S&P 500

  • نرخ فعلی:2,363
  • بالاترین قیمت روز:2,364
  • پایین ترین قیمت روز:2,362
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,364
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2,363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,363 دلار0:28:19
2,364 دلار0:25:18
2,363 دلار0:20:22
2,362 دلار0:17:27
2,363 دلار0:16:19
2,362 دلار0:12:18
2,363 دلار0:05:17
2,364 دلار0:04:20
نظرات