شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/DKK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون دانمارک 0 6.7086 6.7523 6.7192 (0%) 0 ۲۵ مهر
رئال برزیل / دلار 0 0.2407 0.2411 0.241 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/DKK 0 1.8428 1.8428 1.8428 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/AED 0 0.9069 0.9128 0.9072 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/DKK 0 4.5689 4.5689 4.5689 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/AUD 0 0.3543 0.3543 0.3543 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/ARS 0 13.9578 13.9578 13.9578 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/DKK 0 0.2149 0.2151 0.2149 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BBD 0 0.5026 0.5083 0.5026 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BHD 0 0.0937 0.0942 0.0937 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BOB 0 1.741 1.7607 1.7411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CAD 0 0.3158 0.3158 0.3158 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/CHF 0 0.2385 0.2385 0.2385 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/CLP 0 171.61 171.61 171.61 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/DKK 0 1.5909 1.6024 1.5913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HKD 0 1.8754 1.8754 1.8754 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/JPY 0 25.986 25.986 25.986 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/MXN 0 4.6032 4.6032 4.6032 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/SGD 0 0.3279 0.3279 0.3279 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CZK 0 5.49 5.52 5.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EGP 0 4.4166 4.448 4.4193 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EUR 0 0.2168 0.2168 0.2168 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/GBP 0 0.1913 0.1926 0.1913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/ISK 0 26.56 26.75 26.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/JMD 0 33.93 34.32 33.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/JOD 0 0.1757 0.1766 0.1758 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KES 0 25.16 25.47 25.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 0 283.871 283.871 283.871 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/LBP 0 374.9 380.4 380.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/LKR 0 39.68 40.22 40.22 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/LTL 0 0.831 0.8314 0.831 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
BRL/MAD 0 2.3371 2.4177 2.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MYR 0 1.0122 1.0188 1.0124 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NAD 0 3.5897 3.6131 3.5902 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NPR 0 27.82 28.13 27.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NZD 0 0.3679 0.3714 0.3683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/OMR 0 0.0953 0.096 0.0954 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PAB 0 0.2511 0.254 0.2511 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PKR 0 30.25 30.44 30.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/QAR 0 0.8993 0.9051 0.8993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RON 0 0.991 0.9981 0.9916 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 0 15.382 15.382 15.382 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/SAR 0 0.9271 0.9323 0.9271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 0 2.346 2.346 2.346 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TRY 0 1.5034 1.5131 1.5034 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/VEF 0 24512.421 24753.0116 24527.7714 (0%) 0 ۱۱ تیر
BRL/XAF 0 139.92 141.51 139.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/XCD 0 0.6708 0.6752 0.6709 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/XOF 0 139.92 144.64 139.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/ZAR 0 3.5631 3.5631 3.5631 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PYG 0 1447.94 1464.19 1447.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/UYU 0 7.83 7.89 7.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/COP 0 829.8642 829.8642 829.8642 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/PEN 0 0.8051 0.8051 0.8051 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/DKK 0 5.1263 5.1263 5.1263 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/DKK 0 6.7863 6.7863 6.7863 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/DKK 0 0.9531 0.9531 0.9531 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/DKK 0 7.4702 7.4702 7.4702 (0%) 0 ۲۴ مهر
NZD/DKK 0 4.2457 4.2457 4.2457 (0%) 0 ۲۴ مهر
NOK/DKK 0 0.7407 0.7407 0.7407 (0%) 0 ۲۴ مهر
GBP/DKK 0 8.635 8.635 8.635 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/DKK 0 0.8631 0.8631 0.8631 (0%) 0 ۲۳ مهر
JPY/DKK 0 0.0621 0.0621 0.0621 (0%) 0 ۲۴ مهر
MXN/DKK 0 0.3517 0.3517 0.3517 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/DKK 0 1.6132 1.6132 1.6132 (0%) 0 ۲۴ مهر
PLN/DKK 0 1.7393 1.7393 1.7393 (0%) 0 ۲۴ مهر
SEK/DKK 0 0.6899 0.6899 0.6899 (0%) 0 ۲۴ مهر
SGD/DKK 0 4.9349 4.9349 4.9349 (0%) 0 ۲۴ مهر
UAH/DKK 0 0.2735 0.2735 0.2735 (0%) 0 ۲۴ مهر
ZAR/DKK 0 0.454 0.454 0.454 (0%) 0 ۲۴ مهر
INR/DKK 0 0.0923 0.0924 0.0923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/DKK 0 0.1307 0.1307 0.1307 (0%) 0 ۲۴ مهر
RUB/DKK 0 0.1052 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/DKK 0 1.7182 1.7198 1.7183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/DKK 0 0.1973 0.1975 0.1973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/DKK 0 1.1427 1.1427 1.1427 (0%) 0 ۲۴ مهر
TWD/DKK 0 0.2211 0.2211 0.2211 (0%) 0 ۲۴ مهر
VEF/DKK 0 0.0554 0.0554 0.0554 (0%) 0 ۱۶ تیر
BGN/DKK 0 3.8058 3.8058 3.8058 (0%) 0 ۲۴ مهر
COP/DKK 0 0.002 0.002 0.002 (0%) 0 ۱۳ مهر
CZK/DKK 0 0.2895 0.2895 0.2895 (0%) 0 ۲۴ مهر
HUF/DKK 0 0.0224 0.0225 0.0225 (0%) 0 ۱۸ مهر
ISK/DKK 0 0.0539 0.0539 0.0539 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/RSD 0 25.452 25.452 25.452 (0%) 0 ۲۴ مهر