صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:6,237
  • بالاترین قیمت روز:6,249
  • پایین ترین قیمت روز:6,237
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,249
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۲۶
  • نرخ روز گذشته:6,248
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,237 دلار0:26:19
6,238 دلار0:25:20
6,237 دلار0:24:22
6,238 دلار0:23:22
6,239 دلار0:22:19
6,238 دلار0:21:18
6,239 دلار0:20:20
6,240 دلار0:17:22
6,241 دلار0:16:22
6,240 دلار0:15:21
6,239 دلار0:13:22
6,240 دلار0:12:20
6,243 دلار0:10:24
6,246 دلار0:09:23
6,248 دلار0:07:20
6,247 دلار0:05:20
6,248 دلار0:04:19
6,247 دلار0:03:21
6,248 دلار0:02:19
6,249 دلار0:00:26
نظرات