صفحات مرتبط

IBEX 35

  • نرخ فعلی:10,305
  • بالاترین قیمت روز:10,305
  • پایین ترین قیمت روز:10,297
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,297
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۵
  • نرخ روز گذشته:10,305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,305 دلار0:35:24
10,297 دلار0:34:16
10,305 دلار0:33:20
10,297 دلار0:32:17
10,305 دلار0:31:16
10,297 دلار0:30:24
10,305 دلار0:29:16
10,297 دلار0:27:17
10,305 دلار0:24:17
10,297 دلار0:20:28
10,305 دلار0:19:16
10,297 دلار0:18:17
10,305 دلار0:17:22
10,297 دلار0:16:17
10,305 دلار0:15:24
10,297 دلار0:14:18
10,305 دلار0:09:17
10,297 دلار0:08:23
10,305 دلار0:05:21
10,297 دلار0:04:19
نظرات