شاخص یاب

Bovespa

  • نرخ فعلی:97805.13
  • بالاترین قیمت روز:98148.93
  • پایین ترین قیمت روز:96509.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:407.41
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:96,509.89
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:96,466.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,339.03

نمودار کندل استیک Bovespa در روز جاری

نمودار کندل استیک Bovespa در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
97,805.13 ریال22:02:15
97,802.71 ریال22:01:16
97,817.98 ریال22:00:21
97,823.56 ریال21:59:12
97,822.23 ریال21:58:12
97,783.31 ریال21:57:12
97,800.78 ریال21:56:12
97,793.99 ریال21:55:13
97,791.48 ریال21:54:13
97,788.37 ریال21:53:15
97,803.54 ریال21:52:15
97,816.28 ریال21:51:14
97,826.41 ریال21:50:15
97,849.48 ریال21:49:13
97,870.29 ریال21:48:13
97,862.67 ریال21:47:13
97,860.64 ریال21:46:13
97,883.46 ریال21:45:13
97,856.42 ریال21:44:13
97,865.91 ریال21:43:13
97,859.3 ریال21:42:13
97,876.08 ریال21:41:15
97,890.06 ریال21:40:16
97,939.35 ریال21:39:13
97,921.69 ریال21:38:12
97,919.29 ریال21:37:13
97,912.52 ریال21:36:13
97,952.93 ریال21:35:14
97,938.96 ریال21:34:50
97,961.17 ریال21:34:12
97,949.54 ریال21:33:16
97,964.8 ریال21:32:16
98,006.83 ریال21:31:13
98,025 ریال21:30:19
97,990.15 ریال21:29:13
97,966.32 ریال21:28:13
97,973.45 ریال21:27:12
97,965 ریال21:26:14
97,985.87 ریال21:25:13
97,973.56 ریال21:24:13
97,966.3 ریال21:23:14
97,941.41 ریال21:22:13
97,940.47 ریال21:21:14
97,942.78 ریال21:20:14
98,004.95 ریال21:19:13
98,027.68 ریال21:18:13
97,999.47 ریال21:17:13
97,985.63 ریال21:16:13
97,938.96 ریال21:15:13
97,876.57 ریال21:14:13
97,921.21 ریال21:13:13
97,861.53 ریال21:12:13
97,843.54 ریال21:11:14
97,855.57 ریال21:10:15
97,856.11 ریال21:09:12
97,874.52 ریال21:08:12
97,861.2 ریال21:07:13
97,917.2 ریال21:06:13
97,926.98 ریال21:05:14
98,035.66 ریال21:05:12
97,964.67 ریال21:04:13
97,982.75 ریال21:03:14
97,924.29 ریال21:02:15
97,918.51 ریال21:01:16
97,970.09 ریال21:00:21
97,983.06 ریال20:59:12
97,973.64 ریال20:58:13
97,963.7 ریال20:57:12
98,001.53 ریال20:56:13
98,001.3 ریال20:55:14
97,972.68 ریال20:54:13
97,943.64 ریال20:53:13
97,934.25 ریال20:52:15
97,962.1 ریال20:51:14
98,008.02 ریال20:50:17
98,046.23 ریال20:49:12
98,028.63 ریال20:48:12
98,046 ریال20:47:13
98,044.66 ریال20:46:13
98,092.39 ریال20:45:14
98,061.53 ریال20:44:13
98,120.79 ریال20:43:13
98,148.93 ریال20:42:15
98,135.32 ریال20:41:14
98,116.31 ریال20:40:14
98,075.1 ریال20:39:12
97,959.33 ریال20:38:13
97,972.32 ریال20:37:12
98,022.92 ریال20:36:12
98,065.8 ریال20:35:34
98,043.73 ریال20:35:14
98,073.79 ریال20:34:12
98,061.86 ریال20:33:16
98,059.49 ریال20:32:15
98,044.73 ریال20:31:15
98,066.02 ریال20:30:18
98,048.75 ریال20:29:12
98,051.08 ریال20:28:12
98,063.12 ریال20:27:14
98,086.96 ریال20:26:13
98,085.93 ریال20:25:15
98,065.8 ریال20:24:14
98,080.07 ریال20:23:13
98,074.43 ریال20:22:14
98,101.1 ریال20:21:15
98,032.5 ریال20:20:18
97,972.59 ریال20:19:14
97,979.06 ریال20:18:13
97,967.87 ریال20:17:14
97,886.88 ریال20:16:13
97,822.65 ریال20:15:15
97,728.39 ریال20:14:14
97,776.72 ریال20:13:14
97,802.45 ریال20:12:13
97,773.9 ریال20:11:13
97,763.76 ریال20:10:14
97,773.1 ریال20:09:13
97,744.77 ریال20:08:13
97,712.77 ریال20:07:13
97,744.26 ریال20:06:12
97,656.38 ریال20:05:28
97,766.87 ریال20:05:16
97,760.27 ریال20:04:13
97,814.27 ریال20:03:16
97,828.46 ریال20:02:15
97,767.09 ریال20:01:17
97,734.87 ریال20:00:23
97,743.4 ریال19:59:13
97,701.27 ریال19:58:13
97,653.24 ریال19:57:13
97,727.1 ریال19:56:13
97,740.46 ریال19:55:14
97,746.36 ریال19:54:13
97,772.84 ریال19:53:15
97,781.82 ریال19:52:14
97,774.84 ریال19:51:16
97,752.6 ریال19:50:16
97,756.31 ریال19:49:13
97,748.26 ریال19:48:13
97,693.19 ریال19:47:14
97,722.85 ریال19:46:13
97,656.38 ریال19:45:14
97,662.63 ریال19:44:13
97,637.46 ریال19:43:17
97,644.06 ریال19:42:14
97,686.13 ریال19:41:15
97,668.03 ریال19:40:16
97,705.21 ریال19:39:13
97,702.55 ریال19:38:14
97,741.19 ریال19:37:12
97,748.84 ریال19:36:16
97,757.23 ریال19:35:25
97,758.55 ریال19:35:15
97,834.76 ریال19:34:15
97,810.78 ریال19:33:18
97,795.61 ریال19:32:16
97,796.86 ریال19:31:16
97,777.35 ریال19:30:19
97,756.51 ریال19:29:14
97,712.11 ریال19:28:13
97,678.99 ریال19:27:15
97,695.22 ریال19:26:13
97,724.27 ریال19:25:15
97,709.49 ریال19:24:13
97,739.57 ریال19:23:15
97,725.72 ریال19:22:14
97,745.47 ریال19:21:16
97,750.79 ریال19:20:17
97,757.23 ریال19:19:13
97,770.55 ریال19:18:13
97,814.47 ریال19:17:12
97,919.33 ریال19:16:13
97,842.89 ریال19:15:14
97,829.97 ریال19:14:14
97,811.58 ریال19:13:14
97,782.86 ریال19:12:13
97,710.55 ریال19:11:15
97,699.59 ریال19:10:14
97,713.87 ریال19:09:15
97,705.11 ریال19:08:13
97,745.44 ریال19:07:13
97,734.97 ریال19:06:28
97,733.4 ریال19:05:15
97,564.53 ریال19:05:14
97,760.46 ریال19:04:14
97,775.3 ریال19:03:15
97,813.08 ریال19:02:15
97,753.83 ریال19:01:21
97,741.88 ریال19:00:22
97,707.35 ریال18:59:14
97,661.92 ریال18:58:13
97,680.13 ریال18:57:16
97,632.15 ریال18:56:14
97,601.54 ریال18:55:14
97,546.23 ریال18:54:14
97,564.53 ریال18:53:14
97,612.82 ریال18:52:15
97,624.53 ریال18:51:14
97,604.86 ریال18:50:14
97,625.94 ریال18:49:14
97,605.64 ریال18:48:14
97,562.85 ریال18:47:15
97,568.58 ریال18:46:15
97,587.53 ریال18:45:16
97,609.67 ریال18:44:13
97,624.74 ریال18:43:15
97,713.17 ریال18:42:13
97,721.09 ریال18:41:14
97,800.99 ریال18:40:16
97,823.69 ریال18:39:13
97,794.83 ریال18:38:14
97,811.48 ریال18:37:13
97,854.66 ریال18:36:14
97,825.2 ریال18:35:13
97,417.79 ریال18:34:41
97,710.93 ریال18:34:15
97,669.43 ریال18:33:18
97,675.78 ریال18:32:16
97,716.3 ریال18:31:18
97,681.75 ریال18:30:23
97,650.97 ریال18:29:14
97,675.59 ریال18:28:14
97,662.21 ریال18:27:14
97,584 ریال18:26:14
97,590.74 ریال18:25:17
97,597.24 ریال18:24:13
97,571.29 ریال18:23:14
97,621.17 ریال18:22:13
97,638.27 ریال18:21:17
97,590.1 ریال18:20:16
97,583.33 ریال18:19:14
97,469.3 ریال18:18:14
97,383.22 ریال18:17:14
97,416.48 ریال18:16:14
97,355.15 ریال18:15:16
97,371.86 ریال18:14:13
97,429.69 ریال18:13:15
97,462.37 ریال18:12:14
97,522.69 ریال18:11:14
97,498.68 ریال18:10:18
97,403.02 ریال18:09:15
97,334.24 ریال18:08:14
97,295.51 ریال18:07:13
97,243.4 ریال18:06:14
97,246.55 ریال18:05:15
97,296.48 ریال18:04:44
97,260.03 ریال18:04:14
97,238.92 ریال18:03:17
97,236.97 ریال18:02:17
97,224.52 ریال18:01:20
97,230.1 ریال18:00:23
97,226.47 ریال17:59:12
97,226.81 ریال17:58:13
97,207.53 ریال17:57:14
97,199.01 ریال17:56:13
97,227.87 ریال17:55:14
97,234.62 ریال17:54:14
97,255.14 ریال17:53:15
97,229.25 ریال17:52:14
97,234.61 ریال17:51:14
97,234.66 ریال17:50:17
97,229.87 ریال17:49:13
97,257.99 ریال17:48:14
97,296.48 ریال17:47:12
97,315.78 ریال17:46:14
97,308.29 ریال17:45:15
97,285.34 ریال17:44:13
97,283.49 ریال17:43:14
97,252.98 ریال17:42:15
97,280.99 ریال17:41:14
97,278.32 ریال17:40:15
97,281.58 ریال17:39:14
97,275.16 ریال17:38:13
97,287.58 ریال17:37:14
97,278.58 ریال17:36:14
97,400.2 ریال17:35:35
97,334.38 ریال17:35:15
97,343.89 ریال17:34:14
97,338.16 ریال17:33:15
97,337.01 ریال17:32:16
97,367.5 ریال17:31:16
97,380.31 ریال17:30:18
97,388.41 ریال17:29:13
97,367.18 ریال17:28:14
97,349.85 ریال17:27:12
97,410.47 ریال17:26:13
97,437.91 ریال17:25:15
97,390.97 ریال17:24:12
97,497.49 ریال17:23:13
97,421.64 ریال17:22:14
97,428.49 ریال17:21:16
97,379.14 ریال17:20:16
97,412.96 ریال17:19:13
97,350.91 ریال17:18:13
97,325.67 ریال17:17:13
97,321.65 ریال17:16:14
97,272.6 ریال17:15:15
97,242.6 ریال17:14:13
97,241.04 ریال17:13:15
97,258.32 ریال17:12:17
97,217.74 ریال17:11:13
97,209.3 ریال17:10:17
97,076.31 ریال17:09:13
97,050.23 ریال17:08:14
97,024.14 ریال17:07:14
96,964.36 ریال17:06:15
97,088.44 ریال17:05:58
96,947.73 ریال17:05:15
96,934.82 ریال17:04:16
97,109.9 ریال17:03:18
97,117.76 ریال17:02:16
97,084 ریال17:01:17
97,148.68 ریال17:00:27
97,157.43 ریال16:59:13
97,079.47 ریال16:58:13
97,090.14 ریال16:57:16
97,120.23 ریال16:56:14
97,088.44 ریال16:55:14
97,076.21 ریال16:54:14
96,922.21 ریال16:53:15
96,923.87 ریال16:52:16
96,776.49 ریال16:51:15
96,729 ریال16:50:16
96,629.38 ریال16:49:13
96,611.35 ریال16:48:14
96,580.79 ریال16:47:13
96,535.95 ریال16:46:15
96,512.65 ریال16:45:15
96,509.89 ریال9:42:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات