شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/EUR Ask

  • نرخ فعلی:0.219
  • بالاترین قیمت روز:0.2191
  • پایین ترین قیمت روز:0.2175
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2179
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.218
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک BRL/EUR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/EUR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.219 ریال22:54:17
0.2188 ریال22:15:18
0.2188 ریال22:15:17
0.2184 ریال21:54:17
0.2185 ریال21:33:17
0.2186 ریال21:15:18
0.2186 ریال21:15:17
0.2187 ریال20:54:16
0.2185 ریال20:15:18
0.2185 ریال20:15:18
0.2183 ریال19:54:17
0.2184 ریال19:33:16
0.2186 ریال19:15:18
0.2186 ریال19:15:18
0.2191 ریال18:54:17
0.2183 ریال18:33:16
0.2182 ریال18:15:19
0.2182 ریال18:15:18
0.2176 ریال17:33:16
0.2179 ریال16:54:17
0.2175 ریال16:39:17
0.2178 ریال16:15:18
0.2178 ریال16:15:17
0.2177 ریال15:54:16
0.2179 ریال15:33:15
0.2178 ریال15:18:16
0.2177 ریال14:15:17
0.2177 ریال14:15:17
0.2178 ریال13:33:15
0.2177 ریال13:15:17
0.2177 ریال13:15:17
0.2178 ریال12:33:16
0.2179 ریال11:54:17
0.2178 ریال10:54:16
0.2179 ریال6:33:14
0.218 ریال5:15:16
0.218 ریال5:15:16
0.2179 ریال4:54:14
0.218 ریال4:33:14
0.2179 ریال1:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات