صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2,394
  • بالاترین قیمت روز:2,398
  • پایین ترین قیمت روز:2,388
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,390
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۲
  • نرخ روز گذشته:2,391
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,394 دلار22:02:26
2,395 دلار22:00:31
2,396 دلار21:56:25
2,397 دلار21:53:24
2,396 دلار21:52:22
2,397 دلار21:51:25
2,396 دلار21:50:26
2,397 دلار21:46:26
2,396 دلار21:44:25
2,397 دلار21:39:25
2,396 دلار21:33:25
2,397 دلار21:32:27
2,396 دلار21:28:24
2,395 دلار21:24:23
2,394 دلار21:21:26
2,393 دلار21:20:25
2,394 دلار21:18:23
2,395 دلار21:17:23
2,394 دلار21:15:26
2,393 دلار21:14:28
2,394 دلار21:09:25
2,393 دلار21:08:27
2,394 دلار21:03:25
2,393 دلار21:02:24
2,394 دلار21:01:27
2,393 دلار21:00:34
2,394 دلار20:53:26
2,395 دلار20:47:29
2,394 دلار20:46:36
2,395 دلار20:44:27
2,394 دلار20:41:29
2,393 دلار20:33:28
2,392 دلار20:32:30
2,391 دلار20:31:30
2,392 دلار20:26:27
2,391 دلار20:25:31
2,392 دلار20:23:32
2,391 دلار20:21:33
2,390 دلار20:20:38
2,392 دلار20:17:32
2,395 دلار20:16:28
2,394 دلار20:15:30
2,396 دلار20:13:32
2,397 دلار20:10:33
2,396 دلار20:08:30
2,397 دلار20:01:29
2,398 دلار19:58:26
2,397 دلار19:57:26
2,398 دلار19:56:31
2,397 دلار19:55:30
2,396 دلار19:54:27
2,394 دلار19:52:19
2,393 دلار19:35:33
2,394 دلار19:34:32
2,393 دلار19:33:32
2,394 دلار19:32:28
2,393 دلار19:31:37
2,394 دلار19:28:45
2,393 دلار19:27:50
2,394 دلار19:23:31
2,393 دلار19:21:26
2,392 دلار19:08:39
2,393 دلار19:07:50
2,392 دلار18:58:32
2,391 دلار18:48:25
2,392 دلار18:44:25
2,391 دلار18:40:29
2,392 دلار18:39:30
2,391 دلار18:36:35
2,390 دلار18:35:43
2,391 دلار18:33:27
2,390 دلار18:31:35
2,391 دلار18:30:34
2,390 دلار18:28:31
2,391 دلار18:27:31
2,390 دلار18:24:24
2,391 دلار18:23:27
2,390 دلار18:19:28
2,389 دلار18:15:32
2,388 دلار18:13:27
2,389 دلار18:12:26
2,390 دلار18:07:26
2,391 دلار18:04:40
2,389 دلار0:30:16
2,390 دلار0:27:16
2,389 دلار0:22:16
2,390 دلار0:19:15
2,391 دلار0:18:15
2,390 دلار0:15:20
2,391 دلار0:11:13
2,390 دلار0:09:15
نظرات