کالایاب
شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2598
  • بالاترین قیمت روز:0.2608
  • پایین ترین قیمت روز:0.2594
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.2597
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2598 ریال18:56:13
0.2599 ریال18:54:14
0.2597 ریال18:52:11
0.2598 ریال18:50:15
0.2596 ریال18:46:12
0.2597 ریال18:44:12
0.2598 ریال18:38:12
0.2597 ریال18:34:14
0.2598 ریال18:32:12
0.2599 ریال18:28:12
0.2601 ریال18:26:11
0.2602 ریال18:24:14
0.2603 ریال18:22:11
0.26 ریال18:20:14
0.2601 ریال18:16:11
0.2599 ریال18:14:11
0.2598 ریال18:12:13
0.2603 ریال18:10:14
0.2601 ریال18:06:14
0.2605 ریال18:04:11
0.2604 ریال18:02:13
0.2606 ریال17:58:11
0.2604 ریال17:56:11
0.2605 ریال17:48:13
0.2602 ریال17:46:13
0.2604 ریال17:42:14
0.2606 ریال17:40:12
0.2603 ریال17:38:11
0.2605 ریال17:34:10
0.2607 ریال17:24:13
0.2608 ریال17:20:12
0.2606 ریال17:18:13
0.2608 ریال17:13:08
0.2606 ریال17:12:11
0.2608 ریال17:02:10
0.2606 ریال16:54:06
0.2605 ریال16:44:03
0.2607 ریال16:34:03
0.26 ریال16:26:13
0.2599 ریال7:25:03
0.2598 ریال7:03:05
0.2599 ریال6:37:02
0.2598 ریال6:31:02
0.2599 ریال6:25:03
0.2598 ریال6:21:07
0.2599 ریال6:19:02
0.2598 ریال5:59:04
0.2599 ریال5:31:02
0.2598 ریال5:27:06
0.2599 ریال2:26:02
0.2598 ریال2:22:02
0.2599 ریال2:18:05
0.2598 ریال2:02:02
0.2599 ریال1:58:02
0.2598 ریال1:51:05
0.2597 ریال1:47:02
0.2598 ریال1:43:02
0.2597 ریال1:40:05
0.2596 ریال1:37:10
0.2597 ریال1:29:05
0.2598 ریال1:25:07
0.2597 ریال1:10:06
0.2596 ریال1:05:07
0.2595 ریال1:01:03
0.2596 ریال0:58:06
0.2597 ریال0:55:03
0.2596 ریال0:51:06
0.2595 ریال0:43:03
0.2596 ریال0:39:07
0.2594 ریال0:35:04
0.2595 ریال0:28:10
0.2596 ریال0:22:06
0.2595 ریال0:16:08
0.2596 ریال0:13:08
0.2595 ریال0:09:11
0.2596 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات