کالایاب
شاخص یاب

BSV/ETH hotbit

  • نرخ فعلی:0.4042
  • بالاترین قیمت روز:0.4334
  • پایین ترین قیمت روز:0.4009
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:7.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4297
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.4301
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0259

نمودار کندل استیک BSV/ETH hotbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/ETH hotbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4042 ریال9:49:16
0.4052 ریال9:45:14
0.4009 ریال9:41:16
0.4087 ریال9:37:09
0.4145 ریال9:33:09
0.4184 ریال9:29:08
0.4301 ریال9:25:11
0.4247 ریال9:21:09
0.4301 ریال9:17:08
0.4307 ریال9:13:09
0.4237 ریال9:09:06
0.4264 ریال9:05:06
0.4254 ریال9:01:22
0.4183 ریال8:57:06
0.4302 ریال8:53:06
0.423 ریال8:49:08
0.4268 ریال8:45:08
0.4145 ریال8:41:11
0.4231 ریال8:37:09
0.421 ریال8:33:06
0.4334 ریال8:29:06
0.4177 ریال8:25:10
0.4318 ریال8:21:09
0.4195 ریال8:17:06
0.4146 ریال8:13:06
0.418 ریال8:09:06
0.4159 ریال8:05:05
0.4171 ریال8:01:21
0.4318 ریال7:57:07
0.419 ریال7:53:05
0.4322 ریال7:49:07
0.4223 ریال7:45:06
0.4179 ریال7:41:10
0.417 ریال7:37:07
0.4309 ریال7:33:06
0.4316 ریال7:29:05
0.4242 ریال7:25:07
0.4276 ریال7:21:08
0.4328 ریال7:17:04
0.418 ریال7:13:06
0.42 ریال7:09:01
0.4321 ریال7:05:02
0.422 ریال7:01:20
0.4323 ریال6:57:06
0.4196 ریال6:53:01
0.4151 ریال6:49:04
0.4262 ریال6:45:04
0.4202 ریال6:41:10
0.4152 ریال6:37:05
0.4166 ریال6:33:01
0.4152 ریال6:29:06
0.4319 ریال6:25:06
0.428 ریال6:21:08
0.4318 ریال6:18:58
0.4167 ریال6:15:20
0.4242 ریال6:13:29
0.4216 ریال6:05:08
0.4287 ریال6:01:39
0.4262 ریال5:49:11
0.4231 ریال5:45:02
0.4305 ریال5:41:13
0.4165 ریال5:37:14
0.429 ریال5:33:07
0.4293 ریال5:29:13
0.4315 ریال5:25:12
0.4236 ریال5:21:09
0.4152 ریال5:17:09
0.4178 ریال5:13:09
0.4306 ریال5:09:04
0.4179 ریال5:05:07
0.4158 ریال5:01:20
0.4216 ریال4:57:06
0.4322 ریال4:53:05
0.4169 ریال4:49:04
0.4236 ریال4:45:07
0.4295 ریال4:41:13
0.4234 ریال4:37:10
0.4184 ریال4:33:05
0.4214 ریال4:29:06
0.4185 ریال4:25:08
0.418 ریال4:21:08
0.426 ریال4:17:07
0.4205 ریال4:13:09
0.4276 ریال4:09:06
0.4241 ریال4:05:07
0.4235 ریال4:01:23
0.4137 ریال3:57:04
0.419 ریال3:53:07
0.421 ریال3:49:12
0.4182 ریال3:45:05
0.421 ریال3:41:12
0.4278 ریال3:37:08
0.4211 ریال3:33:04
0.4257 ریال3:29:07
0.4303 ریال3:25:13
0.4305 ریال3:21:08
0.4145 ریال3:17:08
0.4144 ریال3:13:10
0.4195 ریال3:09:05
0.4317 ریال3:05:08
0.4212 ریال3:01:24
0.4166 ریال2:57:07
0.43 ریال2:53:06
0.4165 ریال2:49:11
0.4321 ریال2:45:05
0.4152 ریال2:41:14
0.4277 ریال2:37:10
0.4274 ریال2:33:07
0.4184 ریال2:29:06
0.4319 ریال2:25:11
0.4181 ریال2:21:11
0.4249 ریال2:17:07
0.4176 ریال2:13:08
0.4204 ریال2:09:03
0.4247 ریال2:05:07
0.4145 ریال2:01:27
0.4273 ریال1:57:07
0.4242 ریال1:53:06
0.4141 ریال1:49:10
0.4264 ریال1:45:07
0.4206 ریال1:41:11
0.429 ریال1:37:12
0.4193 ریال1:33:07
0.4161 ریال1:29:07
0.4213 ریال1:25:10
0.4287 ریال1:21:11
0.4202 ریال1:17:11
0.4192 ریال1:13:10
0.4212 ریال1:09:08
0.4167 ریال1:05:13
0.42 ریال1:01:27
0.43 ریال0:57:09
0.4294 ریال0:53:07
0.4189 ریال0:49:08
0.4314 ریال0:45:09
0.4147 ریال0:41:13
0.4228 ریال0:37:11
0.4173 ریال0:33:09
0.4258 ریال0:29:07
0.4314 ریال0:25:10
0.4309 ریال0:21:14
0.4186 ریال0:17:06
0.4255 ریال0:13:09
0.427 ریال0:09:04
0.4299 ریال0:05:09
0.4297 ریال0:01:31
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات