صفحات مرتبط

Stoxx 600

  • نرخ فعلی:385
  • بالاترین قیمت روز:386
  • پایین ترین قیمت روز:382
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:382
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۰
  • نرخ روز گذشته:378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
385 دلار17:40:32
386 دلار14:55:27
385 دلار14:54:35
386 دلار14:53:26
385 دلار14:52:25
386 دلار14:51:26
385 دلار14:02:28
386 دلار14:01:33
385 دلار13:59:26
386 دلار13:58:24
385 دلار13:47:30
386 دلار13:41:28
385 دلار13:11:25
384 دلار13:08:24
385 دلار13:02:25
384 دلار12:52:24
385 دلار12:41:24
384 دلار12:14:24
383 دلار12:13:32
384 دلار12:02:26
385 دلار11:51:24
384 دلار11:48:24
382 دلار11:46:22
نظرات