ریال1:13:04
110,250 ریال1:09:00
109,850 ریال0:57:04
109,150 ریال0:41:08
109,850 ریال0:13:06
109,050 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات