شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/CAD Ask

  • نرخ فعلی:0.3194
  • بالاترین قیمت روز:0.32
  • پایین ترین قیمت روز:0.3192
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.32
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.3198
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک BRL/CAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/CAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3194 ریال14:21:34
0.3193 ریال13:56:30
0.3194 ریال12:42:29
0.3193 ریال11:56:22
0.3194 ریال11:42:20
0.3192 ریال11:21:19
0.3193 ریال10:56:18
0.3194 ریال10:42:16
0.3193 ریال10:21:18
0.3194 ریال9:42:17
0.3193 ریال8:21:17
0.3192 ریال7:42:16
0.3193 ریال7:21:15
0.3192 ریال6:21:17
0.3193 ریال4:21:17
0.3192 ریال3:56:15
0.3195 ریال2:42:15
0.3194 ریال1:42:15
0.3195 ریال1:21:15
0.3196 ریال0:56:16
0.32 ریال0:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات