شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/AUD Ask

  • نرخ فعلی:0.3505
  • بالاترین قیمت روز:0.3512
  • پایین ترین قیمت روز:0.3503
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3506
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.3507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک BRL/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BRL/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3505 ریال13:33:27
0.3503 ریال12:33:18
0.3506 ریال11:54:17
0.3507 ریال11:15:18
0.3507 ریال11:15:17
0.3505 ریال10:54:15
0.3506 ریال9:15:18
0.3506 ریال9:15:17
0.3507 ریال8:54:15
0.3508 ریال8:15:17
0.3508 ریال8:15:16
0.3507 ریال7:54:14
0.3508 ریال7:33:14
0.3507 ریال7:15:17
0.3507 ریال7:15:16
0.351 ریال6:54:15
0.3508 ریال6:15:21
0.3508 ریال6:15:21
0.3512 ریال5:54:16
0.3511 ریال5:33:15
0.3508 ریال5:15:18
0.3508 ریال5:15:17
0.351 ریال4:33:14
0.3509 ریال4:15:17
0.3509 ریال4:15:16
0.3506 ریال3:54:14
0.3507 ریال3:36:14
0.3505 ریال3:15:17
0.3505 ریال3:15:16
0.3507 ریال2:54:15
0.3508 ریال2:36:15
0.3507 ریال2:15:17
0.3507 ریال2:15:16
0.3506 ریال1:54:15
0.3505 ریال1:33:14
0.3506 ریال0:54:14
0.3507 ریال0:33:14
0.3506 ریال0:15:16
0.3506 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات