شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/MXN Ask

  • نرخ فعلی:4.654
  • بالاترین قیمت روز:4.6731
  • پایین ترین قیمت روز:4.6335
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.639
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۴:۲۶
  • نرخ روز گذشته:4.6394
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0146

نمودار کندل استیک BRL/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.654 ریال20:54:26
4.6502 ریال20:33:23
4.6538 ریال20:15:28
4.6538 ریال20:15:28
4.6554 ریال19:54:23
4.6592 ریال19:33:24
4.6642 ریال19:15:28
4.6642 ریال19:15:27
4.6637 ریال18:54:24
4.6731 ریال18:36:22
4.6619 ریال18:15:31
4.6619 ریال18:15:30
4.6617 ریال17:54:23
4.6532 ریال17:36:23
4.6498 ریال17:15:26
4.6498 ریال17:15:25
4.6425 ریال16:54:22
4.6469 ریال16:33:22
4.6576 ریال16:15:27
4.6576 ریال16:15:25
4.6466 ریال15:54:23
4.6578 ریال15:33:23
4.6523 ریال15:15:24
4.6523 ریال15:15:23
4.6514 ریال14:54:21
4.6483 ریال14:33:22
4.6466 ریال14:15:24
4.6466 ریال14:15:22
4.6496 ریال13:54:20
4.6501 ریال13:33:20
4.6477 ریال13:15:23
4.6477 ریال13:15:23
4.6414 ریال12:54:20
4.6394 ریال12:33:19
4.6375 ریال12:15:22
4.6375 ریال12:15:21
4.6384 ریال11:54:18
4.6415 ریال11:33:19
4.6405 ریال11:15:16
4.6405 ریال11:15:15
4.641 ریال10:54:15
4.6414 ریال10:33:15
4.6402 ریال10:15:18
4.6402 ریال10:15:17
4.64 ریال9:54:15
4.6386 ریال9:33:15
4.6388 ریال9:15:16
4.6388 ریال9:15:16
4.6387 ریال8:54:14
4.6386 ریال8:33:14
4.6388 ریال8:15:16
4.6388 ریال8:15:15
4.6383 ریال7:54:13
4.6384 ریال7:33:14
4.6376 ریال7:15:16
4.6376 ریال7:15:16
4.6366 ریال6:33:14
4.6383 ریال6:15:17
4.6383 ریال6:15:16
4.6362 ریال5:54:14
4.6364 ریال5:33:15
4.6338 ریال5:15:17
4.6338 ریال5:15:17
4.6335 ریال4:54:14
4.6339 ریال4:33:14
4.636 ریال4:15:16
4.636 ریال4:15:15
4.6363 ریال3:54:14
4.6348 ریال3:33:13
4.6375 ریال3:15:15
4.6375 ریال3:15:15
4.6373 ریال2:54:13
4.6344 ریال2:15:15
4.6344 ریال2:15:15
4.6364 ریال1:54:13
4.6363 ریال1:33:14
4.6368 ریال1:15:14
4.6368 ریال1:15:13
4.6354 ریال0:54:12
4.6379 ریال0:33:12
4.639 ریال0:15:15
4.639 ریال0:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات