Nasdaq

  • نرخ فعلی:5,256
  • بالاترین قیمت روز:5,259
  • پایین ترین قیمت روز:5,252
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,254
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۱
  • نرخ روز گذشته:5,251
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,256 دلار0:31:25
5,255 دلار0:30:16
5,256 دلار0:29:25
5,254 دلار0:27:30
5,257 دلار0:26:16
5,255 دلار0:25:25
5,253 دلار0:23:17
5,255 دلار0:21:18
5,253 دلار0:20:18
5,252 دلار0:19:27
5,254 دلار0:18:19
5,255 دلار0:17:26
5,256 دلار0:13:20
5,257 دلار0:12:17
5,256 دلار0:10:29
5,255 دلار0:09:36
5,256 دلار0:08:29
5,258 دلار0:05:18
5,259 دلار0:04:26
5,257 دلار0:03:17
5,256 دلار0:02:20
5,254 دلار0:00:23
نظرات