شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/DKK Ask

  • نرخ فعلی:1.6375
  • بالاترین قیمت روز:1.6426
  • پایین ترین قیمت روز:1.6321
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6426
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.6434
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0059

نمودار کندل استیک BRL/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6375 ریال16:21:18
1.6378 ریال15:56:18
1.6382 ریال15:42:19
1.6336 ریال15:21:19
1.6335 ریال14:56:18
1.634 ریال14:42:20
1.6343 ریال14:21:19
1.6336 ریال13:56:19
1.6339 ریال13:42:20
1.6344 ریال13:21:20
1.6356 ریال12:56:20
1.6349 ریال12:42:19
1.6344 ریال12:21:19
1.6347 ریال11:56:19
1.6356 ریال11:42:19
1.6365 ریال11:21:18
1.6362 ریال10:56:18
1.6365 ریال10:42:18
1.6358 ریال10:21:18
1.6352 ریال9:56:17
1.6346 ریال9:42:17
1.635 ریال9:21:18
1.6351 ریال8:42:17
1.6347 ریال8:21:18
1.6346 ریال7:56:17
1.6342 ریال7:42:18
1.6348 ریال6:56:17
1.6347 ریال6:42:18
1.634 ریال6:21:19
1.6339 ریال5:56:19
1.6345 ریال5:42:18
1.6337 ریال5:21:20
1.6355 ریال4:56:16
1.6349 ریال4:42:18
1.6351 ریال4:21:18
1.6346 ریال3:56:17
1.6335 ریال3:42:18
1.6333 ریال3:21:17
1.6321 ریال2:56:17
1.6337 ریال2:42:17
1.6326 ریال2:21:17
1.6345 ریال1:56:16
1.6388 ریال1:42:17
1.6416 ریال1:21:17
1.6417 ریال0:56:15
1.6415 ریال0:42:16
1.6426 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات