کالایاب
شاخص یاب

BSV/KRW korbit

  • نرخ فعلی:108200
  • بالاترین قیمت روز:110000
  • پایین ترین قیمت روز:105400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.66%
  • نرخ بازگشایی بازار:107,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۵۹
  • نرخ روز گذشته:107,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,200

نمودار کندل استیک BSV/KRW korbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/KRW korbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
108,200 ریال13:13:59
108,100 ریال13:10:01
107,000 ریال13:06:53
106,800 ریال12:58:22
106,900 ریال12:41:57
107,500 ریال12:17:48
105,400 ریال11:49:33
106,900 ریال11:45:33
106,200 ریال11:02:00
107,300 ریال10:25:17
107,700 ریال9:05:01
108,300 ریال8:29:03
107,200 ریال8:21:03
107,600 ریال8:16:59
107,500 ریال8:13:01
107,400 ریال8:08:57
109,700 ریال8:01:12
109,000 ریال7:05:08
108,500 ریال6:33:00
108,600 ریال6:23:26
107,000 ریال6:05:45
108,700 ریال5:49:08
107,500 ریال5:45:07
109,600 ریال5:41:01
110,000 ریال5:13:04
105,500 ریال5:09:00
108,800 ریال5:05:07
105,500 ریال4:56:59
107,000 ریال4:53:01
107,400 ریال4:25:06
108,200 ریال3:45:02
109,900 ریال3:13:04
107,900 ریال3:05:00
109,900 ریال2:29:00
108,500 ریال2:13:00
108,400 ریال2:08:56
107,500 ریال1:33:03
107,700 ریال1:25:05
107,600 ریال1:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات