صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2,444
  • بالاترین قیمت روز:2,449
  • پایین ترین قیمت روز:2,444
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,449
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:2,447
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,444 دلار0:30:30
2,445 دلار0:28:22
2,446 دلار0:19:19
2,447 دلار0:15:24
2,448 دلار0:09:20
2,449 دلار0:08:20
نظرات