شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2393
  • بالاترین قیمت روز:0.2396
  • پایین ترین قیمت روز:0.2383
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2387
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.2385
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2393 ریال18:59:03
0.2392 ریال18:57:11
0.2393 ریال18:55:05
0.2393 ریال18:55:04
0.2391 ریال18:53:03
0.239 ریال18:49:03
0.2389 ریال18:47:03
0.239 ریال18:45:13
0.239 ریال18:45:12
0.2392 ریال18:43:03
0.239 ریال18:39:11
0.2392 ریال18:37:03
0.2393 ریال18:35:04
0.2393 ریال18:35:04
0.2392 ریال18:33:12
0.2395 ریال18:31:03
0.2394 ریال18:29:03
0.2396 ریال18:27:11
0.2394 ریال18:25:05
0.2394 ریال18:25:04
0.2393 ریال18:23:03
0.2392 ریال18:17:03
0.2394 ریال18:15:14
0.2394 ریال18:15:13
0.2393 ریال18:13:04
0.2394 ریال18:11:03
0.2395 ریال18:07:03
0.2393 ریال18:05:04
0.2393 ریال18:05:04
0.2394 ریال18:03:11
0.2393 ریال18:01:04
0.2394 ریال17:49:03
0.2393 ریال17:45:12
0.2393 ریال17:45:12
0.2394 ریال17:43:03
0.2395 ریال17:39:12
0.2394 ریال17:37:04
0.2395 ریال17:35:04
0.2395 ریال17:35:04
0.2393 ریال17:31:04
0.2391 ریال17:29:03
0.2393 ریال17:23:03
0.2392 ریال17:21:11
0.2391 ریال17:19:04
0.239 ریال17:17:03
0.2391 ریال17:15:13
0.2391 ریال17:15:13
0.2388 ریال17:13:03
0.2387 ریال17:11:04
0.2389 ریال17:09:11
0.2388 ریال17:05:05
0.2388 ریال17:05:04
0.239 ریال17:03:11
0.2386 ریال17:01:04
0.2385 ریال16:59:03
0.2386 ریال16:57:11
0.2385 ریال16:55:05
0.2385 ریال16:55:04
0.2388 ریال16:53:04
0.2387 ریال16:51:11
0.2388 ریال16:49:04
0.2387 ریال16:47:03
0.2386 ریال16:45:14
0.2386 ریال16:45:13
0.2388 ریال16:41:03
0.2389 ریال16:39:11
0.2388 ریال16:37:03
0.2389 ریال16:35:04
0.2389 ریال16:35:04
0.2387 ریال16:33:11
0.2388 ریال16:27:11
0.2386 ریال16:25:05
0.2386 ریال16:25:04
0.2387 ریال16:23:04
0.2388 ریال16:21:11
0.2389 ریال16:19:03
0.2388 ریال16:17:03
0.2389 ریال16:15:13
0.2389 ریال16:15:12
0.2388 ریال16:13:03
0.239 ریال16:11:03
0.2392 ریال16:09:11
0.2391 ریال16:05:04
0.2391 ریال16:05:04
0.2393 ریال15:59:03
0.2394 ریال15:57:11
0.2392 ریال15:55:04
0.2392 ریال15:55:04
0.2391 ریال15:49:03
0.239 ریال15:47:03
0.2389 ریال15:43:04
0.2386 ریال15:41:03
0.2383 ریال15:37:03
0.2384 ریال15:33:12
0.2385 ریال15:27:11
0.2384 ریال14:33:12
0.2385 ریال0:45:12
0.2385 ریال0:45:12
0.2386 ریال0:41:04
0.2385 ریال0:35:04
0.2385 ریال0:35:04
0.2384 ریال0:29:03
0.2385 ریال0:27:10
0.2384 ریال0:25:04
0.2384 ریال0:25:04
0.2385 ریال0:23:03
0.2386 ریال0:15:12
0.2386 ریال0:15:11
0.2388 ریال0:13:03
0.2387 ریال0:11:03
0.2386 ریال0:09:10
0.2387 ریال0:07:03
0.2386 ریال0:05:04
0.2386 ریال0:05:04
0.2387 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات