صفحات مرتبط

استاکس 600

  • سکه فروشان مجاز369
  • بالاترین قیمت روز:376
  • پایین ترین قیمت روز:367
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲ فروردین
  • نرخ روز گذشته:369.15
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات