صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:6,427
  • بالاترین قیمت روز:6,427
  • پایین ترین قیمت روز:6,423
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:6,423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,427 دلار7:57:17
6,423 دلار7:56:19
6,427 دلار7:51:17
6,423 دلار7:50:26
6,427 دلار7:46:19
6,423 دلار7:45:18
6,427 دلار7:41:19
6,423 دلار7:40:26
6,427 دلار7:36:18
6,423 دلار7:34:18
6,427 دلار7:33:20
6,423 دلار7:32:17
6,427 دلار7:26:20
6,423 دلار7:25:22
6,427 دلار7:13:20
6,423 دلار7:12:18
6,427 دلار7:06:20
6,423 دلار7:04:20
6,427 دلار6:53:20
6,423 دلار6:51:19
6,427 دلار6:49:18
6,423 دلار6:48:18
6,427 دلار6:29:19
6,423 دلار6:27:18
6,427 دلار6:26:18
6,423 دلار6:25:32
6,427 دلار6:17:18
6,423 دلار6:16:20
6,427 دلار6:09:17
6,423 دلار6:08:18
6,427 دلار6:07:20
6,423 دلار6:06:17
6,427 دلار6:01:21
6,423 دلار6:00:21
6,427 دلار5:58:18
6,423 دلار5:57:20
6,427 دلار5:47:18
6,423 دلار5:46:19
6,427 دلار5:41:18
6,423 دلار5:39:20
6,427 دلار5:35:17
6,423 دلار5:34:19
6,427 دلار5:26:19
6,423 دلار5:25:17
6,427 دلار5:18:19
6,423 دلار5:15:19
6,427 دلار5:14:19
6,423 دلار5:13:19
6,427 دلار5:10:24
6,423 دلار5:08:20
6,427 دلار5:07:18
6,423 دلار5:06:21
6,427 دلار5:04:20
6,423 دلار5:03:19
6,427 دلار4:55:19
6,423 دلار4:54:19
6,427 دلار4:35:17
6,423 دلار4:34:19
6,427 دلار4:33:20
6,423 دلار4:32:24
6,427 دلار4:31:23
6,423 دلار4:29:18
6,427 دلار4:27:17
6,423 دلار4:26:20
6,427 دلار4:24:20
6,423 دلار4:23:17
6,427 دلار4:13:17
6,423 دلار4:12:21
6,427 دلار4:10:22
6,423 دلار4:09:20
6,427 دلار4:05:20
6,423 دلار4:04:18
6,427 دلار4:03:19
6,423 دلار4:02:19
6,427 دلار4:00:26
6,423 دلار3:58:18
6,427 دلار3:48:17
6,423 دلار3:47:25
6,427 دلار3:44:17
6,423 دلار3:43:20
6,427 دلار3:39:21
6,423 دلار3:38:18
6,427 دلار3:26:21
6,423 دلار3:24:19
6,427 دلار3:21:19
6,423 دلار3:20:18
6,427 دلار3:17:20
6,423 دلار3:15:18
6,427 دلار3:14:18
6,423 دلار3:13:19
6,427 دلار3:10:20
6,423 دلار3:09:21
6,427 دلار3:02:17
6,423 دلار3:01:18
6,427 دلار2:55:21
6,423 دلار2:54:17
6,427 دلار2:52:18
6,423 دلار2:51:17
6,427 دلار2:44:17
6,423 دلار2:42:16
6,427 دلار2:41:20
6,423 دلار2:40:20
6,427 دلار2:39:19
6,423 دلار2:38:17
6,427 دلار2:37:19
6,423 دلار2:36:16
6,427 دلار2:34:16
6,423 دلار2:33:19
6,427 دلار2:31:18
6,423 دلار2:29:19
6,427 دلار2:19:21
6,423 دلار2:18:17
6,427 دلار2:16:16
6,423 دلار2:14:15
6,427 دلار2:11:16
6,423 دلار2:10:19
6,427 دلار2:09:19
6,423 دلار2:08:16
6,427 دلار2:07:19
6,423 دلار2:06:16
6,427 دلار2:05:21
6,423 دلار2:04:18
6,427 دلار2:01:16
6,423 دلار2:00:23
6,427 دلار1:59:19
6,423 دلار1:58:18
6,427 دلار1:46:28
6,423 دلار1:45:20
6,427 دلار1:41:16
6,423 دلار1:40:25
6,427 دلار1:38:19
6,423 دلار1:37:34
6,427 دلار1:35:19
6,423 دلار1:34:19
6,427 دلار1:33:17
6,423 دلار1:30:21
6,427 دلار1:18:16
6,423 دلار1:15:17
6,427 دلار1:08:19
6,423 دلار1:07:19
6,427 دلار1:03:36
6,423 دلار1:01:37
6,427 دلار0:51:16
6,423 دلار0:50:22
6,427 دلار0:49:17
6,423 دلار0:48:16
6,427 دلار0:47:19
6,423 دلار0:46:19
6,427 دلار0:43:19
6,423 دلار0:42:16
6,427 دلار0:38:16
6,423 دلار0:36:16
6,427 دلار0:35:24
6,423 دلار0:34:16
6,427 دلار0:33:20
6,423 دلار0:32:17
6,427 دلار0:27:17
6,423 دلار0:26:17
6,427 دلار0:24:17
6,423 دلار0:23:17
6,427 دلار0:21:16
6,423 دلار0:19:16
6,427 دلار0:16:17
6,423 دلار0:15:24
6,427 دلار0:11:22
6,423 دلار0:10:20
6,427 دلار0:07:16
6,423 دلار0:06:20
6,427 دلار0:00:28
نظرات