S&P 500

  • نرخ فعلی:2,271
  • بالاترین قیمت روز:2,272
  • پایین ترین قیمت روز:2,266
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,269
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳
  • نرخ روز گذشته:2,275
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,271 دلار20:33:51
2,270 دلار20:31:39
2,271 دلار20:27:37
2,270 دلار20:25:35
2,271 دلار20:23:34
2,270 دلار20:16:46
2,269 دلار20:15:48
2,270 دلار20:11:37
2,269 دلار20:05:41
2,268 دلار20:04:30
2,269 دلار19:57:38
2,268 دلار19:48:26
2,269 دلار19:43:30
2,270 دلار19:42:37
2,271 دلار19:41:24
2,270 دلار19:36:32
2,271 دلار19:33:34
2,272 دلار19:31:33
2,271 دلار19:30:43
2,272 دلار19:29:39
2,271 دلار19:19:47
2,272 دلار19:17:43
2,271 دلار19:13:44
2,272 دلار19:11:38
2,271 دلار19:05:46
2,270 دلار18:59:37
2,271 دلار18:57:39
2,270 دلار18:56:35
2,271 دلار18:54:42
2,272 دلار18:51:35
2,271 دلار18:46:51
2,270 دلار18:43:38
2,271 دلار18:42:47
2,270 دلار18:39:36
2,268 دلار18:38:36
2,267 دلار18:34:33
2,266 دلار18:32:48
2,267 دلار18:29:43
2,268 دلار18:27:44
2,267 دلار18:24:38
2,266 دلار18:16:34
2,267 دلار18:11:34
2,266 دلار18:06:36
2,268 دلار18:05:55
2,269 دلار18:04:36
نظرات