شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/JPY Ask

  • نرخ فعلی:26.349
  • بالاترین قیمت روز:26.359
  • پایین ترین قیمت روز:26.306
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.353
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:26.363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک BRL/JPY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/JPY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.349 ریال14:21:34
26.354 ریال13:56:29
26.359 ریال13:42:31
26.352 ریال13:21:34
26.354 ریال12:56:30
26.349 ریال12:42:28
26.347 ریال12:21:20
26.342 ریال11:56:21
26.347 ریال11:42:19
26.349 ریال11:21:18
26.34 ریال10:56:17
26.342 ریال10:42:16
26.34 ریال10:21:17
26.337 ریال9:21:17
26.335 ریال8:56:16
26.33 ریال8:21:16
26.328 ریال7:56:15
26.33 ریال7:42:15
26.333 ریال7:21:15
26.328 ریال6:56:15
26.33 ریال6:21:17
26.325 ریال5:56:16
26.323 ریال5:42:16
26.325 ریال5:21:17
26.316 ریال4:56:15
26.311 ریال4:42:16
26.306 ریال4:21:16
26.311 ریال3:56:15
26.318 ریال3:42:15
26.323 ریال2:56:15
26.325 ریال2:21:15
26.328 ریال1:56:14
26.325 ریال1:42:15
26.328 ریال1:21:15
26.323 ریال0:56:15
26.353 ریال0:42:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات