کالایاب
شاخص یاب

BSV/BTC hotbit

  • نرخ فعلی:0.0122
  • بالاترین قیمت روز:0.0127
  • پایین ترین قیمت روز:0.0121
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0121
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک BSV/BTC hotbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/BTC hotbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0122 ریال19:57:04
0.0125 ریال19:49:16
0.0126 ریال19:45:10
0.0123 ریال19:41:15
0.0121 ریال19:37:15
0.0124 ریال19:33:12
0.0122 ریال19:29:09
0.0123 ریال19:25:18
0.0124 ریال19:21:15
0.0125 ریال19:13:12
0.0124 ریال19:09:12
0.0125 ریال19:05:12
0.0122 ریال19:01:34
0.0124 ریال18:57:07
0.0123 ریال18:53:10
0.0126 ریال18:37:17
0.0123 ریال18:33:08
0.0124 ریال18:29:07
0.0127 ریال18:25:14
0.0122 ریال18:21:15
0.0126 ریال18:17:05
0.0121 ریال18:13:12
0.0125 ریال18:09:09
0.0122 ریال18:05:13
0.0124 ریال18:01:31
0.0125 ریال17:57:07
0.0121 ریال17:53:12
0.0124 ریال17:49:16
0.0126 ریال17:41:16
0.0125 ریال17:37:09
0.0126 ریال17:33:10
0.0121 ریال17:29:09
0.0126 ریال17:25:13
0.0121 ریال17:21:12
0.0125 ریال17:17:11
0.0123 ریال17:13:16
0.0125 ریال17:09:09
0.0127 ریال17:05:10
0.0123 ریال17:01:41
0.0124 ریال16:57:09
0.0122 ریال16:53:11
0.0124 ریال16:49:13
0.0127 ریال16:41:13
0.0124 ریال16:37:12
0.0122 ریال16:33:07
0.0124 ریال16:29:12
0.0126 ریال16:21:25
0.0121 ریال16:17:10
0.0122 ریال16:13:13
0.0126 ریال16:05:12
0.0122 ریال15:45:16
0.0125 ریال15:37:16
0.0124 ریال15:29:12
0.0122 ریال15:25:19
0.0121 ریال15:21:14
0.0125 ریال15:17:15
0.0123 ریال15:13:15
0.0127 ریال15:09:10
0.0122 ریال15:05:13
0.0124 ریال15:01:36
0.0123 ریال14:57:12
0.0122 ریال14:49:18
0.0125 ریال14:45:16
0.0127 ریال14:41:24
0.0126 ریال14:37:15
0.0124 ریال14:25:22
0.0127 ریال14:21:16
0.0124 ریال14:17:11
0.0123 ریال14:13:15
0.0125 ریال14:09:20
0.0126 ریال14:05:15
0.0124 ریال14:01:40
0.0123 ریال13:57:10
0.0126 ریال13:53:15
0.0127 ریال13:49:23
0.0124 ریال13:45:23
0.0126 ریال13:41:20
0.0122 ریال13:37:21
0.0124 ریال13:33:16
0.0126 ریال13:29:20
0.0123 ریال13:25:27
0.0125 ریال13:21:33
0.0126 ریال13:17:19
0.0122 ریال13:13:26
0.0124 ریال13:01:49
0.0126 ریال12:57:31
0.0121 ریال12:53:20
0.0122 ریال12:49:27
0.0121 ریال12:45:24
0.0122 ریال12:41:35
0.0123 ریال12:33:28
0.0121 ریال12:29:25
0.0122 ریال12:21:37
0.0123 ریال12:17:24
0.0124 ریال12:13:29
0.0123 ریال12:09:22
0.0125 ریال12:05:25
0.0124 ریال12:01:55
0.0126 ریال11:57:24
0.0121 ریال11:53:21
0.0124 ریال11:49:12
0.0122 ریال11:45:08
0.0126 ریال11:41:14
0.0125 ریال11:37:10
0.0121 ریال11:33:22
0.0122 ریال11:29:23
0.0126 ریال11:25:28
0.0124 ریال11:21:29
0.0122 ریال11:17:19
0.0123 ریال11:13:22
0.0122 ریال11:09:17
0.0123 ریال11:05:21
0.0125 ریال11:01:44
0.0127 ریال10:57:23
0.0123 ریال10:53:12
0.0124 ریال10:49:18
0.0123 ریال10:45:14
0.0125 ریال10:41:23
0.0123 ریال10:37:14
0.0125 ریال10:33:10
0.0124 ریال10:25:14
0.0123 ریال10:17:11
0.0124 ریال10:13:08
0.0122 ریال10:09:06
0.0124 ریال10:01:20
0.0125 ریال9:57:09
0.0126 ریال9:53:10
0.0124 ریال9:49:11
0.0126 ریال9:45:01
0.0124 ریال9:41:10
0.0125 ریال9:37:05
0.0123 ریال9:33:02
0.0127 ریال9:29:04
0.0122 ریال9:25:06
0.0125 ریال9:21:03
0.0124 ریال9:17:01
0.0123 ریال9:13:01
0.0127 ریال9:05:01
0.0126 ریال9:01:25
0.0123 ریال8:56:59
0.0124 ریال8:53:00
0.0125 ریال8:49:00
0.0121 ریال8:44:59
0.0124 ریال8:41:06
0.0126 ریال8:37:05
0.0124 ریال8:33:01
0.0122 ریال8:28:58
0.0127 ریال8:25:00
0.0124 ریال8:21:05
0.0122 ریال8:16:57
0.0125 ریال8:12:59
0.0126 ریال8:08:57
0.0125 ریال8:01:16
0.0122 ریال7:56:57
0.0127 ریال7:52:59
0.0126 ریال7:44:57
0.0123 ریال7:41:02
0.0124 ریال7:32:55
0.0123 ریال7:28:56
0.0124 ریال7:24:57
0.0125 ریال7:20:58
0.0126 ریال7:12:59
0.0124 ریال7:08:55
0.0127 ریال7:04:56
0.0126 ریال7:01:16
0.0124 ریال6:56:54
0.0125 ریال6:52:58
0.0122 ریال6:48:56
0.0121 ریال6:44:58
0.0123 ریال6:40:59
0.0125 ریال6:36:56
0.0122 ریال6:28:57
0.0126 ریال6:24:56
0.0125 ریال6:16:53
0.0126 ریال6:13:40
0.0124 ریال6:13:39
0.0123 ریال5:52:58
0.0122 ریال5:48:53
0.0126 ریال5:44:54
0.0123 ریال5:40:57
0.0122 ریال5:32:52
0.0124 ریال5:29:01
0.0123 ریال5:24:55
0.0126 ریال5:20:56
0.0124 ریال5:16:54
0.0125 ریال5:12:56
0.0124 ریال5:08:57
0.0121 ریال5:04:53
0.0123 ریال5:01:03
0.0127 ریال4:56:54
0.0124 ریال4:52:53
0.0126 ریال4:48:56
0.0122 ریال4:40:59
0.0126 ریال4:36:57
0.0123 ریال4:32:56
0.0124 ریال4:28:58
0.0123 ریال4:24:55
0.0127 ریال4:20:57
0.0122 ریال4:16:58
0.0124 ریال4:12:56
0.0123 ریال4:04:55
0.0122 ریال4:01:11
0.0125 ریال3:52:56
0.0122 ریال3:48:59
0.0124 ریال3:44:58
0.0126 ریال3:41:00
0.0127 ریال3:36:54
0.0121 ریال3:32:55
0.0124 ریال3:28:54
0.0122 ریال3:24:56
0.0124 ریال3:16:57
0.0121 ریال3:12:59
0.0124 ریال3:08:57
0.0127 ریال3:04:56
0.0124 ریال2:56:49
0.0123 ریال2:52:56
0.0126 ریال2:48:57
0.0121 ریال2:41:00
0.0122 ریال2:36:56
0.0127 ریال2:32:57
0.0122 ریال2:28:56
0.0124 ریال2:24:58
0.0125 ریال2:21:00
0.0123 ریال2:12:54
0.0122 ریال2:08:55
0.0123 ریال2:04:53
0.0126 ریال2:01:17
0.0127 ریال1:56:54
0.0126 ریال1:52:55
0.0122 ریال1:44:58
0.0123 ریال1:41:03
0.0124 ریال1:36:59
0.0127 ریال1:32:56
0.0125 ریال1:24:59
0.0124 ریال1:20:59
0.0126 ریال1:16:58
0.0124 ریال1:12:58
0.0121 ریال1:08:56
0.0124 ریال1:04:58
0.0126 ریال1:01:26
0.0127 ریال0:56:59
0.0125 ریال0:52:58
0.0122 ریال0:49:00
0.0127 ریال0:44:58
0.0126 ریال0:41:04
0.0121 ریال0:36:57
0.0126 ریال0:32:56
0.0122 ریال0:24:58
0.0124 ریال0:20:53
0.0125 ریال0:16:57
0.0122 ریال0:13:00
0.0123 ریال0:08:58
0.0121 ریال0:04:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات