شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/SGD Ask

  • نرخ فعلی:0.3261
  • بالاترین قیمت روز:0.3274
  • پایین ترین قیمت روز:0.3259
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3271
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.327
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک BRL/SGD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/SGD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3261 ریال20:15:27
0.3261 ریال20:15:26
0.3262 ریال19:54:22
0.3265 ریال19:33:23
0.3267 ریال19:15:26
0.3267 ریال19:15:26
0.3265 ریال18:54:23
0.3264 ریال18:15:30
0.3264 ریال18:15:28
0.3262 ریال17:54:22
0.3266 ریال17:36:22
0.3262 ریال17:15:25
0.3262 ریال17:15:24
0.3259 ریال16:54:21
0.3264 ریال16:15:25
0.3264 ریال16:15:24
0.3266 ریال15:54:22
0.3267 ریال15:33:22
0.3274 ریال15:15:23
0.3274 ریال15:15:22
0.3273 ریال14:54:20
0.3269 ریال14:33:21
0.3268 ریال14:15:23
0.3268 ریال14:15:21
0.3269 ریال12:54:19
0.3267 ریال12:33:18
0.3268 ریال11:54:17
0.3267 ریال11:15:15
0.3267 ریال11:15:14
0.3268 ریال8:33:13
0.3269 ریال7:15:15
0.3269 ریال7:15:15
0.3268 ریال6:54:13
0.3269 ریال6:33:13
0.327 ریال6:15:16
0.327 ریال6:15:15
0.3268 ریال5:54:13
0.3269 ریال5:33:13
0.3267 ریال4:54:13
0.3268 ریال4:33:13
0.3269 ریال3:54:13
0.3268 ریال1:54:12
0.327 ریال1:33:13
0.3269 ریال1:15:13
0.3269 ریال1:15:12
0.3268 ریال0:54:12
0.3272 ریال0:33:11
0.3271 ریال0:15:14
0.3271 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات