شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSD/GBP Ask

  • نرخ فعلی:0.7714
  • بالاترین قیمت روز:0.7744
  • پایین ترین قیمت روز:0.7713
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.774
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.7743
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک BSD/GBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BSD/GBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7714 ریال15:15:18
0.7714 ریال15:15:18
0.7713 ریال14:54:19
0.7718 ریال12:54:14
0.7719 ریال12:33:14
0.7722 ریال12:15:15
0.7722 ریال12:15:15
0.7718 ریال11:54:14
0.7726 ریال11:33:14
0.7723 ریال11:15:15
0.7723 ریال11:15:14
0.7722 ریال10:54:16
0.7735 ریال10:33:15
0.7737 ریال9:33:14
0.7739 ریال8:33:15
0.7738 ریال8:15:18
0.7738 ریال8:15:17
0.7734 ریال7:54:14
0.7733 ریال7:33:14
0.7734 ریال7:15:17
0.7734 ریال7:15:16
0.7738 ریال5:54:18
0.774 ریال4:54:14
0.7742 ریال3:54:15
0.774 ریال3:33:14
0.7742 ریال3:15:17
0.7742 ریال3:15:16
0.774 ریال2:54:14
0.7744 ریال2:33:14
0.7741 ریال1:54:14
0.7739 ریال1:15:15
0.7739 ریال1:15:15
0.7741 ریال0:54:12
0.774 ریال0:33:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات