کالایاب
شاخص یاب

BSV/KRW bithumb

  • نرخ فعلی:102400
  • بالاترین قیمت روز:109200
  • پایین ترین قیمت روز:100100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,700
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:106,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:107,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,900

نمودار کندل استیک BSV/KRW bithumb در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/KRW bithumb در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
102,400 ریال14:17:26
102,300 ریال14:13:31
103,100 ریال14:09:29
103,200 ریال14:05:26
103,100 ریال14:01:51
103,200 ریال13:57:25
102,400 ریال13:53:33
101,800 ریال13:41:46
103,000 ریال13:37:47
102,500 ریال13:33:58
101,700 ریال13:29:30
101,600 ریال13:25:41
101,500 ریال13:13:58
101,400 ریال13:10:01
102,300 ریال13:06:53
102,400 ریال13:03:47
101,700 ریال12:58:22
102,200 ریال12:53:50
102,000 ریال12:49:55
101,800 ریال12:45:57
102,000 ریال12:41:57
101,500 ریال12:34:01
102,200 ریال12:29:53
101,400 ریال12:25:55
101,000 ریال12:21:56
100,900 ریال12:17:48
102,200 ریال12:13:56
102,000 ریال12:06:22
102,500 ریال12:02:52
102,000 ریال11:57:43
102,300 ریال11:53:40
101,800 ریال11:49:33
101,700 ریال11:45:32
101,500 ریال11:41:39
101,600 ریال11:37:32
101,500 ریال11:33:43
101,000 ریال11:29:26
101,200 ریال11:25:29
101,400 ریال11:21:36
101,500 ریال11:17:30
100,100 ریال11:13:32
100,900 ریال11:09:27
102,000 ریال11:05:39
102,200 ریال11:02:00
101,900 ریال10:57:22
102,200 ریال10:53:16
101,800 ریال10:45:13
101,900 ریال10:41:16
101,600 ریال10:37:17
102,200 ریال10:29:13
101,400 ریال10:25:17
101,700 ریال10:21:16
101,000 ریال10:17:08
102,200 ریال10:13:13
102,300 ریال10:09:08
103,000 ریال10:05:11
102,200 ریال10:01:33
102,700 ریال9:57:05
102,800 ریال9:53:10
102,600 ریال9:49:05
101,700 ریال9:45:01
103,300 ریال9:37:10
103,200 ریال9:33:04
103,900 ریال9:25:06
103,400 ریال9:17:00
103,100 ریال9:13:08
103,000 ریال9:08:59
103,100 ریال9:05:01
103,000 ریال8:52:59
103,200 ریال8:49:00
103,400 ریال8:44:57
103,500 ریال8:41:04
102,000 ریال8:37:00
102,300 ریال8:32:58
102,400 ریال8:29:03
102,600 ریال8:24:59
102,400 ریال8:21:03
102,800 ریال8:16:59
102,600 ریال8:13:01
102,700 ریال8:08:57
103,000 ریال8:04:57
104,100 ریال8:01:12
104,700 ریال7:56:55
103,500 ریال7:52:55
103,700 ریال7:49:00
103,400 ریال7:41:09
104,400 ریال7:37:07
103,400 ریال7:33:06
104,200 ریال7:29:07
105,400 ریال7:25:07
104,200 ریال7:21:13
104,100 ریال7:17:01
103,800 ریال7:13:07
104,100 ریال7:09:03
104,000 ریال7:05:08
104,500 ریال7:01:19
104,600 ریال6:57:06
105,300 ریال6:52:59
104,600 ریال6:49:02
104,400 ریال6:45:01
104,100 ریال6:41:08
104,500 ریال6:37:04
104,400 ریال6:29:00
104,500 ریال6:23:26
104,700 ریال6:22:47
104,600 ریال6:15:40
104,500 ریال6:08:59
105,200 ریال6:01:25
105,500 ریال5:57:01
105,700 ریال5:53:03
105,400 ریال5:49:08
106,100 ریال5:45:06
105,900 ریال5:41:01
105,300 ریال5:37:02
105,200 ریال5:33:01
105,700 ریال5:29:00
105,000 ریال5:25:07
104,900 ریال5:21:01
104,800 ریال5:17:01
104,700 ریال5:13:04
105,000 ریال4:56:59
104,700 ریال4:53:01
104,400 ریال4:49:01
104,500 ریال4:44:59
104,800 ریال4:41:09
105,000 ریال4:37:06
104,800 ریال4:33:01
105,200 ریال4:29:04
105,900 ریال4:25:06
106,500 ریال4:21:06
106,200 ریال4:17:01
106,600 ریال4:13:02
106,200 ریال4:09:01
106,900 ریال4:05:05
107,100 ریال4:01:18
107,600 ریال3:53:01
107,800 ریال3:48:59
107,600 ریال3:45:02
107,500 ریال3:41:04
107,900 ریال3:37:02
107,800 ریال3:33:01
107,400 ریال3:28:59
107,300 ریال3:21:03
107,800 ریال3:17:00
107,300 ریال3:13:04
106,600 ریال3:09:01
107,500 ریال3:05:00
107,100 ریال3:01:16
107,400 ریال2:57:01
107,900 ریال2:53:01
107,700 ریال2:49:00
107,000 ریال2:44:59
106,900 ریال2:41:04
108,600 ریال2:37:05
109,200 ریال2:33:03
109,000 ریال2:21:04
108,900 ریال2:08:56
108,800 ریال2:05:00
108,700 ریال1:53:00
108,200 ریال1:49:01
108,500 ریال1:41:05
108,400 ریال1:37:05
107,900 ریال1:33:02
108,000 ریال1:29:03
107,700 ریال1:25:04
107,400 ریال1:21:07
107,000 ریال1:13:04
106,700 ریال1:09:00
106,800 ریال1:05:08
106,700 ریال0:57:04
106,800 ریال0:53:03
106,700 ریال0:41:08
106,600 ریال0:33:07
106,700 ریال0:29:00
106,800 ریال0:25:07
106,200 ریال0:17:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات