صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:6,024
  • بالاترین قیمت روز:6,039
  • پایین ترین قیمت روز:6,022
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:6,033
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
6,024 دلار20:21:33
6,022 دلار20:20:38
6,025 دلار20:17:32
6,031 دلار20:15:30
6,035 دلار20:14:27
6,037 دلار20:13:32
6,038 دلار20:02:30
6,037 دلار20:01:30
6,039 دلار19:58:26
6,038 دلار19:57:26
6,039 دلار19:56:31
6,037 دلار19:55:30
6,035 دلار19:54:27
6,031 دلار19:53:33
6,030 دلار19:52:19
6,029 دلار19:48:28
6,030 دلار19:47:26
6,029 دلار19:44:33
6,028 دلار19:40:31
6,029 دلار19:39:26
6,030 دلار19:38:42
6,031 دلار19:34:32
6,030 دلار19:33:32
6,031 دلار19:32:28
6,030 دلار19:29:32
6,029 دلار19:28:46
6,027 دلار19:27:50
6,028 دلار19:25:31
6,029 دلار19:23:32
6,027 دلار19:22:29
6,026 دلار19:20:34
6,025 دلار19:17:44
6,024 دلار19:14:27
6,023 دلار19:13:26
6,024 دلار19:12:25
6,026 دلار19:10:34
6,025 دلار19:07:50
6,024 دلار19:04:27
6,025 دلار19:02:34
6,026 دلار19:00:30
6,025 دلار18:59:33
6,026 دلار18:58:32
6,025 دلار18:57:37
6,024 دلار18:53:26
6,025 دلار18:49:30
6,026 دلار18:48:26
6,027 دلار18:47:27
6,028 دلار18:44:25
6,026 دلار18:42:35
6,027 دلار18:41:28
6,028 دلار18:40:29
6,029 دلار18:39:30
6,027 دلار18:38:30
6,026 دلار18:36:36
6,025 دلار18:35:43
6,027 دلار18:33:27
6,025 دلار18:32:33
6,024 دلار18:31:35
6,026 دلار18:30:34
6,025 دلار18:28:31
6,028 دلار18:27:31
6,027 دلار18:26:26
6,028 دلار18:24:24
6,031 دلار18:23:27
6,030 دلار18:22:31
6,029 دلار18:21:28
6,030 دلار18:20:27
6,028 دلار18:19:28
6,025 دلار18:17:29
6,024 دلار18:16:27
6,026 دلار18:15:32
6,024 دلار18:14:28
6,025 دلار18:13:27
6,029 دلار18:12:26
6,030 دلار18:11:27
6,031 دلار18:09:31
6,032 دلار18:08:25
6,033 دلار18:07:26
6,035 دلار18:04:40
6,025 دلار0:31:19
6,026 دلار0:30:16
6,028 دلار0:29:13
6,027 دلار0:28:16
6,028 دلار0:27:16
6,027 دلار0:25:16
6,026 دلار0:23:17
6,027 دلار0:22:16
6,028 دلار0:21:14
6,030 دلار0:18:15
6,029 دلار0:16:15
6,030 دلار0:15:20
6,031 دلار0:11:13
6,030 دلار0:10:16
6,031 دلار0:08:16
6,032 دلار0:05:14
6,033 دلار0:04:14
6,032 دلار0:01:13
نظرات