شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/TRY Ask

  • نرخ فعلی:1.3711
  • بالاترین قیمت روز:1.3711
  • پایین ترین قیمت روز:1.3693
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3693
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1.3694
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک BRL/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3711 ریال9:15:17
1.3711 ریال9:15:16
1.3709 ریال8:54:15
1.3704 ریال8:33:15
1.3703 ریال8:15:18
1.3703 ریال8:15:18
1.3702 ریال7:33:15
1.3701 ریال7:15:18
1.3701 ریال7:15:17
1.3703 ریال5:54:18
1.37 ریال5:33:14
1.3702 ریال4:54:14
1.3701 ریال4:15:16
1.3701 ریال4:15:15
1.3697 ریال3:54:15
1.3698 ریال3:33:15
1.3701 ریال3:15:17
1.3701 ریال3:15:16
1.3702 ریال2:54:15
1.37 ریال2:15:18
1.37 ریال2:15:18
1.3704 ریال1:54:15
1.3693 ریال1:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات