صفحات مرتبط

Stoxx 600

  • نرخ فعلی:387
  • بالاترین قیمت روز:388
  • پایین ترین قیمت روز:386
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:388
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۶
  • نرخ روز گذشته:389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
387 دلار18:46:31
388 دلار18:40:37
387 دلار18:22:38
388 دلار17:18:35
387 دلار17:17:37
388 دلار17:16:35
387 دلار17:12:37
388 دلار17:11:36
387 دلار16:51:41
388 دلار16:49:39
387 دلار16:46:42
388 دلار16:07:35
387 دلار16:06:42
388 دلار16:04:34
387 دلار15:57:34
388 دلار15:52:38
387 دلار15:48:35
388 دلار15:44:36
387 دلار15:26:42
388 دلار15:24:33
387 دلار15:22:43
388 دلار15:08:34
387 دلار14:30:43
386 دلار14:05:36
387 دلار13:42:38
386 دلار13:41:33
387 دلار12:39:30
388 دلار12:38:31
387 دلار12:11:32
388 دلار12:10:31
387 دلار12:07:30
388 دلار12:06:29
387 دلار12:05:32
388 دلار12:04:31
387 دلار12:03:29
388 دلار12:02:32
387 دلار11:49:27
388 دلار11:46:30
نظرات