صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2,468
  • بالاترین قیمت روز:2,477
  • پایین ترین قیمت روز:2,465
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,477
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۲
  • نرخ روز گذشته:2,476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,468 دلار18:52:33
2,467 دلار18:49:29
2,468 دلار18:48:29
2,467 دلار18:46:29
2,468 دلار18:44:32
2,467 دلار18:42:33
2,466 دلار18:41:27
2,467 دلار18:40:36
2,466 دلار18:34:30
2,467 دلار18:33:29
2,465 دلار18:32:30
2,466 دلار18:30:31
2,467 دلار18:27:30
2,466 دلار18:26:31
2,467 دلار18:24:29
2,466 دلار18:21:29
2,467 دلار18:20:39
2,468 دلار18:19:32
2,469 دلار18:17:30
2,468 دلار18:16:27
2,469 دلار18:14:31
2,468 دلار18:10:38
2,469 دلار18:09:39
2,467 دلار18:06:28
2,468 دلار18:04:34
2,469 دلار18:00:40
2,473 دلار0:34:21
2,474 دلار0:22:17
2,475 دلار0:11:23
2,476 دلار0:05:26
2,477 دلار0:03:29
نظرات